Erken Yaştaki öğrencilere İngilizce Eğitimi

Ders Kodu: 
EDEN 405
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, çocuklara İngilizcenin erken yaşlarda öğretilmesi ile ilgili teorilerin, tekniklerin öğretilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Çocukların dil öğrenme teorileri, anadil edinim teorileri, yabancı dil edinim teorileri, çocuklara dil öğretim yöntemleri ve teknikleri, çocuklar için materyal hazırlama, sınıf içi uygulamalar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Örnek Olay, 4: Gösteri, 5: Problem Çözme, 6: Grup Çalışması, 7: Drama-Rol Yapma, 8: Mikro Öğretim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli test, C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Çocuklara İngilizcenin öğretilmesi ile ilgili teori ve tekniklerin öğrenilmesi. 9 1,2 A, F
2) Bu teori ve tekniklerin pratikte kullanılmasının öğrenilmesi. 10 1,2 A, F
3) Sınıf içinde mikro öğretimlerin yapılması. 15 1,2 A, F
4) İlköğretimde yabancı dil öğretirken ortaya çıkabilecek sınıf içi problemlerin çözümlenmesi. 17 1,2 A, F

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş  
2 Çocuklara dil öğretiminin temel ilkeleri Çocuklara dil öğretiminin temel ilkeleri
3 Çocukların özellikleri Çocukların özellikleri
4 Çocuklara dil öğretiminin temel ilkeleri-Çoklu Zeka Çoklu zeka
5 Sınıf Dili Sınıf dili
6 Sınıf Dili  
7 MidTerm Sınavı  
8 Çoklu Zeka Ödevlerinin kontrolü  
9 El becerileri aktiviteleri El becerileri aktiviteleri
10 Kelime Öğretimi Kelime Öğretimi
11 Oyunlar Oyunlar
12 Oyunlar  
13 Drama Drama
14 Drama  
15 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Notu Pinter, A. (2006).  Teaching Young Langauge Learners.  Oxford: OUP

Phillips, S. (1993).  Young Learners.  Oxford: OUP

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Slayt göstersi, örnek ders planları.
Ödevler Ders planı hazırlama ve teori sunumu.
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Toplam 3 40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk eğitim sisteminin yapı ve işleyişine, ve eğitim ile ilgili kavramlara hakim olmak. X        
2 Eğitim bilimlerinin temel alanlarını bilme ve eğitimsel gelişimi sağlamada gelişim ve öğrenme psikolojisi yaklaşımlarından yararlanabilmek.     X    
3 İngilizce eğitimi ve öğretimi alanındaki bilimsel yöntemleri değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.       X  
4 Hazır ders materyallerinin öğrencilerin seviye, yaş ve dil düzeyine, ve ilgi ve öğrenme özelliklerine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilmek ve kullanabilmek.       X  
5 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini İngilizce eğitim ve öğretiminde etkin bir biçimde kullanabilmek.       X  
6 İngilizce kısa öykü, şiir, roman gibi edebi metinleri tanımak ve dil becerilerinin öğretiminde kullanabilmek.   X      
7 İnsan dilinin özelliklerini ve yapısını anlamak ve dil öğretiminde kullanabilmek.   X      
8 Dil becerilerini geliştirmek amacıyla özgün materyaller geliştirebilmek.       X  
9 Farklı yaş gruplarının dil öğrenme özelliklerinin farkında olmak ve dil öğretim yöntemlerini bu özellikler doğrultusunda kullanabilmek         X
10 İngilizce’yi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri bilmek ve uygulamak.         X
11 İngilizce’yi bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilmek.       X  
12 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavramak ve uygulamak. X        
13 Öğrencilerinin gereksinimlerini, dil düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alarak uygun öğretim teknolojisi kullanarak ders planı hazırlamak.       X  
14 Öğrencilerinin İngilizce’nin dilbilgisi ve söz dağarcığını etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulamak.       X  
15 Öğrencilerinin İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek.         X
16 İngilizce öğretimine ilişkin ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilmek. X        
17 Kendini akademik ve kişisel bağlamda geliştirebilmek için gerekli olan bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve bunları okul ortamında uygulama becerisine sahip olmak.         X
18 Teorik ve uygulamalı dilbilim kavramlarını bilmek, ve bu teorilerin ışığında dil öğretim metod ve yöntemlerini kullanmak.       X  
19 İngilizce temel yazma, dinleme, okuma ve konuşma becerilerini geliştirmek.       x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 2 3 6
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     112
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,48
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Lisans programları hakkında
bilgi almak için formu doldurun!