Okul Deneyimi

Ders Kodu: 
EDEN 409
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin ilk ve orta öğretimde İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği profesyonel eğitim ortamlarında gözlem yaparak okul ortamlarını daha yakından tanımalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler her hafta farklı bir konuda ilk ve orta seviyelerde İngilizce sınıflarını 3er saat gözlemlemektedirler.  Gözlemleri sonucunda sınıfta tartışmalar yapılmaktadır.  Öğrenciler gözlemleriyle ilgili her hafta rapor yazmaktadırlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Anlatım, 2. Gözlem, 3. Uygulama, 4. Raporlama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Etkili bir sınıf gözlemi yapabilecektir. 3,9 1,2,3 A,C
Farklı sınıflar İçin ders planı hazırlayıp uygulayabilecektir. 9,15 1,2,3 A,C
Öz değerlendirme raporu hazırlayabilecektir. 9,15,17 1,2,3 A,C
Yapılan değerlendirmelerden çıkarımlarda bulunabilecektir. 3,9,15,17 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Staj programı hazırlama -
2 Gözlem Değerlendirme formlarını inceleme
3 Dersi dilbilgisi öğretimi açısından gözlemlemek Değerlendirme formlarını inceleme
4 Bir dilbilgisi konusuna ilişkin etkinlik hazırlayıp uygulama Ders planı geliştirme
5 Dersi okuma-anlama öğretimi açısından gözlemlemek Değerlendirme formlarını inceleme
6 Okuma-anlama becerisine ilişkin etkinlik hazırlayıp uygulama Ders planı geliştirme
7 Dersi dinleme-anlama açısından gözlemlemek Değerlendirme formlarını inceleme
8 Dinleme-anlama becerisine ilişkin etkinlik hazırlayıp uygulama Ders planı geliştirme
9 Konuşma becerisi öğretimi açısından dersi değerlendirmek Değerlendirme formlarını inceleme
10 Konuşma becerisine ilişkin etkinlik hazırlayıp uygulama Ders Planı Geliştirme
11 Dersi yazma öğretimi açısından değerlendirmek Değerlendirme formlarını inceleme
12 Yazma becerisine ilişkin etkinlik hazırlayıp uygulama Ders planı Geliştirme
13 Okuma-Dinleme-Konuşma-Yazma becerilerinin tümüne ilişkin etkinlik hazırlayıp uygulama Ders Planı Geliştirme
14 Final  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Wajnryb, R. (1992). Classroom Observation Tasks: A Resource Book for Language Teachers and Trainers. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

 

 

Ödevler 25 gözlem, 3 ders anlatımı
Sınavlar Portfolyo

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ödevler 28 50
Toplam 28 50
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı 28 50
Toplam 29 100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi  
1 2 3 4 5  
1 Türk eğitim sisteminin yapı ve işleyişine, ve eğitim ile ilgili kavramlara hakim olmak.            
2 Eğitim bilimlerinin temel alanlarını bilme ve eğitimsel gelişimi sağlamada gelişim ve öğrenme psikolojisi yaklaşımlarından yararlanabilmek.            
3 İngilizce eğitimi ve öğretimi alanındaki bilimsel yöntemleri değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.       X    
4 Hazır ders materyallerinin öğrencilerin seviye, yaş ve dil düzeyine, ve ilgi ve öğrenme özelliklerine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilmek ve kullanabilmek.            
5 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini İngilizce eğitim ve öğretiminde etkin bir biçimde kullanabilmek.            
6 İngilizce kısa öykü, şiir, roman gibi edebi metinleri tanımak ve dil becerilerinin öğretiminde kullanabilmek.            
7 İnsan dilinin özelliklerini ve yapısını anlamak ve dil öğretiminde kullanabilmek.            
8 Dil becerilerini geliştirmek amacıyla özgün materyaller geliştirebilmek.            
9 Farklı yaş gruplarının dil öğrenme özelliklerinin farkında olmak ve dil öğretim yöntemlerini bu özellikler doğrultusunda kullanabilmek

 

      X    
10 İngilizce’yi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri bilmek ve uygulamak.            
11 İngilizce’yi bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilmek.            
12 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavramak ve uygulamak.            
13 Öğrencilerinin gereksinimlerini, dil düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alarak uygun öğretim teknolojisi kullanarak ders planı hazırlamak.            
14 Öğrencilerinin İngilizce’nin dilbilgisi ve söz dağarcığını etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulamak.            
15 Öğrencilerinin İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek.         x  
16 İngilizce öğretimine ilişkin ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilmek.            
17 Kendini akademik ve kişisel bağlamda geliştirebilmek için gerekli olan bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve bunları okul ortamında uygulama becerisine sahip olmak.         x  
18 Teorik ve uygulamalı dilbilim kavramlarını bilmek, ve bu teorilerin ışığında dil öğretim metod ve yöntemlerini kullanmak.            
19 İngilizce temel yazma, dinleme, okuma ve konuşma becerilerini geliştirmek.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 28 3 84
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     183
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,32
Dersin AKTS Kredisi     7

 

Lisans programları hakkında
bilgi almak için formu doldurun!