Profesyonel Gelişim için Öğretmen Araştırması

Ders Kodu: 
EDEN 404
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilere sınıf temelli araştırma yapmak için gerekli yöntem ve teknikleri öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Sınıf temelli araştırma yöntemleri, problem belirleme, bilgi toplama yöntemleri, bilgi analizleri, araştırma hakkında literatür taraması yapma, araştırma sonuçlarını yorumlama, araştırma önerisi hazırlama.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Örnek Olay, 4: Gösteri, 5: Problem Çözme, 6: Grup Çalışması, 7: Drama-Rol Yapma, 8: Mikro Öğretim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli test, C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Sunum, H: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sınıf temelli araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi; 3, 5, 17 1,2,3,4,5 A, F, H
2) Öğretmen temelli araştırmalar için gerekli teorik bilgilerin öğrenilmesi; 3, 5, 17 1, 2, 3, 5 A, F, H
3) Araştırmalar için gerekli bilgi toplama araçlarını, bunların nasıl uygulanacağını ve toplanan bilgilerin analizlerinin nasıl yapılacağının öğrenilmesi; 3, 5, 17 1, 2, 3, 4, 5 A, F, H
4) Araştırma önerisi hazırlanmasının öğrenilmesi; 3, 5, 17 1, 3, 4 A, F, H
5) Yayımlanmış araştırmaların değerlendirilmesi;  3, 5, 17 2, 3,5 A, F, H
5) Öğrencilerin okul deneyimleri sırasında gözlemledikleri sınıf içi olayları üzerine yansıtma yapmalarını sağlayarak yansıtıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi 3, 10, 17 2, 3, 5, 6 A, F, H

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Sınıf temelli araştırma yöntemlerine yaklaşımlar  
3 Yansıtıcı Dil Öğretimi  
4 Eylem Araştırması  
5 Sınıf İçi Gözlem Teknikleri  
6 Kendini Yansıtma  
7 Araştırma Teklifi Nasıl Yazılır?  
8 Öğretmen İnançlarının Araştırılması  
9 Öğretmenlerin Karar Verme Davranışlarının Araştırılması  
10 Öğretmen Rollerinin Araştırılması  
11 Yabancı Dil Dersinde Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Üzerine Araştırmalar  
12 Dil Öğretiminde Kullanılan Aktvitelerin Doğasının Araştırılması  
13 Öğretmenlerin Yansıtıcı Günlükleri  
14 Öğrencilerin Araştırma Raporlarının Sunumu  
15 Öğrencilerin Araştırma Raporlarının Sunumu  

 

Kaynaklar

Ders Notu Richards, J.C. & C.Lockhart, (1994). Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge University Press.

 

Farrel, T.S. (2007). Reflective Language Teaching:  From Research to Practice. New York: Continuum.

Diğer Kaynaklar Ashelman, P. (2008). Supporting teachers as researchers: Applications of educational research mentoring. The International Journal of Learning (15) 8, 113-120.

Bailey, K. M. (1997). Reflective teaching : Situating our stories. Asian Journal of English Language Teaching (7), 1-19.

Chamot, A. U., Barnhardt S., Dirstine, S. (1998). Conducting Action Research in the Foreign Language Classroom. Paper presented at Northeast Conference. New York.

Chou, Y.C. (2008).  Exploring the reflection of teachers’ beliefs about reading theories and strategies on their classroom practices.  Feng Chia Journal of Humanities and Social Sciences, 16, 183-216.

Gimenez, T. (1999). Reflective teaching and teacher education contributions from teacher training. Linguagem & Ensino (2) 2, 129-143.

Hans-Vaugn, D., Scherff, L. (2008). Beginning English teacher attrition, mobility and retention. The Journal of Experimental Aducation (1) 77, 21-53.

Quesada Pacheco, A. (2005). Reflective teaching and its impact on foreign language teaching. Numero Extraordinario (5), 1-19.

Nolen, A., Vander Putten, J. (2007). Action research in education: Addressing gaps in ethical principles and practices. Educational Researcher (7), 36, 401-407

Ogonor, B. O., Badmus, M. M. (2006). Reflective teaching practice among student teachers: The case in a tertiary institution in Nigeria. Australian Journal of Teacher Education (2) 31, 1-11.

Scott, J. B. (2008). The practice of usability: Teaching user engagement through service-learning. Technical Communication Quarterly 17 (4), 381-412.

Spada, N., Santos Lima, M.  The Isolation and Integration of Form-Focused Instruction: Views From ESL and EFL Teachers and Learners.

Tercanlıoğlu, L. Pre-service EFL teachers’ beliefs about foreign language learning and how they relate to gender.  Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 5-3(1), 145-162.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders videoları, röportaj yoluyla veri toplama videolari
Ödevler 2
Sınavlar Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Araştırma Projesi   40
Makale Tarama   20
Ödev   10
Final   30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk eğitim sisteminin yapı ve işleyişine, ve eğitim ile ilgili kavramlara hakim olmak.     X    
2 Eğitim bilimlerinin temel alanlarını bilme ve eğitimsel gelişimi sağlamada gelişim ve öğrenme psikolojisi yaklaşımlarından yararlanabilmek.     X    
3 İngilizce eğitimi ve öğretimi alanındaki bilimsel yöntemleri değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.         X
4 Hazır ders materyallerinin öğrencilerin seviye, yaş ve dil düzeyine, ve ilgi ve öğrenme özelliklerine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilmek ve kullanabilmek.          
5 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini İngilizce eğitim ve öğretiminde etkin bir biçimde kullanabilmek.          
6 İngilizce kısa öykü, şiir, roman gibi edebi metinleri tanımak ve dil becerilerinin öğretiminde kullanabilmek          
7  

İnsan dilinin özelliklerini ve yapısını anlamak ve dil öğretiminde kullanabilmek.

         
8  

Dil becerilerini geliştirmek amacıyla özgün materyaller geliştirebilmek.

         
9 Farklı yaş gruplarının dil öğrenme özelliklerinin farkında olmak ve dil öğretim yöntemlerini bu özellikler doğrultusunda kullanabilmek       X  
10 İngilizce’yi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri bilmek ve uygulamak.       X  
11 İngilizce’yi bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilmek.         X
12 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavramak ve uygulamak.          
13 Öğrencilerinin gereksinimlerini, dil düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alarak uygun öğretim teknolojisi kullanarak ders planı hazırlamak.       X  
14 Öğrencilerinin İngilizce’nin dilbilgisi ve söz dağarcığını etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulamak.          
15 Öğrencilerinin İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek.          
16 İngilizce öğretimine ilişkin ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilmek.     X    
17 Kendini akademik ve kişisel bağlamda geliştirebilmek için gerekli olan bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve bunları okul ortamında uygulama becerisine sahip olmak.         X
18 Teorik ve uygulamalı dilbilim kavramlarını bilmek, ve bu teorilerin ışığında dil öğretim metod ve yöntemlerini kullanmak.          
19 İngilizce temel yazma, dinleme, okuma ve konuşma becerilerini geliştirmek.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 38
Ara Sınav - - -
Proje 1 50 50
Ödev (makale review) 2 8 16
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     162
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.4
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Lisans programları hakkında
bilgi almak için formu doldurun!