Bölüm tanıtımı

Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü, bilgiyi üreten ve aynı zamanda edindikleri bilgiyi yayan nitelikli bireyler yetiştirerek yüksek nitelikli öğretmen gereksiniminin karşılanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bölümümüz, beş yıllık lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programından oluşmaktadır. Bu programda öğrenciler, matematik ve fizik gibi konu alanı derslerinin yanı sıra öğretmenlik mesleğinin temellerini oluşturacak öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımları, rehberlik, program geliştirme, ölçme-değerlendirme ve eğitim teknolojileri gibi dersler almaktadırlar.  Öğrenciler, zorunlu dersleri dışında, üniversitemiz bünyesinde yer alan diğer bölümlerden seçmeli dersler alarak kendilerini ilgilendikleri bir alanda geliştirme şansına sahiptir. Ayrıca, farklı bölümlerle (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Matematik, Psikoloji gibi) çift anadal ve yan dal yapabilmekte ve ERASMUS değişim programıyla yurtdışındaki üniversitelerde bir dönem boyunca eğitim alabilmektedirler. Mezunlarımız, özel veya devlete bağlı eğitim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilmektedirler. Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz, tezli yüksek lisans yapmaksızın, matematik öğretmenliği ve matematik bölümünde doktora yapma imkanına sahiptir.