• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerlilere sahip, gelişime açık, eleştirel düşünebilen ve insanlarla sağlıklı ve güçlü iletişim kurabilen öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yetiştiriyor.

Fakültemiz hakkında daha ayrıntılı bilgiyi broşürlerimizde bulabilirsiniz: https://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/e-brosurler