• Türkçe
  • English
Course Code: 
STAT 410
Course Period: 
Autumn
Course Type: 
Core
P: 
2
Lab: 
0
Credits: 
2
ECTS: 
4
Course Language: 
İngilizce
Course Objectives: 
The aim of this course is to gain ability for the students to perform the applications of statistical analysis in daily and business life. Besides descriptive and inferential statistics, the course also includes sources of data; collecting, organizing, analyzing and draw conclusions of data. Most popular probability distributions are going to be faced required for inferential statistics and decision making. Frequency Distributions, Table and Graphs, Measures of Central Tendencies, Hypothesis Tests, Sampling are included in this course as well.
Course Content: 

Frequency Distributions, Table and Graphs, Measures of Central Tendencies, Discrete and Continuous Probability Distributions, Hypothesis Tests, Sampling topics are included in this course as well.

Course Methodology: 
1: Lecture, 2: Question-Answer, 3: Discussion, 4: Simulation, 5: Case Study
Course Evaluation Methods: 
A: Testing B: Presentation, C: Homework, D: Project, E: Laboratory

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Learning Outcomes Program Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
  1. Describe basic concepts of descriptive statistics
1, 2 1, 2, 3 A
  1. Learning Introduction to make Table and Graphs
2 1, 2, 3 A
  1. Prepare and analyze measures of central tendency
1, 4 1, 2, 3 A
  1. Perform calculation of Discrete and Continuous Probability Distributions
3, 5, 6 1, 2, 3 A
  1. Describe Hypothesis Tests
7, 9 1, 2, 3 A
  1. Solve problems about Normal Distribution and Standard Normal Distribution which are continuous distributions; and Binomial distribution and Poisson distribution which are discrete distributions.
10,11,12,13 1, 2, 3 A

 

 

Course Flow

COURSE CONTENT
Week Topics Study Materials
1 The Nature of probability and Statistics  The basic concepts of statistics
2 Sampling methods  Data Gathering
3 Source of Data, Histograms  Data Processing
4 Frequency distributions and other Graphs  Probability
5 Measures of Central Tendency  Probability
6 Measures of Variation  The basic concepts of statistics
7 Permutations, Combinations  The basic concepts of statistics
8 Mid-term Exam  
9 Probability  The basic concepts of statistics
10 Continuous Probability Distributions  The basic concepts of statistics
11 Discrete Probability Distributions  The basic concepts of statistics
12 Hypothesis Testing Variance
13 Normal Distribution  Probability, The basic concepts of statistics
14 Applications of Normal Distribution  The basic concepts of statistics
15 Final Exam  

 

 

Recommended Sources

RECOMMENDED SOURCES
Textbook  Elemantary Statistics, Bluman, McGraw-Hill, 8th Edition
Additional Resources  Lecture notes, scientific calculator

 

Material Sharing

MATERIAL SHARING
Documents Guidelines and additional examples for Lecture Topics
Assignments Homework Assignments
Exams Midterm Exam and Final Exam

 

Assessment

ASSESSMENT
IN-TERM STUDIES NUMBER PERCENTAGE
Mid-terms 1 40
Quizzes 2 10
Attendance - 0
Final 1 50
Total   100
Contribution of Final Examination to Overall Grade   50
Contribution of In-Term Studies to Overall Grade   50
Total   100

 

 

Course’s Contribution to Program

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak     X      
2 PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek       X    
3 Ulusal ve uluslar arası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak     X      
4 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak         X  
5 Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak     X      
6 Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak         X  
7 Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini farketmek ve kullanmak         X  
8 Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek         X  
9 Çevresel değerlendirme, performans değerlendirme, bireysel ve grup test ve envanter yöntemleri, psikolojik testler ve davranış gözlemlerini içeren standartlaştırılmış ve standartlaştırılmamış testleri ve diğer değerlendirme tekniklerini temel kavramlarını kavrayabilmek ve uygulayabilmek         X  
10 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek,  PDR alanında araştırma yapmanın ve sonuçları yazılı olarak sunmanın önemini kavramak ve uygulamak         X  

 

ECTS

ECTS ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD BY THE COURSE DESCRIPTION
Activities Quantity Duration
(Hour)
Total
Workload
(Hour)
Course Duration (Including the exam week: 15x Total course hours) 15 3 45
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 15      2 30
Mid-terms 1 1 1
Homework 3 14 42
Final examination 1 2 2
Total Work Load     120
Total Work Load / 25 (h)     4,8
ECTS Credit of the Course     5