• Türkçe
  • English
Course Code: 
CET 462
Course Period: 
Autumn
Course Type: 
Area Elective
P: 
3
Lab: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
5
Course Language: 
İngilizce
Course Objectives: 
Implement and design a course in an online learning environment. Developing a digital learning object.
Course Content: 

Principles of content and learning management systems. Installing the system to web browsers. Install settings for the system. Managing the system. Developing courses to be distributed over the system.

Course Methodology: 
1: Lecture, 2: Question-Answer, 3: Discussion, 4: Self-study, 5: Demonstration
Course Evaluation Methods: 
1: Testing, 2: Experiment 3: Homework 4: Portfolio 5: Project

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Explain the purposes and uses of LMS. 1,2,11 1,2,3,4
Install a LMS on web server. 1,2,11 1,2,3,4
Manage a LMS. 1,2,8,11 1,2,3,4
Plan and develop a course on a specific LMS 1,2,11 1,2,3,4
Customise an online learning environment in LMS 1,2,11 1,2,3,4
Digest and create learning obeject. 1,2,11 1,2,11

 

 

Course Flow

Week Topics Study Materials
1 Introduction to Content and learning management systems  
2 Instructional design on LMS  
3 Learning Objects  
4 Learning Objects Repositories and SCORM  
5 Metadata Standards and packaging  
6 Installing LMS on Windows server  
7 Customizing LMS  
8 Managing LMS  
9 Arasınav  
10 Activities in LMS (IMS content Package, Lesson)  
11 Activities in LMS (Quizes)  
12 Activities in LMS (Virtual class WizIQ.)  
13 Activities in LMS (Attendance Register, Design Project, SIM-Plagiarism, Exabis Games etc.)  
14 Online evaluation tecniques  

 

 

Recommended Sources

Textbook  
Additional Resources  

 

 

Material Sharing

Documents  
Assignments  
Exams Midterm, Final Project

 

 

Assessment

IN-TERM STUDIES NUMBER PERCENTAGE
Mid-terms 1 30
Quizzes - -
Assignment 3 30
Total   100
CONTRIBUTION OF FINAL EXAMINATION TO OVERALL GRADE   40
CONTRIBUTION OF IN-TERM STUDIES TO OVERALL GRADE   60
Total   100

 

 

COURSE CATEGORY Expertise/Field Courses

 

 

Course’s Contribution to Program

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Öğretim teknolojilerini ve materyallerini ve bunların derslerde nasıl kullanılacağını bilir; eğitim yazılımı, e-öğrenme, uzaktan eğitim gibi uygulamalarda rol alır ve gerektiğinde çevresindekilere destek olur         X
2 Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi sürecini verimli ve etkili kullanır; bu süreçleri inceleyerek gerekli ürünleri, değişiklikleri ve güncellemeleri tasarlar ve hazırlar.         X
3 Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için uygun teknoloji destekli eğitim ortamları düzenler. X        
4 Öğretim süreci içinde ve dışında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma becerilerine sahip olur.     X    
5 Öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak teknoloji destekli öğretim materyalleri tasarlayıp geliştirir.   X      
6 İhtiyaca yönelik uygun bilgisayar sistemini kurarak, gerekli yazılım ve çevre birimlerini tanımlayarak kullanır.          
7 Öğrenme öğretme sürecini planlar, uygular ve yönetebilir.          
8 Proje yönetim süreçlerini bilerek elektronik ortamda proje yürütebilir.     X    
9 Bilgisayar donanımı, yaygın kullanılan paket programlar, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibidir. X        
10 Öğretmenlik mesleği ve bu mesleği gerçekleştirmeyle ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibidir.     X    
11 Güncel ve yenilikçi bilişim teknolojilerini (donanım ve yazılım) kullanıp bunları eğitim ve öğretim sürecine entegre eder.         X
12 Alana özgü kullanılabilecek öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, öğrenme-öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.   X      

 

ECTS

Activities Quantity Duration
(Hour)
Total
Workload
(Hour)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 12 4 48
Mid-terms 1 3 3
Quizes - - -
Homeworks      
Final examination 1 30 30
Total Work Load     129
Total Work Load / 25 (h)     5,16
ECTS Credit of the Course     5