• Türkçe
  • English

Bölümümüz öğretim elemanlarının son beş yılda gerçekleştirmiş olduğu proje ve yayınlar aşağıda sunulmaktadır.

 

PROJELER

2024

Akfırat, F. (2024) Sosyal Hizmetlerde Oyun ve Sanat Terapi Yöntemlerinin Kullanılması Eğitimi, Rize ASHİM, Olgu Psikoloji Projesi, DOKA. (Eğitmen)

2023

Akfırat, F. (2023-sürüyor) AB-Erasmusplus Theavios Path to Spotlight Projesi, Yunanistan-Türkiye. (Danışman)

2020

Akfırat, F. (2020) Tubitak 4004 Özel Yetenekliler İçin Sosyal ve Duygusal Öğrenme Bilim Okulu Projesi, Kocaeli Bilsem, KOU. (Eğitmen)

.

MAKALELER

2023

Koçak, F., Berman, Z. R., Traş, Z., & Yakıcı, H. B (2023) Examination of relations between self-compassion and difficulties in emotion regulation of preservice teachers. HAYEF: Journal of Education.

2019

Berman, Z. R. (2019). Increasing the social interaction of two children with Autism Spectrum Disorder and their peers. International Journal of Early Childhood Special Education.

Özdemir, O., Erbaş, D., & Yücesoy-Özkan, Ş. (2019). Özel eğitimde sanal gerçeklik uygulamaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 20(2), 395–420.

 

 

KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ

2024

Akfırat, F. (2024) Özel Eğitimde Kuramdan Uygulamaya Sanat, “Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarla yaratıcı Drama” bölümü, çok yazarlı kitap, Vize Yayıncılık, Ankara, 2024

 

2023

Erbaş, D. & Yücesoy-Özkan, Ş. (2023). Uygulamalı davranış analizi. (Ed., 7. baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.

 

Erbaş, D. (2023). Problem davranışların işlevsel analizi. D. Erbaş & Ş. Yücesoy-Özkan (Ed.), Uygulamalı davranış analizi içinde (ss. 461-490). Pegem Akademi Yayıncılık.

 

Erbaş, D. (2023). Güvenirlik. E. Tekin İftar (Ed.), Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar içinde (ss. 110-133). Anı Yayıncılık.

 

2022

Arslantürk-Eğin, C. T., Göç, S., & Erbaş, D. (2022). Yanlışsız öğretim yöntemlerinde temel kavramlar. E. Sazak (Ed.), Yanlışsız öğretim yöntemleri içinde (ss.35-65). Pegem Akademi Yayıncılık.

 

2021

Akfırat, F. (2021) Meraklısına Drama Atölyeleri, İlkokul İçin 21.Yüzyıl Becerileri, çok yazarlı ortak kitap, Altın Kitaplar.

 

Vuran, S., Apaydın, F., Yücesoy-Özkan, Ş., Bozkuş-Genç, G., Öztürk, H., Ömür, N., Şahin, V., Yıldız, G., Baş, N., Genç, E., Özdemir, O., Koç, E., Kömürcü-Taştan, S., Olçay, S., Kayhan, N., Düzkantar, A., Esler-Korkmaz, H., İlik, Ş., Konuk-Er, R., Melekoğlu, M., Erbaş, D.,…Maden, H. (2021) Özel Eğitim Öğretmenleri için Etik İlkeler Kılavuzu . Vuran Sezgin (Ed.). Vize Akademik.

 

2020

Berman, Z. R. (2020). Crossing our "Pettus Bridge": Students with disabilities in the postsecondary education context. A social justice perspective. Pegem Akademi.

Akfırat, F. (2020) İşitme Ve Görme Yetersizliği Olan Çocuklar ve Eğitimleri. “İşitme Yetersizliği ve Sosyal Beceri Eğitimi” bölümü, çok yazarlı kitap, Nobel Akademik yayıncılık.

 

BİLDİRİLER

2023

Yücesoy Özkan, Ş., Kaya, F., Özdemir, Ö. Ö., Kiliş, A. & Erbaş, D. (2023, Ekim 25-27). Özel gereksinimli göçmen öğrencilerin öğretmeni olmak: Özel eğitim öğretmenlerinin görüş ve deneyimleri. [Sözlü bildiri]. 33. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, Türkiye.

2022

Yakıcı, H. B., Traş, Z., Berman, Z. R., & Koçak, F. (2022). Özel Eğitim öğretmen adaylarının mesleklerine yönelik tutumlarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. In ITEAC 2022 - International Teacher Education and Accreditation Congress Proceedings & Presentation.

Yakıcı, H. B., Traş, Z., Koçak, F., & Berman, Z. R. (2022). Özel eğitim öğretmenliği adaylarının mesleki tutum, psikolojik sağlamlık, sabır arasındaki ilişkilerin incelenmesi. In ITEAC 2022 - International Teacher Education and Accreditation Congress Proceedings & Presentation.

Traş, Z., Koçak, F., Berman, Z. R., & Yakıcı, H. B. (2022). Examination of relations between self-Examination of special education teacher candidates' attitudes according to various demographic variables. In ITEAC 2022 - International Teacher Education and Accreditation Congress Full Text Book & Presentation.

2021

Berman, Z. R. (2021). Özel eğitim öğretmen adayları yetkinlik envanteri geliştirme çalışması. In ITEAC 2021 - International Teacher Education and Accreditation Congress Proceedings & Presentation.

Berman, Z. R. (2021). Özel eğitim öğretmenliği programında “tasarım odaklı düşünme” uygulaması: Duyusal/duyuşsal çözümleme. In ITEAC 2021 - International Teacher Education and Accreditation Congress Proceedings & Presentation.

Berman, Z. R. (2021). Özel eğitim öğretmen adayları yetkinlik envanteri geliştirme çalışması. In ITEAC 2021 - International Teacher Education and Accreditation Congress Proceedings & Presentation.

2019

Erbaş, D. & Koçarslan, N. (2019, Kasım 6-9). OSB (otizm spektrum bozukluğu) tanısı almış bireylere, ipad yoluyla, fotoğraflar hakkında sohbet etmeyi öğretmede replikli öğretimin etkililiği [Sözlü bildiri]. 29. Uluslararası Katılımlı Özel Eğitim Kongresi, İzmir, Türkiye.