• Türkçe
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Zorunlu
EDGN 103 Bilişim Teknolojileri Zorunlu
ED 126 Eğitim Psikolojisi Zorunlu
ED 111 Eğitime Giriş Zorunlu
SPED 111 Özel Eğitim Zorunlu
EDGN 101 Türk Dili 1 Zorunlu
SPED 113 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ED 113 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu
AFE 132 Akademik İngilizce II Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
SPED 124 Çocuk Gelişimi Zorunlu
ED 122 Eğitim Felsefesi Zorunlu
SPED 122 İşitme ve Görme Yetersizliği Zorunlu
SPED 120 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek Zorunlu
EDGN 102 Türk Dili 2 Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPED 2XX Seçmeli 1 Alan Seçmeli
Seçmeli 2X Seçmeli 2 Alan Seçmeli
ED 353 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu
SPED 231 Erken Çocuklukta Özel Eğitim Zorunlu
SPED 237 Özel Eğitimde Bütünleştirme Zorunlu
SPED 235 Özel Eğitimde Değerlendirme Zorunlu
ED 242 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu
SPED 239 Türk İşaret Dili Zorunlu
SPED 233 Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPED 2XX Seçmeli 3 Alan Seçmeli
SPED 2XX Seçmeli 4 Alan Seçmeli
SPED 244 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Zorunlu
SPED 246 Braille Okuma Yazma Zorunlu
SPED 240 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Zorunlu
ED 231 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu
ED 124 Öğretim Teknolojileri Zorunlu
SPED 248 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem Zorunlu
SPED 242 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Eğitim Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPED 3XX Seçmeli 5
ED 353 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu
SPED 353 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu
SPED 359 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor Zorunlu
SPED 355 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Zorunlu
SPED 351 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu
SPED 357 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi Zorunlu
SPED 3XX Seçmeli 6 Zorunlu
ED 351 Türk Eğitim Sistemi ve Okul yönetimi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPED 366 Özel Eğitimde Aile Eğitimi
SPED 3XX Seçmeli 7 Alan Seçmeli
SPED 3XX Seçmeli 8 Alan Seçmeli
ED 360 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu
SPED 368 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi Zorunlu
SPED 364 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Zorunlu
SPED 360 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Zorunlu
SPED 362 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Zorunlu
ED 362 Sınıf Yönetimi Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPED 4XX Seçmeli 10 Alan Seçmeli
SPED 4XX Seçmeli 9 Alan Seçmeli
ED XXX Seçmeli 1 Seçmeli
ED XXX Seçmeli 2 Seçmeli
SPED 408 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 (ÖZEL EĞİTİM) Zorunlu
SPED 471 Özel Eğitimde Materyal Tasarımı Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPED 4XX Seçmeli 11 Alan Seçmeli
SPED 4XX Seçmeli 12 Alan Seçmeli
ED XXX Seçmeli 3 Seçmeli
SPED 409 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 (ÖZEL EĞİTİM) Zorunlu
ED 422 Okullarda Rehberlik Zorunlu
SPED 480 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler Zorunlu
EDGN 201 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu