• Türkçe
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
CEIT 211 Bilişim Teknolojileri Zorunlu
ED 101 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu
ED 221 Eğitim Psikolojisi Zorunlu
PSY 101 Psikolojiye Giriş Zorunlu
SPED 141 Özel Eğitime Giriş Zorunlu
TKL 201 Türk Dili 1 Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
AFE 132 Akademik İngilizce II Zorunlu
PCG 116 Nörofizyoloji Zorunlu
PSY 232 Gelişim Psikolojisi I Zorunlu
SPED 140 Özel Eğitimde Yasalar Yönetmelikler ve Etik Zorunlu
SPED 152 Zihinsel Yetersizlikler Zorunlu
TKL 202 Türk Dili 2 Zorunlu
ED XXX Seçmeli 1 Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ED 340 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Zorunlu
SPED 230 Özel Eğitimde Öğretim Yöntemleri Zorunlu
SPED 241 Otizm Spektrum Bozuklukları Zorunlu
SPED 245 Bireyselleştirilmiş Eğitim, Destek ve Geçiş Programları Zorunlu
SPED 249 Okuma Yazma Öğretimi Zorunlu
SPED XXX Seçmeli 1 Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ED 353 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
SPED 233 Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu
SPED 250 Öğrenme Güçlükleri Zorunlu
SPED 256 Matematik Öğretimi Zorunlu
SPED 260 Konuşma ve Dil Bozuklukları Zorunlu
SPED XXX Seçmeli 2 Alan Seçmeli
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ED 244 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Zorunlu
SPED 303 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Zorunlu
SPED 341 Erken Müdahale Uygulamaları Zorunlu
ED XXX Seçmeli 2 Seçmeli
SPED 321 Özel Eğitimde Değerlendirme Alan Seçmeli
SPED XXX Seçmeli 3 Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ED 362 Sınıf Yönetimi Zorunlu
SPED 348 Özel Eğitimde Kurum Gözlemi Zorunlu
SPED 353 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
SPED XXX Seçmeli 4 Alan Seçmeli
SPED XXX Seçmeli 5 Alan Seçmeli
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ED 103 Eğitimde Rehberlik Zorunlu
EDGN 201 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu
SPED 445 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu
SPED 449 Özel Eğitimde Materyal Tasarımı ve Alternatif İletişim Yöntemleri Zorunlu
XXX Seçmeli 1 (Genel Kültür) Zorunlu
XXX Seçmeli 2 (Genel Kültür) Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
SPED 452 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu
SPED 454 Üstün Zeka ve Özel Yetenekliler Zorunlu
XXX Seçmeli 3 (Genel Kültür) Serbest Seçmeli
ED XXX Seçmeli 3 Seçmeli
SPED XXX Seçmeli 6 Alan Seçmeli
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ED 113 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu
ED 242 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu
ED 351 Türk Eğitim Sistemi ve Okul yönetimi Zorunlu
ED 353 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu
ED 360 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu
ED 422 Okullarda Rehberlik Zorunlu
ED113 Otizm Spektrum Bozukluğu Zorunlu
SPED 122 İşitme ve Görme Yetersizliği Zorunlu
SPED 231 Erken Çocuklukta Özel Eğitim Zorunlu
SPED 235 Özel Eğitimde Değerlendirme Zorunlu
SPED 237 Özel Eğitimde Bütünleştirme Zorunlu
SPED 240 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Zorunlu
SPED 242 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Eğitim Zorunlu
SPED 244 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Zorunlu
SPED 246 Braille Okuma Yazma Zorunlu
SPED 248 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem Zorunlu
SPED 351 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu
SPED 357 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi Zorunlu
SPED 359 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor Zorunlu
SPED 360 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Zorunlu
SPED 362 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Zorunlu
SPED 364 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Zorunlu
SPED 471 Özel Eğitimde Materyal Tasarımı Zorunlu
SPED 480 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler Zorunlu
CEIT253 Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri Seçmeli
ED 360 Eğitimde Ahlak ve Etik Seçmeli
SPED 239 Türk İşaret Dili Seçmeli
ED 122 Eğitim Felsefesi Alan Seçmeli
SPED 247 Özel Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim Alan Seçmeli
SPED 252 Duygusal Güçlük ve Davranışsal Bozukluklar Alan Seçmeli
SPED 345 Kapsayıcı Eğitim Alan Seçmeli
SPED 443 İşitme ve Görme Yetersizlikleri Alan Seçmeli
SPED 450 Sağlık Yetersizlikleri ve Eğitimsel Düzenlemeler Alan Seçmeli
SPED 358 Özel Eğitim Uygulamaları II
SPED 366 Özel Eğitimde Aile Eğitimi