• Türkçe
  • English
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
EDGN 103 Bilişim Teknolojileri Zorunlu
ED 126 Eğitim Psikolojisi Zorunlu
ED 111 Eğitime Giriş Zorunlu
SPED 143 Özel Eğitimde Yasalar ve Yönetmelikler Zorunlu
SPED 141 Özel Eğitime Giriş Zorunlu
EDGN 101 Türk Dili 1 Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFE 132 Akademik İngilizce II Zorunlu
ED 122 Eğitim Felsefesi Zorunlu
PCG 128 Fizyolojik Psikoloji Zorunlu
PCG 122 Gelişim Psikolojisi I Zorunlu
SPED 150 Konuşma ve Dil Bozuklukları Zorunlu
EDGN 102 Türk Dili 2 Zorunlu
SPED152 Zihinsel Yetersizlikler Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Zorunlu
SPED 245 Bireyselleştirilmiş Eğitim, Destek ve Geçiş Programları Zorunlu
ED 353 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu
ED 231 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu
SPED 243 Okuma Yazma ve Matematik Eğitimi Zorunlu
SPED 241 Otizm Spektrum Bozuklukları Zorunlu
SPED 247 Özel Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPED 2XX Seçmeli 1 Alan Seçmeli
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
SPED 252 Duygusal Güçlük ve Davranışsal Bozukluklar Zorunlu
ED 244 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Zorunlu
SPED 250 Öğrenme Güçlükleri Zorunlu
CEIT253 Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri Zorunlu
SPED254 Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPED 343 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Çoklu Farklılıklar Zorunlu
SPED341 Erken Müdahale Uygulamaları Zorunlu
SPED 345 Kapsayıcı Eğitim Zorunlu
SPED 349 Özel Eğitim Uygulamaları I Zorunlu
SPED347 Özel Eğitimde Öğretim Yöntemleri Zorunlu
- Seçmeli 1 (Genel Kültür) Zorunlu
PCG 239 Temel İstatistik Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ED 3XX Seçmeli 1 Alan Seçmeli
SPED 3XX Seçmeli 2 Alan Seçmeli
SPED 350 Alternatif İletişim Yöntemleri Zorunlu
SPED 358 Özel Eğitim Uygulamaları II Zorunlu
SPED 352 Özel Eğitimde Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Zorunlu
SPED 356 Özel Eğitimde Sanatsal Uygulamalar Zorunlu
ED 362 Sınıf Yönetimi Zorunlu
SPED 354 Üstün Zeka ve Özel Yetenekliler Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPED 441 Özel Eğitimde Yaratıcılık ve Metaryal Tasarımı
SPED 4XX Seçmeli 3 Alan Seçmeli
ED XXX Seçmeli 2 Seçmeli
SPED 443 İşitme ve Görme Yetersizlikleri Zorunlu
ED 422 Okullarda Rehberlik Zorunlu
SPED 445 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPED 4XX Seçmeli 4 Alan Seçmeli
- Seçmeli 2 (Genel Kültür) Seçmeli
ED 360 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu
SPED 452 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu
SPED 450 Sağlık Yetersizlikleri ve Eğitimsel Düzenlemeler Zorunlu
EDGN 201 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ED 113 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu
ED 353 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu
SPED 231 Erken Çocuklukta Özel Eğitim Zorunlu
ED113 Otizm Spektrum Bozukluğu Zorunlu
SPED 237 Özel Eğitimde Bütünleştirme Zorunlu
SPED 235 Özel Eğitimde Değerlendirme Zorunlu
SPED 353 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu
SPED 359 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor Zorunlu
SPED 355 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Zorunlu
SPED 471 Özel Eğitimde Materyal Tasarımı Zorunlu
SPED 351 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu
SPED 357 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi Zorunlu
ED 351 Türk Eğitim Sistemi ve Okul yönetimi Zorunlu
ED 242 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu
SPED 233 Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPED 366 Özel Eğitimde Aile Eğitimi
SPED 239 Türk İşaret Dili Seçmeli
SPED 244 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Zorunlu
SPED 246 Braille Okuma Yazma Zorunlu
SPED 240 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Zorunlu
ED 360 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu
SPED 122 İşitme ve Görme Yetersizliği Zorunlu
ED 422 Okullarda Rehberlik Zorunlu
SPED 248 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem Zorunlu
SPED 480 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler Zorunlu
SPED 364 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Zorunlu
SPED 360 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Zorunlu
SPED 242 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Eğitim Zorunlu
SPED 362 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Zorunlu