• Türkçe
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ED 101 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu
ED 103 Eğitimde Rehberlik Zorunlu
EDTR 141 Osmanlı Türkçesine Giriş I Zorunlu
EDTR 151 Edebi Türler Eğitimi Zorunlu
EDTR 261 Türkiye Türkçesi II Zorunlu
EDTR 121 Türk Dili Tarihi Eğitimi Seçmeli
EDTR 161 Dilbilim ve Türkçe Eğitimi I
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
CET 110 Temel Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu
EDTR 122 Türkiye Türkçesi I Zorunlu
EDTR 142 Osmanlı Türkçesine Giriş II Zorunlu
EDTR 341 Diksiyon ve Hitabet Zorunlu
PSY 101 Psikolojiye Giriş Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
EDET 203 İngilizce II (T.D.E.Ö. öğrencileri için İngilizce) Zorunlu
EDTR 205 İngilizce Edebiyat Terminolojisi I Zorunlu
EDTR 211 Eski Türk Dili Eğitimi I Zorunlu
EDTR 231 Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma Eğitimi I (Tanzimat) Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
EDET 204 İngilizce III (T.D.E.Ö. öğrencileri için İngilizce) Zorunlu
EDGN 110 Türk Kültür Tarihi Zorunlu
EDTR 206 İngilizce Edebiyat Terminolojisi IV Zorunlu
EDTR 212 Eski Türk Dili Eğitimi II Zorunlu
EDTR 232 Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma Eğitimi II (Servet-i Fünûn) Zorunlu
EDTR 262 Türkiye Türkçesi III Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
EDTR 321 Eski Türk Edebiyatı I (13-16. yy.) Zorunlu
EDTR 441 Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma III (Fecr-i Âti Dönemi) Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu
FREE Serbest Seçmeli* Serbest Seçmeli
EDTR XXX Alan Seçmeli* Alan Seçmeli
EDTR 361 Halk Edebiyatı Eğitimi I
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
EDTR 332 Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma IV (Meşrutiyet Dönemi) Zorunlu
EDTR 322 Eski Türk Edebiyatı II (17-19. yy.) Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
EDTR XXX Alan Seçmeli* Alan Seçmeli
EDTR XXX Alan Seçmeli* Alan Seçmeli
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ED 221 Eğitim Psikolojisi Zorunlu
ED 477 Sınıf Yönetimi Zorunlu
EDTR 351 Edebiyat Kuramları Eğitimi Zorunlu
EDTR XXX Alan Seçmeli* Alan Seçmeli
EDTR XXX Alan Seçmeli* Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ED 440 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu
EDTR 374 Türk Dünyasında Fikir Hareketleri Zorunlu
EDTR 476 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu
RSCH 410 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu
FREE Serbest Seçmeli* Serbest Seçmeli
EDTR 362 Halk Edebiyatı Eğitimi II
Ders Dönemi:
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
AFE 131 Akademik İngilizce I Serbest Seçmeli
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
EDGN 200 Toplumsal Duyarlılık Zorunlu
EDTR 406 Okul Deneyimi Zorunlu
EDTR 464 Çağdaş Türk Cumh. Edebiyatı Zorunlu
EDTR 471 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında Roman Eğitimi Zorunlu
EDTR 479 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi Zorunlu
EDTR XXX Alan Seçmeli* Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ED 340 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu
EDTR 442 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında Şiir Eğitimi Zorunlu
EDTR 408 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu
EDTR 426 Çağdaş Türk Lehçeleri Zorunlu
Ders Dönemi:
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
AFE 132 Akademik İngilizce II Serbest Seçmeli
EDGN 120 Telafi İngilizcesi I Serbest Seçmeli
EDGN 121 Telafi İngilizcesi II Serbest Seçmeli
EDGN 220 Dünya Edebiyatı Metin İncelemeleri I Serbest Seçmeli
EDGN 221 Dünya Edebiyatı Metin İncelemeleri II Serbest Seçmeli
EDTR 481 Türk ve İslâm Mitolojisi Serbest Seçmeli
EDTR 486 Müzik Terapisi Serbest Seçmeli
EDTR 487 Türk Halkbilimi ve Müzik Serbest Seçmeli
EDTR 131 Türk Edebiyatına Genel Bakış I Alan Seçmeli
EDTR 132 Türk Edebiyatına Genel Bakış II Alan Seçmeli
EDTR 352 Çağdaş Eleştiri Eğitimi Alan Seçmeli
EDTR 433 Özel Öğretim Yöntemleri I (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Öğr. İçin) Alan Seçmeli
EDTR 444 Özel Öğretim Yöntemleri II (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Öğr. İçin Alan Seçmeli
EDTR 454 Çocuk Edebiyatı Eğitimi Alan Seçmeli
EDTR 462 Türkçenin Sözlük Bilimi Alan Seçmeli
EDTR 488 Genel Müzik Tarihi