• Türkçe
  • English

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Hakkında

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmayı hedefleyen seçkin ve donanımlı öğretmenler mezun etmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzde, öğretmen adaylarının bilgili ve yetkin eğitimciler olmaları  ve meslek yaşamları boyunca değişecek koşullara, yeni gelişmelere açık olmaları için gerekli bilgi kuramı ve teknolojileriyle yenilenmiş akademik bir ortam hedeflenmektedir.

TYÇÇ - TAY İlişkisi

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü; Türk dilinin tarih içerisinde geçirmiş olduğu gelişim sürecini, başka dünya dilleriyle olan bağı, etkileşimi, Türk dilinin genel olarak yapısını, geçmişten bugünlere Türk Edebiyat Tarihinin içerisinde bulunduğu değişim ve gelişimi inceleyen bir bölümdür. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, halk, ulus ve ulusu oluşturan insanların en mühim unsurlarından sadece bir tanesi olan Türk dili hakkında önemli derecede bilince sahip olunmasın mümkün kılar. Edebiyat, hayatın içerisinden bir kesittir. Bireysel ve bunun yanında toplumsal hayatı anlamak bu çerçevede bunları anlatabilmektir.  Edebiyat ile ilgilenmek; yaşamayı öğrenmek, çeşitli misaller üzerinden deneyimlerde bulunmak, hayatı gerçek kimliğiyle beraber doğru bir şekilde tanımak olarak tanımlanabilir.  Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü edebiyata ve Türk diline bu hassas tanımların gereğince yaklaşmaktadır. Hayatı edebiyat vasıtasıyla anlama ve anlatma noktasında öğrencilere kılavuzluk etmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğinin muhteviyatına hakim olan ve geçmişini inceleyen, diğer dillere bazı durumlarda kıyaslamayı rahatlıkla gerçekleştirebilen bireyler yetiştirmek Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünün topluma kazandırmayı amaç edindiği bireylerdir. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü; her olgu ve durumdan evvel kendilerinin farkında olan, kültürel ve toplumsal değerlerine sahip çıkan,  toplumlara tam anlamıyla inanan, özgün ve alanında profesyonel bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olmak için YKS’nin sözel puanı ile beraber tercih yapılmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü hakkında iyi ve kaliteli bir eğitimin ardından mezunlar alanlarında uzman ve yetkili birer dil bilimcisi olarak çalışabilmektedirler. Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü mezunları; Edebiyat bilgileri ve dil anlatım yeteneklerinin önemsendiği sektörlerin tamamında, özellikle medya ve eğitim alanlarındaki sektörlerde, senaristlik, reklamcılık, web içerik editörlüğü, metin yazarlığı, içerik yazarlığı, öğretmenlik, editörlük, gazetecilik alanlarında iş olanaklarına sahip olmaktadırlar.

Yeditepe Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Okumak

Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü olarak; özgüvenleri yerinde, Türk Dilinin her türlü konusuna vakıf, kültürel değerlerine sahip çıkan, toplumlara inanan, bireysel ve toplumsal düzeyde hayatı anlamlandırabilen, insan hayatını biçimlendirebilen, güzelleştirebilen ve farklı olgularla zenginleştirebilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. “Dil” ve “Edebiyat” olmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü iki adet başlı başına temel etkinlikten oluşmaktadır. Dil alanındaki dersler Türkçeyi çağdaş, güncel dilbilimleri arasında yeniden yorumlamanın yanı sıra tarihi olarak sahip olduğu geçmişi de aşama aşama incelemektedir. Edebiyat derslerinde de yine alakalı bir tutum sergilenmektedir. Edebiyat derslerindeki geleneksel yaklaşım doğrultusunda; halk Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ayrı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu dersler ile beraber edebiyatın geçmişten günümüze kesintisiz bir süreç olduğu ifade edilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünde edebiyat alanına çağdaş araç gereçler vasıtasıyla bakılmaya da oldukça önem verilmektedir. Öğrencilere temel edebiyat alanlarının yanı sıra yeni disiplinler ve yetkinlikler kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kazanılan becerilerle beraber öğrenciler edebiyatı çağdaş bir şekilde ve güncel olayları kaçırmadan inceleme yetisine sahip olabilmektedirler. Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü bu şekilde yeni sentezler ile beraber farklı ufuklar oluşturabilmeyi, edebiyata evrensellik ve ulusallık bakımlarından bakabilmeyi hedeflemektedir. Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ayrıca 4 yıllık Lisans eğitimlerinin yanında öğretmenlik için Pedagojik Formasyon alanında dersler de alabilmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü mezunlarına Türk Filoloğu veya Türkolog şeklinde hitap edilebilmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü mezunları Türk Dilinin zaman içerisinde yaşamış olduğu gelişim ve değişimi, Türk Dilin kökenini ve geçmişini aramakla vazifelidir. Bu nedenle mezunlar; dilin muhafazası, doğru ve yerinde gelişim sürecini sağlaması adına hizmet veren dil tabanlı yerlerde iş olanaklarına kolaylıkla sahip olabilmektedirler.

Yeditepe Üniversitesi sağladığı kaliteli ve başarılı eğitimin yanı sıra tecrübe sahibi olmaya da bir o kadar önem göstermektedir. Bu noktada sahip olduğu sertifikaların yanında staj olanaklarını da öğrencilerine sunmaktadır. Teori olarak verilen derslerin yanında tecrübe sahibi olmak da uzmanlaşma noktasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Birbirinden farklı pozisyonlara sahip kurum ve kuruluşlarda elde edilen staj imkanlarıyla beraber kaliteli iş bulma süreci hız kazanmaktadır.

Yurt dışındaki muhtelif ülkelerle beraber gerçekleştirdiği değişim etkinlikleri de üniversitenin sunduğu imkanlardan biridir.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Mezunları dil tabanlı birbirinden farklı mesleki pozisyonlarda çalışabilmektedir. Bunun yanında dil ile alakalı çalışmalarda yer alabilmektedir. Mezunlar; üniversitelerde akademisyen olarak, televizyon kanallarında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği öğretmeni olarak, kütüphane ve arşivlerde, Türkçe öğretmeni olarak, reklam ajanslarında, Türk Dili Kurumunda, içerik yazarı olarak, gazetelerde editör olarak görevler üstlenebilmektedir. Birçok özel sektörün yanı sıra devletin bakanlıklarında da iş imkanlarına sahip olabilmektedirler. Mezunlar genel olarak; medya ve eğitim bilgilerinin ön planda olduğu, dil ve anlatım yeteneklerine gereksinim duyulan, web içerik editörlüğü, gazetecilik, reklamcılık, editörlük, içerik yazarlığı, senaristlik, klasik metin yazarlığı ve bunlar gibi hemen her alanda iş imkanına sahiptirler.

Misyon ve Vizyon

Misyon

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak; eleştirme, yorumlama, düşünme yetisine ve farklı bakış açılarına sahip, bilime daima yaptıkları ile katkı sağlayan açık fikirli, özgüven sahibi, donanımlı bireyler yetiştirmek misyonumuzdur.

Vizyon

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak amaçladığımız hedefler ve vizyon; daima araştırma içerisinde bulunan, bunu kendisine vazife edinmiş, eğitim bilgilerini tüm alanlarda bilim ve teknolojiden yana kullanan, ülkenin sorunlarına farklı bakış açıları getiren ve çözüm olabilen, dünya genelinde tanınmış, faydalı işlere öncülük etmeyi adet haline getirmiş, tercih edilen ve sürekli gelişim içerisinde olan bir eğitim fakültesi olmaktır.

Bologna Süreci

Öğrencilerin yararına ve tamamen öğrenci merkezli olan Bologna süreciyle öğrencilerin güçlü bir eğitim alabilmesi amaçlanmakta ve tüm imkanlar sağlanmaktadır. Amacı; mezunları piyasada aranan, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile birlikte projeler yürüten, bilgi edinilmesine teşvik eden öncü bir kurum olabilmektir.

Program Bilgi Paketi İçin Tıklayınız