• Türkçe
  • English
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
ED 101 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu
CET 101 Eğitimde Bilgi Teknolojileri I Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
TKL 201 Türk Dili 1 Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFE 132 Akademik İngilizce II Zorunlu
ED 221 Eğitim Psikolojisi Zorunlu
CET 102 Eğitimde Bilgi Teknolojileri II Zorunlu
CET 170 Eğitimde Sosyal Medya Kullanımı Zorunlu
MATH 134 İleri Matematik Zorunlu
TKL 202 Türk Dili 2 Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
CET XXX Alan Seçmeli I Alan Seçmeli
CET 211 Algoritma ve Programlamaya Giriş Zorunlu
CET 207 Bilgisayar Donanımı ve Gelişen Teknolojiler Zorunlu
CET 201 Eğitimde Materyal Kullanımı Zorunlu
ED 103 Eğitimde Rehberlik Zorunlu
ED 340 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu
TKL 201 Türk Dili 1 Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
CET XXX Alan Seçmeli II Alan Seçmeli
CET 214 Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri Zorunlu
CET 215 Eğitimde Grafik ve Canlandırma Zorunlu
CET 212 Öğrenim Amaçlı Nesne Yönelimli Programlamanın Temelleri Zorunlu
CET 205 Öğretim Tasarımı Zorunlu
TKL 202 Türk Dili 2 Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
CET XXX Alan Seçmeli III Alan Seçmeli
CET 313 Bilgisayar Ağları ve İletişim Zorunlu
CET 343 Bilgisayar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu
HTR 301 History of Turkish Revolution Zorunlu
ED 440 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu
CET 325 Uzaktan Eğitimin Temelleri Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
CET XXX Alan Seçmeli IV Alan Seçmeli
CET 344 Bilgisayar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu
CET 311 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi Zorunlu
CET 308 İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Zorunlu
CET 310 Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve Uygulamaları Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu
CET 487 E-Öğrenme ve Yazarlık Araçları Zorunlu
CET 472 Eğitim Yazılımı Tasarlama ve Geliştirme Zorunlu
CET 406 Okul Deneyimi Zorunlu
ED 477 Sınıf Yönetimi Zorunlu
EDGN 200 Toplumsal Duyarlılık Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FREE Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
CET 414 Bilgisayar Eğitiminde Proje Geliştirme ve Yönetimi Zorunlu
CET 408 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
CET 301 Eğitsel Amaçlı Oyun Tasarlama ve Geliştirme Alan Seçmeli
CET 492 Eğitsel Veri Madenciliği ve Sosyal Ağ Analizi Alan Seçmeli
CET 493 Görsel Okuryazarlık ve Yaratıcılık Alan Seçmeli
CET 462 İçerik ve Öğrenme Yönetim Sistemleri Alan Seçmeli
CET 490 İleri İnternet Programcılığı ve E-Öğrenme Alan Seçmeli
CET 463 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Alan Seçmeli
CET 440 İnsani Bilimler İçin SPSS Uygulamaları Alan Seçmeli
CET 430 Oyunlaştırılmış Kodlama Alan Seçmeli
CET 420 Robotik ile STEM Uygulamaları Alan Seçmeli
CET 410 Sosyal Medya ve Girişimcilik Eğitimi Alan Seçmeli
CET 110 Temel Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu
CET 110 Temel Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
CET 420 Robotik ile STEM Uygulamaları Alan Seçmeli
ACM 411 Bilgi teknolojilerinin Etik ve İnsani Yönü Serbest Seçmeli
ACM 365 İleri Web Dizayn Serbest Seçmeli
CET 440 İnsani Bilimler için SPSS Uygulamaları Serbest Seçmeli
CET 430 Oyunlaştırılmış Kodlama Serbest Seçmeli
CET 410 Sosyal Medya ve Girişimcilik Eğitimi Serbest Seçmeli
ACM 312 Yönetim Bilişim Sistemleri Serbest Seçmeli