• Türkçe
  • English

Öğrenci kabul etmemektedir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Hakkında

Yaşamın hemen her alanında olduğu gibi eğitim alanında da gelişen teknolojiyi öğrenme ve uyum sağlama zorunluluğu etkisini hissettirmeye başlamış ve bu konuda hizmet verecek donanımlı kişilere olan ihtiyacı daha da artırmıştır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü bu ihtiyaca cevap verecek nitelikte kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

TYÇÇ - TAY İlişkisi

Araştırma​

Bölüm mezunları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları dışında bilişim teknolojisi, eğitim yazılımı, web tasarımı, öğretim materyali geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösteren kurumlarda da çalışabilmektedir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 4 yıllık bir program olup, programda yer alan dersler öğrencilerin temel ve güncel yazılımları öğrenmesini ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmasını, bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmasını ve öğretmenlik mesleğine yönelik temel bilgi ve becerileri kazanmasını sağlayacak niteliktedir. 

Çok Yönlü Donanım

İçinde bulunduğumuz yüzyıla damgasını vuran teknolojik gelişmeler, yenilikleri takip edebilecek, bilgi ve beceriyi teknoloji aracılığıyla eğitim süreçlerine doğru aktarabilecek özellikteki bireylere olan ihtiyacı artmaktadır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bu ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikli bireyleri deneyimli uzman kadrosuyla yetiştirmekte ve onları değişik sektörlerin taleplerine göre hazırlamaktadır.

Uygulama

Programımız, öğrencilerin dijital okuryazar olmasını, güncel yazılımları öğrenmesini ve bunları mesleğe yönelik kullanmasını sağlamaktadır.

Uluslararasılaşma

Disiplinler arası program anlayışımız, üniversitemizin farklı fakülte ve bölümleri ile yürütmekte olduğumuz çift anadal-yan dal programlarımıza ve Erasmus- Exchange anlaşmalarımıza yansımıştır. Öğrencilerimiz eğitime ve diğer sektörlere farklı açılardan bakabilen, analitik düşünebilen, paylaşımcı, öğrenmeyi öğrenen ve üretken bireyler olarak mezun olup rahatlıkla iş bulabilmektedir.

Mezunlarımız akademisyen, öğretmen, özel ve kamuda yönetici, öğretim tasarımcısı, web tasarımcısı, yazılım geliştirme uzmanı, sosyal medya uzmanı, uzaktan eğitim koordinatörü, proje yöneticisi, bilgi işlem uzmanı, grafik tasarımcı ve eğitimci danışman olarak çalışmaktadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 yıllık bir lisans programı olup, çeşitli kurum ve kuruluşlarda, ilk ve ortaöğretim düzeylerinde bilgisayar bilimi ve yazılım öğretmenleri, bilişim teknolojileri uzmanları yetiştirmenin yanı sıra eğitim ve öğrenimi sağlayacak çeşitli araç ve süreçleri tasarlayan, çözümleyen, uygulayan, geliştiren, değerlendiren ve zamanında uygulamaya koyan bilgisayar alanında profesyonel uzmanlar yetiştirmektedir.

Günümüzde adından sıkça söz ettiren teknolojik buluşlar ve gelişmeler, yine yaşamın her noktasında olduğu gibi eğitim ve öğretim konusunda da yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, her türlü bilgi birikimini ve tecrübeleri teknoloji vasıtasıyla tüm öğretim süreçlerine aktarabilecek, bunları yaparken etkili bir şekilde araç - gereçleri kullanabilecek, teknik ve kuramsal donanıma sahip bireylere olan ihtiyaç her geçen zaman içerisinde hızlı bir şekilde artmaktadır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü tüm bu kadro gereksinimlerine cevap verebilecek, toplumsal faydayı daima ön planda tutan, bilimsel çalışmaları ile bilgisayar alanında yeni tasarımlar ve çözümler geliştirebilecek nitelik sahibi, alanında uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Fakültesi’nin lisans programlarından birisi olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sayısal puanıyla tercih yapılmaktadır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü alanında kaliteli bir eğitimin ardından mezunların alanlarında uzman olarak kaliteli kadrolarda yer almaları mümkün olabilmektedir. Bölüm mezunları eğitimlerini iletişim teknolojileri, eğitim, enformatik, öğrenme bilimleri ve benzeri alanlarda yüksek lisans ve doktora programları ile devam ettirme şanslarına sahiptirler. Eğitim kurumlarında yazılım ve bilişim teknolojileri öğretmenliği yapan bölüm mezunları, karar alma ve ileriki eğitim teknolojilerini planlama süreçleri içerisinde aktif bir şekilde kritik roller üstlenmektedirler.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü

Genel

Kontenjan

Yerleşen

Başarı Sırası

En Düşük

Puan

SAY - Burslu

  2

2

161.585

286,17587

SAY - %50 Burslu

 65

65

764.033

238,13361

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2020 eğitim öğrenim ücretlerine bu sayfadan görebilirsiniz. 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Burs İmkanları

Öğrencilerin sahip olduğu, elde ettiği başarılarının her zaman ödüllendirilmesi gerektiğini düşünen Yeditepe Üniversitesi Öğrencilerine farklı burs olanakları sağlamaktadır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Burs İmkanları Sayfasını inceleyerek burs imkanları hakkında daha detaylı bilgi elde edebilirsiniz.  Bu linke tıklayarak hemen ilgili burs sayfasına ulaşabilir, bölümler ve sahip oldukları burs olanakları hakkında bilgi elde edebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Okumak

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü programında yer alan dersler ile öğrencilerin güncel yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmaları, dijital birer okur yazar olmaları, yazılımlar ile ilgili eğitsel etkili uygulamaları geliştirmeleri, bilgi teknolojilerini bulundukları meslek konumuna göre etkin bir şekilde uygulamaları amaçlanmaktadır. Bölümde aktif olarak kullanıma sunulan 3 adet bilgisayar laboratuvarı, 3 boyutlu yazıcılar, uygulamalı ve tecrübeye dayalı drslerde kullanılmak üzere sunulan donanımsal ağ yapıları ile alakalı materyaller, bilgisayar sistem parçaları, robotik kodlamada Ardunıo setleri, STEM kodlama, programlama, robot ve robotik Legolar her öğrencinin rahat bir şekilde öğrenimi sırasında faydalanabilmesine, uygulama ve araştırmalarda bulunabilmesine olanak tanımaktadır.

Yeditepe Üniversitesi sahip olduğu birtakım sertifikaların yanında tecrübe sahibi, profesyonel mezunlar verebilmek adına öğrencilerine çeşitli staj olanakları sağlamaktadır. Alanında profesyonel ve uzman olabilmek için elde edilen teorik bilgi birikimin yanında tecrübe edilen iş hayatı da oldukça önemlidir. Farklı pozisyon ve sektörler bazında elde edilen iş tecrübeleri, staj imkanları ile mezunlar daha hızlı bir şekilde, daha kaliteli iş imkanlarına sahip olmaktadırlar. Ayrıca Almanya ve İspanya’nın aralarında bulunduğu çeşitli ülkeler ile gerçekleştirilen öğrenci değişim programları da öğrencilere öğrenim hayatlarında yardımcı olan programlar arasındadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü mezunları bilgisayar teknolojileri tabanlı birçok sektörde ve farklı pozisyonlarda görev alabilmektedirler. Alınan kaliteli eğitim ve eğitim sırasında tercih edilen programların çeşitliliğine göre çalıştıkları alanlar değişiklik göstermektedir.  Mezunlar; özelde veya kamuda yönetici, farklı kurum ve kuruluşlarda öğretmen, sosyal medya uzmanı, öğretim tasarımcısı, akademisyen, yazılım üretme ve geliştirme uzmanı, web tasarım uzmanı, sosyal medya uzmanı, eğitim danışmanı ve farklı mevkilerde grafik tasarımcısı olarak çalışabilmektedirler. Bunun yanında öğretmenlik formasyonuna sahip öğrenciler ilk veya ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak da çalışabilme imkanına sahip olabilmektedirler. Gelişen teknoloji ile birlikte Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü mezunlarına olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin %56’sı burslu olarak eğitim öğreti hayatlarına devam etmektedirler.

Misyon ve Vizyon

Misyon

Misyonumuz; araştırmaları içerisinde toplum ihtiyaç ve menfaatlerini gözeten, eğitimi çağdaş hayatın gerektirdiği koşullara uygun halde gerçekleştiren, araştırmalarını üretime dönüştüren, ulusal bilinci temel alarak öğrenci gelişimlerini hedefleyen, eğitmenleri ve sahip olduğu programları ile uluslararası ve ulusal kalite sistemlerine tam uyumlu, kendisine alanında saygı duyulan, eğitim abidesi bir üniversite olabilmektir.

Vizyon

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü vizyonumuz; Tüm bilim disiplinleri arasında uluslararası kaliteye sahip eğitimler ile toplumun ihtiyaç duyduğu, gereksinimlerinden biri olan, araştırmacı, özgüven sahibi, ürün tasarımcısı, özgün, geniş perspektif sahibi, girişimci öğrenciler yetiştirmek; uluslararası vizyona sahip öğretim üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ile birlikte eğitim alanları, mekanları, araştırma imkanları oluşturmak ve toplumun hayat boyu eğitiminin sağlanabilmesi bakımından fırsatlar yaratmaktır.

Bologna Süreci

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü sahip olduğu Bologna süreci ile beraber daha iyi bir eğitim imkanına sahip olabilmektedir. Avrupa içerisinde birbiri ile uyum içerisinde yükseköğretim kurumları oluşturabilmek, sistemde bulunan ayrıcalıkları en aza indirmek, uluslararsı arenada eğitim kurumlarının birbirini tanıması Bologna Sürecinin temel amaçları arasında yerini almaktadır. Bologna süreci öğrencileri daha aktif bir şekilde eğitimlerine devam etmelerini hedeflemektedir

Program Bilgi Paketini Görmek İçin Tıklayınız