• Türkçe
  • English

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Hakkında

İngilizce Öğretmenliği Bölümü; Yabancı Diller Eğitimi lisans programının temel amacı İngilizce yeterlilikleri gelişmiş, dil eğitimine özgü alan bilgisi ve becerilerini kazanmış, araştırma yapmayı ve kendini geliştirmeyi amaç edinmiş öğretmenler yetiştirmektir.
Lisans programı, öğretmen adaylarının İngilizce'lerinininin geliştirilmesini amaçlayan destek derslerinin yanısıra, dilbilim, ikinci dil edinimi, çocuklara ingilizce öğretimi, yabancı dilde test geliştirme teknikleri ve yabancı dil öğretim yöntemleri gibi hem kuramsal hem de seçilmiş okullarda öğretmenlik uygulaması derslerinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra, öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması derslerini son dönemde almaktadırlar. Ancak birinci ve ikinci yıldan itibaren de çevre okulları ile yapılan anlaşma çerçevesinde öğretmenlik uygulamasına başlayabilmektedirler. Ayrıca, seçmeli dersler yoluyla öğrencilere kişisel ilgi alanlarındaki kültürel ve mesleki konularda kendilerini geliştirme olanağı sağlanmaktadır. Programdaki söz konusu dersler, Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesinin çeşitli bölümlerince verilmektedir.

Ek olarak, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü çatısı altında İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans ve Doktora diplomalarına yönelik lisans üstü programlarını yürütmektedir.

TYÇÇ - TAY İlişkisi

HAKKINDA

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği Programı’mız Eğitim Fakülte’sinin dört temel ilkesi olan ARAŞTIRMA, UYGULAMA, ÇOK YÖNLÜ DONANIM ve ULUSLARARASILAŞMA ilkeleri üzerine kurulmuştur. İngilizce Öğretmenliği Programı, dil, dilbilim ve yabancı dil öğretimi kuramlarını kapsayan güçlü bir altyapıyla, araştırmaya ve çok yönlü gelişime dayalı, uygulamalı bir eğitim-öğretim sürecine odaklanmaktadır.

Programımızda öğrenim gören öğretmen adayları ikinci sınıftan itibaren aldıkları derslerin doğası gereği araştırma temelli öğrenim süreçlerinden geçmektedirler.  Bu çerçevede edinmiş oldukları öğretmenlik bilgi ve becerileri ışığında kendi öğretmenlik uygulamalarını öğretmen araştırması pratiklerinde deneyerek ve sorgulayarak hayata geçirmektedirler.  Aynı zamanda öğretmen adaylarımız üçüncü sınıftan itibaren çevre okulları ile yapmış olduğumuz “Okulda Öğretmen Eğitimi”protokolleri çerçevesinde öğretmenlik uygulamaları da yapmaktadırlar.  Bu okullarda yapmış oldukları uygulamaları öğretmen araştırması yaparak değerlendirmektedirler.

Programımız öğretmen adaylarımızın çok yönlü donanıma sahip olmaları için çift anadal ve yandal yapmalarını ve/veya Üniversitemizin modüler eğitim programlarında sunulan derslerden yararlanmalarını teşvik etmektedir.  Aynı zamanda, Fakültemizin açmış olduğu ve 2020 Şubat ayında hayata geçireceği Yabancılara Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı’ndan öğrenimleri sırasında yararlanarak İngilizce öğretmeni olmanın yanısıra yabancılara Türkçe öğretmeni olarak da yetişebileceklerdir; bu önemli bir fırsattır.

Programımız uluslararasılaşma ilkesi çerçevesinde Avrupa üniversiteleri ile Erasmus programı ve Amerika’daki bazı üniversiteler ile yapmış olduğu öğrenci değişimi protokolleri ile öğretmen adaylarımıza yurtdışı deneyimleri kazanmaları için destek vermektedir.  Ayrıca programımız 2019 yılında IB Diploma Öğretmeliği Sertifika Programı açmak üzere akredite olmuştur.  Öğretmen adaylarımız mezun olduktan sonra bu programdan faydalanarak IB Diploma öğretmeni olarak uluslararası düzeyde çalışma imkanı bulacaklardır ki bu da günümüzde önemli bir ayrıcalık olarak değerlendirilmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Nedir?

İngilizce Öğretmenliği Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi alanında öğretmen, akademisyen ve okutman yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca bölümde eğitim gören öğrencilerin İngilizce yeterlilikleri gelişmiş, dil eğitimi konusunda alan bilgisine sahip, gerekli becerileri kazanmış, araştırma yapmayı seven ve kendini geliştirmeyi hedefleyen kişiler olması amaçlanmaktadır. Öğretmen adayı olan öğrencilere, İngilizce dil yeterliliklerinin geliştirilmesini amaçlayan teorik derslerin yanı sıra ikinci dil edinimi, çocuklara İngilizce'yi öğretme ve sevdirme, dilbilim, İngilizce ve diğer yabancı dillerde test geliştirme teknikleri ile yabancı dilin en iyi şekilde öğretimi tekniklerini kazandırmak temel amaçlarımız arasındadır. Zorunlu müfredat dersleri yanı sıra seçmeli dersler ile öğrencilerin gerekli meslekî altyapıyı kazanmaları sağlanır.

İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü

Genel Kontenjan

Yerleşen

En Düşük Puan

Başarı Sırası

DİL - Ücretli

7

9

240,58838

57 700

DİL - Burslu

6

7

441,57546

5 000

DİL - Burslu %25 İndirimli

28

36

366,65434

19 100

DİL - Burslu %50 İndirimli

14

18

300,61894

36 700

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan İngilizce Öğretmenliğinin 2023 - 2024 eğitim/öğretim yılında geçerli olan ücretleri bu sayfadan görebilirsiniz.

İngilizce Öğretmenliği Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için farklı burs imkânları sunmaktadır. Bu kapsamda ilgili detayları Burs Olanakları sayfasından inceleyebilir ve burs imkânları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Buradan bilgi sayfasına ulaşabilir, aynı zamanda diğer bölümlere ait mevcut burs olanaklarını da inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği Okumak

İngilizce Öğretmenliği bölümünde verilen eğitim dersleri, hem yabancı dili kullanma becerilerini geliştirmeye hem de öğretmenliği meslek olarak seçene kişilerin etkin şekilde uygulayabilmelerine olanak sağlar. Bunun için gerekli meslek eğitim altyapısı kazandırılmaya çalışır. Bu kapsamda İngilizce Öğretmenliği bölümünde, İngilizce dilini hem günlük yaşamda hem de akademik seviyede iletişim kurmak için düzgün, akıcı ve etkili şekilde kullanabilen ve İngilizcenin pek çok neden ile dünya dilleri arasındaki önemli yerinin farkında olan bireyler yetiştirilir. Öğrencilerimiz İngilizceyi yabancı bir dil olarak görmenin ve öğretmenin ötesinde, bir dünya dili olarak öğretebilen kişiler olarak mezun olurlar.

Bölümümüzde eğitim gören öğrencilerimiz, yabancı dil öğretiminde farklı yaş gruplarına uygun teknikler kullanan ve güncel teknolojiyi eğitim sistemine adapte edebilen kişiler olmaktadır. Ayrıca lisans eğitiminin üçüncü sınıfından itibaren uygulamalı öğretmenlik dersleri ve "Okulda Öğretmen Eğitimi" protokolü kapsamında hem devlet okulları hem de özel okullarda staj yapmaktadırlar. Böylece edindikleri bir yıllık staj tecrübesini öğretmenlik içerisinde uygulama ve kuram arasında bağ kurmak için kullanırlar.

Bölümümüzde verilen zorunlu ve seçmeli dersler proje tabanlı eğitim sistemi ile ilerlemektedir. Tüm derslerimiz gerekli ve güncel teknolojik donanıma sahip sınıflarda en modern eğitim ve öğretim yöntemleri ile hem bireysel hem de grup çalışmasına dayalı biçimde yürütülür.

Bölümümüzde eğitim gören öğrencilerimiz geniş yelpazede seçmeli dersler alabilmektedir. Böylece ilgi alanları doğrultusunda kendilerini geliştirebilme imkânı bulurlar. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde bulunan farklı dil dersleri olarak öğretmen adaylarımızın ikinci ya da üçüncü bir yabancı dili öğrenmeleri mümkündür. Öte yandan öğrencilerimiz isterse Avrupa'da ve Amerika'da öne çıkan yükseköğrenim kuruluşları ile yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde değişim programlarından da yararlanabilmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Nitelikli ve alanında yetkin bir öğretim kadrosu ile eğitilen, yaşadığı çağın gereksinimlerine ayak uydurabilen ve gerekli dil donanımına sahip olan İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunlarımız ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, üniversitelerin hazırlık departmanlarında ve özel okullarda iş imkânı bulabilmektedir. Nitekim İngilizce Öğretmenliği, pek çok alanda en çok aranan eğitmen ve öğretim elemanı kadrosunu oluşturmaktadır.

Öğrencilerimiz dört yıllık lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra gerek yurt içi gerekse de yurt dışında lisansüstü eğitim almayı tercih edebilir. Üniversitemizin bu kapsamda sunduğu çeşitli burs imkânları bulunmaktadır. Bölümümüzün sahip olduğu eğitim ve araştırma faaliyetleri kapsamında hem ülkemizin hem de dünyanın ileri gelen üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programlarına dair değişim programı anlaşmaları mevcuttur.

İngilizce Öğretmenliği bölümümüz, öğrencilerimizin çok yönlü donanıma sahip olmaları için hem yan dal hem de çift anadal yapmalarını desteklemektedir. Bu kapsamda üniversitemizin modüler eğitim programlarında verilen eğitimlerden yararlanılabilir. Yine fakültemizin açmış olduğu Yabancılara Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı'nda eğitim alarak, İngilizce öğretmeni olmanın yanı sıra yabancı bireylere Türkçe Öğretmeni olarak da yetişebilirler. Bu da öğrencilerimizin iş imkânı için önemli bir fırsattır.

Bölümümüz 2019 yılı itibariyle IB Diploma Öğretmenliği Sertifika Programı açmak adına akredite bir kurum olmuştur. Böylece öğretmen adaylarımızın mezuniyetinden sonra bu programdan faydalanarak "IB Diploma Öğretmeni” unvanı alarak uluslararası seviyede çalışma olanağı bulabilirler. Bu da günümüz şartlarında önemli bir iş imkânı ayrıcalığı olarak değerlendirilebilir.

Misyon ve Vizyon

Misyon

İngilizce Öğretmenliği bölümünün hedefi, İngiliz dili öğretimi konusunda uzman, modern dil öğretim tekniklerini benimsemiş, Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı, öngörülü, çağdaş, dil becerileri konusunda donanımlı ve yetkin öğretmenler yetiştirmektir. Bu amaçla öğretmen adaylarına İngilizce bilgisine sahip olmaları, çağdaş öğretim tekniklerinin farkında olmaları, dünyada dil eğitimi konusundaki gelişmeleri takip etmeleri, eleştirel okuma ve düşünme konusunda bilgili bir eğitim verilmektedir.

Vizyon

İngilizce Öğretmenliği Bölümü olarak vizyonumuz, mezunlarımızın alan bilgileri ile öğretmenlik mesleğini bütünleştiren ve özgüven sahibi olan öğretmenler yetiştirmektir. İngilizce Öğretmenliği konusunda ülkemizin saygın eğitim programları arasında yer almak ve üniversitemizin ulusal ve uluslararası konumunu daima korumak daimi amacımızdır.

Bologna Süreci

Bologna süreci, Avrupa genelinde birbiri ile uyumlu üniversitelerin ortak bir alanda buluşmaları, akademik olarak belirli standartlar geliştirmeleri ve bu standartları uygulamaları, eğitim programlarındaki farklılıkları en aza indirmeleri sistemlerinden oluşur. Bir reform programı sayılan Bologna sürecinin temel amacı eğitimde şeffaflık, kazanım, öğrenci ve akademik kadronun karşılıklı hareketliliğidir.

Program Bilgi Paketi İçin Tıklayınız