• Türkçe
  • English

İngilizce Öğretmenliği Bölümü; Yabancı Diller Eğitimi lisans programının temel amacı İngilizce yeterlilikleri gelişmiş, dil eğitimine özgü alan bilgisi ve becerilerini kazanmış, araştırma yapmayı ve kendini geliştirmeyi amaç edinmiş öğretmenler yetiştirmektir.
Lisans programı, öğretmen adaylarının İngilizce'lerinininin geliştirilmesini amaçlayan destek derslerinin yanısıra, dilbilim, ikinci dil edinimi, çocuklara ingilizce öğretimi, yabancı dilde test geliştirme teknikleri ve yabancı dil öğretim yöntemleri gibi hem kuramsal hem de seçilmiş okullarda öğretmenlik uygulaması derslerinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra, öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması derslerini son dönemde almaktadırlar. Ancak birinci ve ikinci yıldan itibaren de çevre okulları ile yapılan anlaşma çerçevesinde öğretmenlik uygulamasına başlayabilmektedirler. Ayrıca, seçmeli dersler yoluyla öğrencilere kişisel ilgi alanlarındaki kültürel ve mesleki konularda kendilerini geliştirme olanağı sağlanmaktadır. Programdaki söz konusu dersler, Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesinin çeşitli bölümlerince verilmektedir.

Ek olarak, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü çatısı altında İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans ve Doktora diplomalarına yönelik lisans üstü programlarını yürütmektedir.

HAKKINDA

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği Programı’mız Eğitim Fakülte’sinin dört temel ilkesi olan ARAŞTIRMA, UYGULAMA, ÇOK YÖNLÜ DONANIM ve ULUSLARARASILAŞMA ilkeleri üzerine kurulmuştur. İngilizce Öğretmenliği Programı, dil, dilbilim ve yabancı dil öğretimi kuramlarını kapsayan güçlü bir altyapıyla, araştırmaya ve çok yönlü gelişime dayalı, uygulamalı bir eğitim-öğretim sürecine odaklanmaktadır.

Programımızda öğrenim gören öğretmen adayları ikinci sınıftan itibaren aldıkları derslerin doğası gereği araştırma temelli öğrenim süreçlerinden geçmektedirler.  Bu çerçevede edinmiş oldukları öğretmenlik bilgi ve becerileri ışığında kendi öğretmenlik uygulamalarını öğretmen araştırması pratiklerinde deneyerek ve sorgulayarak hayata geçirmektedirler.  Aynı zamanda öğretmen adaylarımız üçüncü sınıftan itibaren çevre okulları ile yapmış olduğumuz “Okulda Öğretmen Eğitimi”protokolleri çerçevesinde öğretmenlik uygulamaları da yapmaktadırlar.  Bu okullarda yapmış oldukları uygulamaları öğretmen araştırması yaparak değerlendirmektedirler.

Programımız öğretmen adaylarımızın çok yönlü donanıma sahip olmaları için çift anadal ve yandal yapmalarını ve/veya Üniversitemizin modüler eğitim programlarında sunulan derslerden yararlanmalarını teşvik etmektedir.  Aynı zamanda, Fakültemizin açmış olduğu ve 2020 Şubat ayında hayata geçireceği Yabancılara Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı’ndan öğrenimleri sırasında yararlanarak İngilizce öğretmeni olmanın yanısıra yabancılara Türkçe öğretmeni olarak da yetişebileceklerdir; bu önemli bir fırsattır.

Programımız uluslararasılaşma ilkesi çerçevesinde Avrupa üniversiteleri ile Erasmus programı ve Amerika’daki bazı üniversiteler ile yapmış olduğu öğrenci değişimi protokolleri ile öğretmen adaylarımıza yurtdışı deneyimleri kazanmaları için destek vermektedir.  Ayrıca programımız 2019 yılında IB Diploma Öğretmeliği Sertifika Programı açmak üzere akredite olmuştur.  Öğretmen adaylarımız mezun olduktan sonra bu programdan faydalanarak IB Diploma öğretmeni olarak uluslararası düzeyde çalışma imkanı bulacaklardır ki bu da günümüzde önemli bir ayrıcalık olarak değerlendirilmektedir.

Pazartesi, 6 Ocak, 2020 - 10:50
Dr. Öğr. Üyesi Aysun Kunduracı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dilbilim Bölümü tarafından davet edilmiş ve 6 Aralık 2019’da Biçimyapısal Yaratıcılık ve Arabiçimler adlı bir seminer vermiştir.
Pazartesi, 6 Ocak, 2020 - 10:45
2020 Şubat ayından itibaren, İngilizce Öğretmenliği Programı tarafından Yeditepe          Üniversitesi mezunlarına yönelik, öğretmenlik sertifika programı açılacaktır.
Pazartesi, 6 Ocak, 2020 - 10:37
Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğünce her yıl gerçekleştirilen, öğrenci ve mezunlarımızın çeşitli sektörlerden temsilcilerle bir araya gelerek, akademik eğitimlerinin iş hayatına nasıl yansıyacağı ile ilgili bilinçlendirmek; sektördeki kariyer ve staj fırsatları, işe alım ve çalışma...
Pazartesi, 6 Ocak, 2020 - 10:35
Şubat 2020’de yeniden açılacak olan EDEN 312 dersine ilgilenen 3. sınıf öğrencileri kayıt yaptırabilir. Bu ders fakülte-okul iş birliği kapsamında, öğretmenlik uygulamasına başlamadan önce okul ortamıyla, öğrencilerle ve İngilizce öğretmenliği mesleğiyle bir devlet okulunun ve özel okulun 5. veya 7...
Pazartesi, 6 Ocak, 2020 - 10:32
Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, dilbilim ya da dil öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlara veya bu bölümlerin son sınıf öğrencilerine yöneliktir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi kapsamında Türkçenin sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel ve anlamsal özelliklerinin kavranması...
Perşembe, 21 Mayıs, 2020 - 16:49
Programımız, YÖK'ün kalite kurulu standartları doğrultusunda, eğitim kalitesini denetleyip belgeleyen EPDAD akreditasyon kurumu tarafından akredite olmuştur. 
Pazartesi, 6 Ocak, 2020 - 10:49
İngilizce Öğretmenliği Programı 4. Sınıf öğrencisi Kader Selin Yavuz, YUEREC’in 4/12/2019 tarihinde düzenlenen etkinliğinde rol almış ve YUEREC Başkan Yardımcısı seçilmiştir.  
Pazartesi, 6 Ocak, 2020 - 10:47
İngilizce Öğretmenliği Programı öğrencileri 2018 KPSS sınavında vakıf üniversiteleri arasında 1. olmuştur. Ayrıca, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri de yine vakıf üniversiteleri arasında 4. Olmuştur (Kaynak: YÖK- Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu, 2019).
Pazartesi, 6 Ocak, 2020 - 10:45
Kariyer Planlaması Etkinliği çerçevesinde, her yıl olduğu gibi, bölümümüz son sınıf öğrencileri ile  günü saat 17:00’de İSTEK Okulları ziyaret edilmiştir.
Pazartesi, 6 Ocak, 2020 - 10:43
2019-2020 akademik yılı içinde İngilizce Öğretmenliği Programı akreditasyon değerlendirme sürecine girmiştir.