• Türkçe
  • English
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Zorunlu
EDGN 103 Bilişim Teknolojileri Zorunlu
EDEN 117 Dinleme ve Sesletim 1 Zorunlu
ED 113 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu
ED 111 Eğitime Giriş Zorunlu
EDEN 113 Okuma Becerileri 1 Zorunlu
EDEN 119 Sözlü İletişim Becerileri 1 Zorunlu
EDGN 101 Türk Dili 1 Zorunlu
EDGN 105 Yabancı Dil 1 Zorunlu
EDEN 115 Yazma Becerileri 1 Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
EDEN 118 Dinleme ve Sesletim 2 Zorunlu
ED 122 Eğitim Felsefesi Zorunlu
ED 126 Eğitim Psikolojisi Zorunlu
EDEN 111 İngilizcenin Yapısı Zorunlu
EDEN 114 Okuma Becerileri 2 Zorunlu
EDEN 120 Sözlü İletişim Becerileri 2 Zorunlu
EDGN 102 Türk Dili 2 Zorunlu
EDGN 106 Yabancı Dil 2 Zorunlu
EDEN 116 Yazma Becerileri 2 Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDGN Genel Kültür Seçmeli 1 Seçmeli
EDEN 207 İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (Alan Eğitimi Seç. 1) Seçmeli
ED Meslek Bilgisi Seçmeli 1 Seçmeli
EDEN 214 Dilbilim 1 Zorunlu
EDEN 216 Eleştirel Okuma ve Yazma Zorunlu
ELIT 101 İngiliz Edebiyatına Giriş 1 Zorunlu
EDEN 212 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu
ED 231 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu
ED 124 Öğretim Teknolojileri Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDGN Genel Kültür Seçmeli 2 Seçmeli
ED Meslek Bilgisi Seçmeli 2 Seçmeli
EDEN 209 Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi (Alan Eğitimi Seçmeli 2) Seçmeli
EDEN 217 Dil Edinimi Zorunlu
EDEN 215 Dilbilim 2 Zorunlu
ED 244 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu
ELIT 102 İngiliz Edebiyatına Giriş 2 Zorunlu
EDEN 213 İngilizce Öğretim Programları Zorunlu
ED 242 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEN XXX Alan Seçmeli Alan Seçmeli
EDEN 405 Erken Yaştaki öğrencilere İngilizce Eğitimi Zorunlu
EDEN 407 İngilizce Eğitiminde Edebi Metinlerin Kullanımı Zorunlu
EDEN 411 İngilizce Eğitiminde Materyal Değerlendirmesi, Adaptasyonu ve Geliştirilmesi Zorunlu
EDEN 402 İngilizce Eğitiminde Test Adaptasyonu Zorunlu
EDEN 409 Okul Deneyimi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEN XXX Alan Seçmeli Alan Seçmeli
EDEN 406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu
EDEN 404 Profesyonel Gelişim için Öğretmen Araştırması Zorunlu
EDEN 306 Toplumdilbilim ve İngilizce Eğitimi Zorunlu
EDGN 200 Toplumsal Duyarlılık Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEN 211 Akademik Okuma ve Yazma Alan Seçmeli
EDEN 403 Dil Transferi Alan Seçmeli
DEN 482 İngiliz Dili Eğitiminde Drama Alan Seçmeli
EDEN 483 İngilizce Ders Materyali Geliştirmede Teknoloji Kullanımı Alan Seçmeli