• Türkçe
  • English
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEN 105 Akademik Okuma ve Yazma 1 Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Zorunlu
CEIT 211 Bilişim Teknolojileri Zorunlu
EDEN 214 Dilbilim 1 Zorunlu
EDEN 117 Dinleme ve Sesletim 1 Zorunlu
ED 101 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu
EDEN 107 Sözlü İletişim Becerileri 1 Zorunlu
TKL 201 Türk Dili 1 Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEN 106 Akademik Okuma ve Yazma 2 Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
EDEN 215 Dilbilim 2 Zorunlu
ED 360 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu
EDEN 108 Sözlü İletişim Becerileri 2 Zorunlu
TKL 202 Türk Dili 2 Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ED Meslek Bilgisi Seçmeli 1 Seçmeli
XXX Yabancı Dil (Alan Seçmeli 1) Seçmeli
ELIT 101 İngiliz Edebiyatına Giriş 1 (Genel Kültür Seçmeli 1) Serbest Seçmeli
ED 221 Eğitim Psikolojisi Zorunlu
ED 103 Eğitimde Rehberlik Zorunlu
EDEN 204 Modern İngilizcenin Yapısı Zorunlu
EDEN 201 Uygulamalı Dilbilim Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
XXX Yabancı Dil 2 (Alan Seçmeli 2) Seçmeli
ELIT 102 İngiliz Edebiyatına Giriş 2 (Genel Kültür Seçmeli 2) Serbest Seçmeli
EDEN 202 İkinci Dil Öğrenimi Zorunlu
EDEN 210 İngilizce Eğitiminde Öğretim Yöntemleri Zorunlu
ED 340 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu
ED 225 Program Geliştirme ve Değerlendirme Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ED Genel Kültür Seçmeli 3 Serbest Seçmeli
EDEN 407 İngilizce Eğitiminde Edebi Metinlerin Kullanımı 1 Zorunlu
EDEN 423 İngilizce Eğitiminde Ölçme Yöntemleri Zorunlu
EDEN 427 İngilizce Eğitiminde Teknoloji Kullanımı ile Materyal Geliştirme Zorunlu
EDEN 410 Öğretmenlik Uygulaması 1 Zorunlu
EDEN 306 Toplumdilbilim ve İngilizce Eğitimi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEN XXX Alan Seçmeli 5 Alan Seçmeli
ED Meslek Bilgisi Seçmeli 3 Seçmeli
EDGN Genel Kültür Seçmeli 4 Serbest Seçmeli
EDEN 428 İngilizce Eğitiminde Çevrimiçi Öğretim Yöntemleri Zorunlu
EDEN 412 Öğretmenlik Uygulaması 2 Zorunlu
EDEN 404 Profesyonel Gelişim için Öğretmen Araştırması Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEN 420 Çeviri Alan Seçmeli
EDEN 216 Eleştirel Okuma ve Yazma Alan Seçmeli
EDEN 482 İngiliz Dili Eğitiminde Drama Alan Seçmeli
EDEN 302 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi Alan Seçmeli
ED 122 Eğitim Felsefesi Seçmeli