• Türkçe
 • English

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hakkında

Gerek rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki öğretim elemanlarımız gerekse diğer eğitim bilimleri alanlarında uzmanlaşmış öğretim elemanlarımızca yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, öğretim elemanları tüm öğretmen yetiştirme programları için temel olacak eğitim bilimleri derslerini vermektedirler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı çerçevesinde öğrenme psikolojisi, gelişim ve ergenlik psikolojisi, psikolojik danışmanlığın temelleri, temel kuramlar, danışmanlık becerileri, bireysel, aile ve grupla psikolojik danışmanlık gibi alanlarda hem kuramsal hem de gözlem ve uygulamaya yönelik eğitim verilmekte, eğitim ve psikolojik danışmanlık alanında akademik araştırmalar uygulamalı olarak yapılmaktadır. Bunun yanı sıra program öğrencileri psikoloji, antropoloji ve sosyoloji bölümleriyle çift anadal yapabilmektedirler.

Öğrencilerimiz bir yandan temel eğitim bilimleri alanında bilgi sahibi oldukları gibi, çocuklara ve yetişkinlere rehberlik ve psikolojk danışmanlık hizmetleri verecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olmakta, okul uygulamalarıyla bu becerilerini pekiştirmektedirler.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz okullarda, psikolojik danışmanlık ve terapi merkezlerinde psikolojik danışman, özel ve resmi kurumlarda ise insan kaynakları ve eğitim uzmanı olarak çalışabilirler.

TYÇÇ - TAY İlişkisi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Amaç ve Hedefleri aşağıda belirtildiği gibidir.

Amaçlar

 • PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak.
 • PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek.
 • Ulusal ve uluslararası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak.
 • Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak.
 • Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak.
 • Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak.
 • Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini farketmek ve kullanmak.
 • Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek.
 • Çevresel değerlendirme, performans değerlendirme, bireysel ve grup test ve envanter yöntemleri, psikolojik testler ve davranış gözlemlerini içeren standartlaştırılmış ve standartlaştırılmamış testleri ve diğer değerlendirme tekniklerini temel kavramlarını kavrayabilmek ve uygulayabilmek.
 • Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek, PDR alanında araştırma yapmanın ve sonuçları yazılı olarak sunmanın önemini kavramak ve uygulamak.

Hedefler

1. Öğrencilerin toplumsal alanda öncelikli ihtiyaç alanlarına yönelmelerini sağlamak.

2. Programın uygulama alt yapısını kurumlar arası işbirlikleriyle daha etkin hale getirmek.

3. Akademik ve kişisel bağlamda kendini geliştirebilmek için gerekli olan bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve bunları okul ortamında uygulama becerisine sahip olmak.

4. Etkin iletişim faaliyetleri ile programda üretilen bilimsel bilgiyi topluma yaymak.

5.  Sosyal sorumluluk projeleri ve alana özgü sosyal etkinliklerle toplumsal yaşama katkı sunmak.

6. Alan uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış psikolojik danışman ve rehber öğretmen yetiştirmek.

7. Alana özgü ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarla etkin işbirliği içinde, kalite güvence sistemlerine uyumlu öğretim süreçleri düzenlemek.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; kişinin eğitimi, ailesi ve sosyal hayatı ile ilgilenen, bu konularda onlara danışmanlık hizmeti verilmesine imkân yaratan bir meslektir. Kişilerin hayatını daha anlamlı yaşayabilmesi ve sorunları karşısında ne şekilde davranmaları gerektiğine yönelik olarak danışmanlık hizmeti veren bölümdür. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunları rehber öğretmen olarak isimlendirilir. Bu kişiler verdikleri hizmetler ile çalıştıkları kurumda bulunan öğrencilerin sınav dönemlerinde, üniversite bölümü seçimlerinde iyi birer yol gösterici olurlar. Öğrencilerin ilgilerini ve yeteneklerini en iyi şekilde analiz eden bölüm mezunları bunları ayrıntılı olarak tanımlar ve öğrencilerin karar verme sürecinde onların doğru seçim yapmalarına yardımcı olurlar. 

Eğitim Fakülteleri’ne bağlı olarak eğitim veren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu bölümün öğrencisi olabilmek için öğrencilerin liselerin eşit ağırlık bölümlerinden mezun olmaları gerekir. Eşit ağırlık 3 puan türünde öğrenci alımı gerçekleştiren bölüm, çok geniş bir alanda çalışma olanağı sunar. Bu alandan mezun olan kişiler MEB’e bağlı olan tüm okullarda, rehberlik bölümü bulunan araştırma merkezlerinde, dershane ve özel eğitim kurumlarında çalışma imkânlarına sahiptirler. Aynı zamanda Çıraklık Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim merkezleri de önemli çalışma alanları arasında yer alır.  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü                   Genel Kontenjan         Yerleşen            En Düşük Puan        En Yüksek Puan

 

EA- Burslu                       6                                     6                     388,61487                419,22385

 

EA-%50                           49                                   49                   310,64012                376,59857

Burslu

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü  2023 - 2024  eğitim/öğretim yılında geçerli olan ücretleri bu sayfadan görebilirsiniz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine çeşitli burs olanakları sunan bir üniversitedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Burs imkânları sayfasını ziyaret ederek tüm burs olanaklarını görebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak ve bölümlerin Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık burs imkânları için ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Okumak

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü; öğrencilerin PDR’nin temel felsefesini ve ilkelerin benimsenmesini sağlamak, uluslararası alanda bu bölümün gerektirdiği tüm etik kuralların bilinmesine imkân yaratmak ve PDR alanında çalışacak profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Psikolojinin teorilerini en temelden öğrenen öğrenciler insan psikolojisinin her evresini tanıma olanağı bulurlar. Öğrencilerin toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda öncelikli davranmalarını sağlamak en temel hedefler arasındadır.

Modern eğitim metotlarının kullanıldığı eğitim sürecinde öğrencilerin bölümlerine dair her bilgiyi teorik ve pratik olarak öğrenmesi, kendi alanlarındaki yenilikleri yakından takip etmesi amaçlanır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencilerin kendi alanlarında iyi birer danışman olmalarını sağlayarak toplumun ihtiyaçlarına yanıt verebilmelerine olanak tanır. Eğitim süresince gerek kişisel gerekse grup davranışları üzerinde çeşitli araştırmalar yaparak eğitimler alan öğrenciler, bu süreçte danışanlarına en uygun müdahale tekniklerini öğrenirler.

Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimleri süresince öğrencilerine en iyi imkânları sunar. Alanında en iyi olan kurumların da desteği ile öğrenciler iyi bir eğitim süreci alır ve çeşitli sertifika programları ile meslekte ilerlemelerine destek olunur. Bilgi ve tecrübelerini arttırmalarında birçok fırsatın sağlandığı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü edindikleri bilgiler, sertifikalar ve diplomalar ile birçok kurumda iş bulabilme imkânına sahip olurlar.

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerini kurslar ve sertifika programlarıyla desteklemekle kalmaz aynı zamanda öğrencilerinin en iyi kurumlarda staj yapabilmesine de imkân yaratır. Her öğrencinin alanında iyi birer uzman danışman olabilmesi için bilgi ve deneyimlerinin arttırılması da büyük bir rol oynadığından her öğrenci için özel eğitim programlarından yararlanabilme olanağı yaratılır. Çeşitli kurumlarda yapılan stajlar ve alınan sertifikalar ile her öğrencinin kendi alanında iyi birer iş sahibi olmaları amaçlanır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü sıralama olarak en çok tercih edilen bölümler arasındadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren tüm kurumlarda çalışabilme olanağına sahiptirler. Birçok özel eğitim kurumu da çalışabildikleri alanlar arasında yer alır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde çeşitli pozisyonlarda görev alabilirler.

Alanlarında aldıkları uzmanlık eğitimleri doğrultusunda psikoterapist olarak özel olarak hizmet veren danışma merkezlerinde çalışma olanağına sahiptirler. Emniyet Genel Müdürlüğü kapsamında çeşitli Polis Meslek Yüksek okullarında çalışabildikleri gibi Polis Akademisi kurumlarında da danışman olarak görev alabilirler. Rehberlik ve Danışma Büro Amirliklerinde ve Çocuk Şube Büro Amirliklerinde de yine psikolojik danışman kadrosunda çalışabilme olanağına sahiptirler.

Kamu kurumları yanında özel sektörde de geniş iş bulabilme olanağına sahip olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunları, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde görev alabilir, çeşitli konularda şirket çalışanlarına danışmanlık ya da eğitici kimlikle hizmet verebilirler. Şirketlerin İnsan Kaynakları Uzmanı, Eğitim Danışmanı kimliğini üstlenebilirler.

Yüksek lisans yaparak çeşitli alanlarda uzmanlaşan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunları, kendilerine özel iş yeri açabilme ve danışan kabul edebilme imkânına da sahip olurlar. Bu bölümden mezun olanlar ayrıca Denetimli Serbestlik Şubelerinde ya da Cezaevlerinde görev alabilirler. Adliyelerin Aile ve Çocuk Mahkemeleri bölümünde Pedagog uzmanlık alanında çalışabildikleri gibi Sosyal Hizmetler kapsamında da geniş olanaklara sahiptirler. Bu kuruma bağlı olan yurtlarda ve kreşlerde Sosyal Hizmet Sorumlusu olarak görev alabilme olanağını elde edebilirler.

Günümüzde profesyonel danışman açığının bulunması nedeni ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunları için geniş bir iş istihdamı vardır. Ülkemizde 50 yıllık gibi kısa bir geçmişe sahip olan bölümdür ve bu da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında büyük bir işgücü açığı olduğu anlamına gelir.

Yaşam şartlarının daha ağır hale gelmesi, aile kavramının eski önemini yitirmeye başlaması, kişilerin toplumsal nedenlerden kaynaklı olarak yalnızlaştırılması ve teknolojinin kişileri sosyal hayattan uzaklaştırması rehber danışmanlara olan ihtiyacın artmasına neden olur. Alanında yetişmiş olan rehber eğitmenler, psikolojik danışmanlar gelecek toplumun çok daha iyi bir duruma gelmesinde önemli bir katkı sunar. Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olan birçok Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu günümüzde kariyerlerine farklı sektörlerde devam etmektedir.

Bologna Süreci

Yeditepe Üniversitesi Tüm bölümlerinde Bologna Eşgüdüm Komisyonu çalışmalarını hem ulusal hem de uluslararası yeterlilikler kapsamında yürütmeye önem verir. Tamamen öğrenci odaklı bir program olan Bologna Sürecinde öğrenciler alanlarında daha aktif ve bilinçli birer birey olabilme olanaklarını elde eder. Program Bilgi Paketi İçin Tıklayınız