• Türkçe
 • English

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI

Gerek rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki öğretim elemanlarımız gerekse diğer eğitim bilimleri alanlarında uzmanlaşmış öğretim elemanlarımızca yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, öğretim elemanları tüm öğretmen yetiştirme programları için temel olacak eğitim bilimleri derslerini vermektedirler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı çerçevesinde öğrenme psikolojisi, gelişim ve ergenlik psikolojisi, psikolojik danışmanlığın temelleri, temel kuramlar, danışmanlık becerileri, bireysel, aile ve grupla psikolojik danışmanlık gibi alanlarda hem kuramsal hem de gözlem ve uygulamaya yönelik eğitim verilmekte, eğitim ve psikolojik danışmanlık alanında akademik araştırmalar uygulamalı olarak yapılmaktadır. Bunun yanı sıra program öğrencileri psikoloji, antropoloji ve sosyoloji bölümleriyle çift anadal yapabilmektedirler.

Öğrencilerimiz bir yandan temel eğitim bilimleri alanında bilgi sahibi oldukları gibi, çocuklara ve yetişkinlere rehberlik ve psikolojk danışmanlık hizmetleri verecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olmakta, okul uygulamalarıyla bu becerilerini pekiştirmektedirler.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz okullarda, psikolojik danışmanlık ve terapi merkezlerinde psikolojik danışman, özel ve resmi kurumlarda ise insan kaynakları ve eğitim uzmanı olarak çalışabilirler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Amaç ve Hedefleri aşağıda belirtildiği gibidir.

Amaçlar

 • PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak.
 • PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek.
 • Ulusal ve uluslararası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak.
 • Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak.
 • Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak.
 • Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak.
 • Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini farketmek ve kullanmak.
 • Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek.
 • Çevresel değerlendirme, performans değerlendirme, bireysel ve grup test ve envanter yöntemleri, psikolojik testler ve davranış gözlemlerini içeren standartlaştırılmış ve standartlaştırılmamış testleri ve diğer değerlendirme tekniklerini temel kavramlarını kavrayabilmek ve uygulayabilmek.
 • Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek, PDR alanında araştırma yapmanın ve sonuçları yazılı olarak sunmanın önemini kavramak ve uygulamak.

Hedefler

1. Öğrencilerin toplumsal alanda öncelikli ihtiyaç alanlarına yönelmelerini sağlamak.

2. Programın uygulama alt yapısını kurumlar arası işbirlikleriyle daha etkin hale getirmek.

3. Akademik ve kişisel bağlamda kendini geliştirebilmek için gerekli olan bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve bunları okul ortamında uygulama becerisine sahip olmak.

4. Etkin iletişim faaliyetleri ile programda üretilen bilimsel bilgiyi topluma yaymak.

5.  Sosyal sorumluluk projeleri ve alana özgü sosyal etkinliklerle toplumsal yaşama katkı sunmak.

6. Alan uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış psikolojik danışman ve rehber öğretmen yetiştirmek.

7. Alana özgü ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarla etkin işbirliği içinde, kalite güvence sistemlerine uyumlu öğretim süreçleri düzenlemek.

Perşembe, 21 Mayıs, 2020 - 17:50
Programımız YÖK Kalite Standartları doğrultusunda EPDAD (Öğretmenlik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir. 
Perşembe, 12 Aralık, 2019 - 15:29
Eğitim Fakültemiz kapsamında açılan IBDP Öğretmenlik Sertifikası ilk öğrencilerini bekliyor. Ayrıntılı bilgileri içeren broşürümüz burada.  
Çarşamba, 11 Temmuz, 2018 - 15:27
  ►Bölüm Başkanı Mesajı ► Akademik Kadro ► Fotoğraflarla Eğitim Fakültesi ► Fotoğraflarla Yeditepe ► Yeditepe'de Sosyal Yaşam ►Tanıtım Filmi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, öğrencilerine temel eğitim bilimleri alanında eğitim vermesinin yanı sıra...
Cuma, 7 Temmuz, 2017 - 18:12
Sayın Aileler Ve Sevgili Üniversite Adayları, Yeditepe Üniversitesi, aday öğrencilerin üniversite tercihlerini; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, meslek alanlarını tanıyarak yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla Tanıtım Günleri düzenlemektedir. Yeditepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl...
Çarşamba, 29 Temmuz, 2020 - 14:36
  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanmış olan Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporunda belirtildiği üzere 2018 KPSS ÖABT bölümlere göre aday sayıları ve puan ortalamaları tablolarında Yeditepe Üniversitesi  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, 16 vakıf...
Çarşamba, 5 Şubat, 2020 - 16:21
Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu ve Psikoloji çift anadal öğrencileri Ezgi KOCAKUŞAKLAR, Damla MOLLA ve Eda YILMAZ İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ikincisi gerçekleştirilen “II.Game of PDR” isimli Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencileri için düzenlenen bilgi yarışmasında...
Perşembe, 12 Aralık, 2019 - 13:10
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Vakıf Üniversiteleri arasında 4. olmuştur.  KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Vakıf Üniversiteleri Başarı Sıralaması Tablosu Sıra (1) Sıra (2...
Perşembe, 12 Aralık, 2019 - 11:37
Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık son sınıf ve Psikoloji çift anadal öğrencileri Ezgi KOCAKUŞAKLAR, Damla MOLLA, Eda YILMAZ İstanbul Aydın Üniversitesi’nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “II.Game of PDR” isimli Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencileri için düzenlenen bilgi...