• Türkçe
  • English

ARAŞTIRMALAR

Proje

Yıl

Proje Ortakları

Görev

Projeyi Gerçekleştiren
Avukatlar için Çocuk İstismarı ve İhmali Hizmetiçi Eğitim Programı 2021- Eskişehir Barosu Eksi 25 Derneği, Hollanda Hükümeti Büyükelçiliği MATRA İnsan Hakları Programı Ortak Projesi Proje Danışmanı Prof.Dr. Nilüfer Şehriban Özabacı (Proje Danışmanı olarak görev almıştır.)
Sağlıklı Adımlar Projesi 2019-2021 MEB-Nestle Proje Danışmanı Doç.Dr.Yelkin Diker Coşkun (Proje Danışmanı olarak görev almıştır.)
Öğretmenler için  Çocuk İstismarı ve İhmali Hizmetiçi Eğitim Programı 2017-2019 Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Eksi 25 Derneği, Hollanda Hükümeti Büyükelçiliği MATRA İnsan Hakları Programı Ortak Projesi  Proje Danışmanı Prof.Dr.Nilüfer Şehriban Özabacı (Proje Danışmanı olarak görev almıştır.)
Middle Years Programme (MYP) implementation in Turkey 2016

Bilkent University

International Baccalaureate Organisation

Ortak yazar/Araştırma görevlisi Armağan Ateşkan, Öykü Dulun, Jennie Lane (Yazarlar)
E-Okuryazarlık Dersi Öğretim Programı Geliştirilmesi 2015 BAP Proje Koordinatörü Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun

Devam Oranlarının Artırılması Teknik Destek Projesi: Durum Analizi

2014

Avrupa Birliği, MEB

Araştırma Ekibi Lideri

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Köse Şirin

The Evaluation of the United Nations Joint Program for Promoting

the Human Rights of Women Project

2013-2015

Sabancı Vakfı

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi

Araştırma Ekibi Lideri

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Köse Şirin

Türkiye’de Okul Ödenekleri: Okul gelişim Programı’na İlişkin Program Değerlendirmesi

2012

MEB

Dünya Bankası

Araştırma Ekibi Lideri

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Köse Şirin
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Atölyesi,
Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Atölyesi
2012 Celal Yardımcı İlkokulu Süpervizör Dr. Öğr. Üyesi Asuman Güner Öztürk

İlköğretim kurumlarının mali yönetimi: Durum Analizi

2011

MEB

UNICEF-Türkiye

Araştırma Ekibi Lideri

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Köse Şirin
Kumyüp Minik Yürekler Projesi 2010 Koç Üniversitesi Süpervizör Dr. Öğr. Üyesi Asuman Güner Öztürk
Bracken Temel Kavram Gelişimi Ölçeğinin Türkçe'ye Adaptasyonu 2007-2010 BAP Proje Koordinatörü Prof. Dr. Müzeyyen Sevinç