• Türkçe
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
AFE 131 Akademik İngilizce Zorunlu
ED 101 Eğitime Giriş Zorunlu
ED 113 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu
PCG 101 Rehberlik ve Psikolojik Danışmaya Giriş Zorunlu
PSY 101 Psikolojiye Giriş Zorunlu
TKL 201 Türk Dili 1 Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
AFE 132 Akademik İngilizce II Zorunlu
CEIT 211 Bilişim Teknolojileri Zorunlu
ED 122 Eğitim Felsefesi Zorunlu
ED 251 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu
PCG 114 Bireyi Tanıma ve Test Dışı Teknikler Zorunlu
PCG 116 Nörofizyoloji Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ED 340 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
PCG 221 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Zorunlu
PSY 221 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu
PSY 241 Sosyal Psikoloji Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
Elective I EDGN XXX Serbest Seçmeli
ED XXX Elective I Seçmeli
ED XXX Seçmeli I Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ED 244 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Zorunlu
EDGN 201 Topluma Hizmet Uygulamarı Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
PCG 202 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları Zorunlu
PCG 234 RPD’ de Program Geliştirme Zorunlu
PSY 232 Gelişim Psikolojisi Zorunlu
EDGN XXX Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
ED XXX Seçmeli II Seçmeli
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
PCG 347 Kariyer Psikolojik Danışması Zorunlu
PCG 349 Okulda RPD Uygulamaları I Zorunlu
PCG 357 Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu
PCG 360 Psikolojik Danışma Becerileri Zorunlu
PSY 351 Kişilik Psikolojisi Zorunlu
ED XXX Meslek Bilgisi Seçmeli III Seçmeli
PCG XXX Alan Seçmeli I Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
PCG 350 Okulda RPD Uygulamaları II Zorunlu
PCG 352 Kariyer Psikolojik Danışma Uygulamaları Zorunlu
PCG 353 Psikolojik Testler Zorunlu
PCG 358 Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk Zorunlu
PSY 462 Psikopatoloji Zorunlu
ED XXX Meslek Bilgisi Seçmeli IV Seçmeli
PCG XXX Alan Seçmeli II Alan Seçmeli
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ED 353 Eğitimde Ölçme Değerlendirme Zorunlu
PCG 366 Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu
PCG 477 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I Zorunlu
SPED 493 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu
PCG XXX Alan Seçmeli III Alan Seçmeli
PCG XXX Alan Seçmeli IV Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
CEIT 311 Öğretim Teknolojileri Zorunlu
ED 362 Sınıf Yönetimi Zorunlu
PCG 471 Aile ve Çift ile Psikolojik Danışma Zorunlu
PCG 474 Travma Psikolojik Danışması Zorunlu
PCG 476 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Zorunlu
PCG 488 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması II Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ED 245 Eğitim Tarihi Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 252 Eğitimde Yenilikçi Uygulamalar Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 253 Çocuk Ruh Sağlığı Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 254 Ergen Ruh Sağlığı Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 255 İnsan İlişkileri ve İletişim Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 256 Düşünme Becerileri Eğitimi Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 257 Çatışma Çözme ve Barış Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 258 Eğitimde Drama Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 259 Sosyal Beceri Eğitimi Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 260 Öğretim Araştırmaları Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 261 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 262 Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 263 Ekoloji Eğitimi Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 319 Travmaya Duyarlı Sınıf Ortamları Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 320 Okulda Serbest Zaman Etkinlikleri Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 321 Kadın Çalışmaları Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 371 Karşılaştırmalı Eğitim Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 372 Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 373 Eğitimde Proje Hazırlama Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 374 Uluslararası Programlarda Öğretim Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
ED 375 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
EDTR 454 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Eğitimi Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler
PCG 363 Psikososyal Destek Çalışmaları Alan Seçmeli
PCG 365 Yas Psikolojik Danışması Alan Seçmeli
PCG 367 Hasta ve Hasta Yakınlarıyla Psikolojik Danışma Alan Seçmeli
PCG 369 Aile Psikolojik Danışmanlığı Uygulaması Alan Seçmeli
PCG 370 Psikolojik Sağlamlık Alan Seçmeli
PCG 371 Psikolojik Danışmada Post-Modern Yaklaşımlar I Alan Seçmeli
PCG 372 Psikolojik Danışmada Post-Modern Yaklaşımlar II Alan Seçmeli
PCG 374 Okullarda Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Alan Seçmeli
PCG 376 Çocuk Hukuku Alan Seçmeli
PCG 377 Cinsel Sağlık ve Eğitimi Alan Seçmeli
PCG 380 Krize Müdahale Alan Seçmeli
PCG 381 Travma Sonrası Psikolojik Danışma Alan Seçmeli
PCG 382 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Güncel Konular Alan Seçmeli
PCG 383 Çocukla Psikolojik Danışma Alan Seçmeli
PCG 384 Yaşlılarla Psikolojik Danışma Alan Seçmeli
PCG 470 Psikolojik Danışmada Vaka Analizi Alan Seçmeli
PCG 478 Çocuk Resimlerinin Analizi Alan Seçmeli
PCG 479 Okulda Şiddet Alan Seçmeli
PCG 481 Psikolojik Danışmada Süpervizyon Alan Seçmeli
PCG 485 Erken Çocuklukta Değerlendirme Alan Seçmeli
PCG 487 Örgütsel Psikolojik Danışma Alan Seçmeli
PCG 489 Sınıf İçi Rehberlik Etkinlikleri Alan Seçmeli
PCG 490 Bibliyoterapi Alan Seçmeli
PCG 491 Önleyici Rehberlik Uygulamları Alan Seçmeli
PCG 492 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Alan Seçmeli
PCG 493 Çevrimiçi Psikolojik Danışma Alan Seçmeli
PSY 366 Adli Psikoloji Alan Seçmeli