• Türkçe
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
EDGN 103 Bilişim Teknolojileri Zorunlu
ED 113 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu
ED 111 Eğitime Giriş Zorunlu
ANT 101 Kültürel Antropolojiye Giriş Zorunlu
PSY 101 Psikolojiye Giriş Zorunlu
EDGN 101 Türk Dili 1 Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFE 132 Akademik İngilizce II Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
ED 122 Eğitim Felsefesi Zorunlu
PCG 128 Fizyolojik Psikoloji Zorunlu
PCG 122 Gelişim Psikolojisi I Zorunlu
ED 124 Öğretim Teknolojileri Zorunlu
PCG 126 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Zorunlu
EDGN 102 Türk Dili II Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PCG XXX Seçmeli I Alan Seçmeli
ED XXX Seçmeli I Seçmeli
EDGN XXX Seçmeli I Serbest Seçmeli
PCG 233 Gelişim Psikolojisi II Zorunlu
PCG 235 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu
ED 231 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu
PSY 241 Sosyal Psikoloji Zorunlu
PCG 239 Temel İstatistik Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PCG XXX Seçmeli II Alan Seçmeli
ED XXX Seçmeli II Seçmeli
EDGN XXX Seçmeli II Serbest Seçmeli
STAT 410 İstatistik Zorunlu
PCG 171 Nörofizyolojik Psikoloji Zorunlu
PSY 221 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu
ED 276 Rehberlikte Program Geliştirme Zorunlu
PSY 241 Sosyal Psikoloji Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PCG III Seçmeli III Alan Seçmeli
ED XXX Seçmeli III Alan Seçmeli
EDGN III Seçmeli III Serbest Seçmeli
PCG 351 Davranış Bozuklukları I Zorunlu
ED 353 Eğitimde Ölçme Değerlendirme Zorunlu
PCG 359 Mesleki Rehberlik Zorunlu
PCG 355 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Zorunlu
PCG 357 Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu
PCG 353 Psikolojik Testler Zorunlu
ED 351 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PCG XXX Seçmeli IV Alan Seçmeli
ED XXX Seçmeli IV Seçmeli
EDGN XXX Seçmeli IV Serbest Seçmeli
PCG 362 Davranış Bozuklukları II Zorunlu
ED 360 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu
PCG 366 Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu
PCG 302 Manevi Danışmanlık Zorunlu
PCG 366 Mesleki Rehberlik Uygulamaları Zorunlu
PCG 360 Psikolojik Danışma Becerileri Zorunlu
ED 362 Sınıf Yönetimi Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ED XXX Alan Seçmeli II Alan Seçmeli
ED XXX Alan Seçmeli III Alan Seçmeli
PCG 434 Kurum Deneyimi Zorunlu
PCG 242 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Zorunlu
PCG 451 Psikolojide Testler ve Test Dışı Teknikler Zorunlu
PHIL341 Sağlık Alanlarında Etik Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ED XXX Alan Seçmeli IV Alan Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
PCG 463 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Zorunlu
PCG 431 Okullarda Gözlem Zorunlu
PCG 432 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik'te Alan Çalışması Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PCG 483 Bireyselleştirmiş Eğitim Uygulamaları Alan Seçmeli
ED 484 Çatışma Çözme ve Barış Alan Seçmeli
ED 483 Düşünme Becerileri Alan Seçmeli
PCG XXX Eğitimde Güdülenme Alan Seçmeli
ED 493 Eğitimde Yenilikçi Uygulamalar Alan Seçmeli
ED 499 Gestalt Psikolojisi Alan Seçmeli
ED 491 Kaynaştırma Eğitimi Alan Seçmeli
ED 425 Öğrenme Güçlükleri Alan Seçmeli
ED 480 Özel Konular Alan Seçmeli
ED 487 Psikodrama Alan Seçmeli
PCG 486 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eğitim Alan Seçmeli