• Türkçe
  • English

İZLENCE AFYA 101

AFYA 101 Yabancılar için Türk Dili ve Kültürü I, 2023 GÜZ

Dersin Tanımı:

Bu derste Türk dilini hiç bilmeyen yabancı öğrencilere Türkçenin temel zamanları (şimdiki, geçmiş) öğretilecektir. Market, otobüs, restoran gibi yerlerde günlük konuşmaların yapılabilmesi için gerekli olan sözcük dağarcığı diyaloglarla verilecektir. İyelik eki, tamlamalar, ünlü ve ünsüz uyumu üzerinde durulacaktır. Dil ediniminde önemli olan dikte, okuma anlama, dinleme anlama, kompozisyon uygulamaları yaptırılacaktır.

Dersin Amacı:

Bu dersin temel amacı Türkçeyi ana dili olmayan kişilere tanıtmak ve öğretmektir. Ders, öğrencilerin Türk dilinde basit cümlelerle iletişim kurmasını sağlayacaktır. Dönemin sonunda öğrenci, kendisi, ailesi ve arkadaşları hakkında konuşabilecek, başkaları hakkında bilgi arayabilecek ve nesneleri ve yerleri tanımlayabilecektir. Dersler, filmler, şarkılar, çizgi filmler ve çeşitli dinleme, okuma, çeviri, konuşma, dilbilgisi ve yazma uygulamalarıyla Türkçe'nin tüm temel iletişim becerilerini kullanarak işlenir. Öğrenci Türk kültürü ile temel aşinalık kazanır.

Dersin Yükümlülükleri:

Dersimiz, yüz yüze yapılacaktır. Bu bağlamda derslerde yoklama alınacak ve diğer bütün derslerde aranan % 80 devam zorunluluğu bu ders için de geçerli olacaktır. Dersin izlencesi, yardımcı kaynakları, sınav ve ödevleri “Youlearn” sistemi üzerinden paylaşılacaktır. Bu sebeple her öğrenci sisteme erişmek için gerekli ön şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Dersten başarılı olmak için dönem içi notunuz ne olursa olsun Final/Bütünleme notlarının en az 50 olması gerekmektedir. Devamsızlıktan kalan öğrenci FA olur ve final sınavına giremez.

Dersin Kaynakları Zorunlu Basılı Kaynaklar:

  1. Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler için Türkçe Ders Kitabı A1, Doç.Dr. Fatma Bölükbaş, Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Funda Keskin. Kültür Sanat Yayınevi. 2022.

Kitabı Yeditepe Üniversitesi Kitabevinden alabilirsiniz ya da online sipariş verebilirsiniz: www.kultursanatyayinevi.com

Önerilen Basılı Kaynaklar:

1. Yabancı Dilim Türkçe 1. Hakan Yılmaz, Zeki Sözer. Dilmer Yayınları. Ocak 2021.

Hafta Açıklamalar
 

1. hafta

Dersin tanıtımı, hedeflerin belirlenmesi, kaynakların verilmesi.

Tanışma-Selamlar-Dilekler-Alfabe-Vokal Harmoni

2. hafta Günler-Aylar-Mevsimler / Bu/şu/o kim-ne? /Çoğul eki. / mI'lı sorular
3. hafta Burası/orası/şurası/ Sıfatlar / Sayılar (kaç?/kaçıncı?) / Ad cümleleri
4. hafta var-yok / Bulunma Durum Eki
5. hafta Şimdiki Zaman -(I)yor, olumlu, olumsuz form ve soru formları
6. hafta Şimdiki Zaman -(I)yor, olumlu, olumsuz form ve soru formları
7. hafta Ad Durum Ekleri: (yönelme hali (-e, -a), ayrılma hali(-den,-dan,-ten,-tan)
  ARA SINAV
8. hafta -mAk istemek /  “ile”
9. hafta İyelik Ekleri
10. hafta Önce-Sonra-Saatler
11. hafta Ad tamlamaları
12. hafta Görülen (-di’li) geçmiş zaman (Olumlu ve Olumsuz cümleler)
13. hafta Görülen (-di’li) geçmiş zaman (Soru cümleleri) , İsim Cümlelerinde Geçmiş Zaman
14. hafta Sunumlar ve Genel Tekrar
  FİNAL SINAVI
 

Ölçme ve Değerlendirme

 

Ara Sınav : % 35

Sunum- Konuşma: % 20

Final : % 45

Toplam: 100

 

AFYA 102 izlence için tıklayınız.

AFYA 201 izlence için tıklayınız.