• Türkçe
  • English

 

 

Fakültemizin misyonu 4 temel üzerine kurulmuştur

 

Fakülte-okul işbirliği

Akran eğitimi

YÜGEM

 

Öğretmen araştırması

TÜBİTAK projeleri

YAP projeleri

Bireysel araştırmalar

 

Çift Anadal ve Yandal

IB öğretmen sertifikası

Modüler eğitim sistemi

Yabancılara Türkçe Öğretimi

 

IB öğretmen sertifikası

ERASMUS+

Exchange Anlaşmaları

 

 

 

  • Araştıran, sorgulayan, öğrendiklerini deneyerek hayata geçiren, eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş, farklı kültürlere açık, alanındaki farklı görüş ve uygulamaları bilen ve gerektiğinde sentezleyebilen,

 

  • Güncel ve etkili eğitim-öğretim yaklaşımlarını takip eden ve uygulayan,

 

  • Güçlü ve etkin fakülte-okul işbirlikleriyle hizmetiçi ve hizmet öncesi öğretmenlerin ve psikolojik danışmanların gelişimini destekleyen, 

 

  • Öğretmen ve akademisyen yetiştirmede kalitenin artırılmasına önemli katkılar sağlayan ve böylece yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getirmiş, yeniliklere açık, insanımızın aydınlık ve çağdaş yüzünü temsil eden öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yetiştiren bir fakülte olmaktır.