Dekanlık

Dekan

Prof. Dr. Ayşe Semra AKYEL

 

Dekan Yardımcıları

Yrd. Doç Dr. Hülya KILIÇ

Yrd. Doç Dr. Cevdet Eralp ALIŞIK

 

Fakülte Sekreteri:

Selime Özürk MUMCU

E-posta: smumcu@yeditepe.edu.tr

Telefon: 0 216  578 00 00 (30 59)

 

Dekan Sekreteri:

Sema AKÇAY

E-posta: sdemirag@yeditepe.edu.tr

Telefon: 0 216  578 00 00 (15 18)