• Türkçe
  • English

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Hakkında

Matematik ve Fen Eğitimi Bölümü altında yer alan İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği Programları; Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından belirlenmiş olan öğretmen ve matematik öğretmeni özel alan yeterliliklerini en üst düzeyde gerçekleştirme potansiyeline sahip öğretmen adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının; matematik, matematik eğitimi, öğretim ilke ve yöntemleri, ölçme-değerlendirme, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri, eğitim sistemi ve okul yönetimi konularında edindikleri teorik ve kuramsal bilgiyi ve uygulama deneyimlerini mesleklerini icra ederken kullanmaları ve öğrencileri ve meslektaşları için iyi birer örnek olmaları hedeflenmektedir.

Deneyimleyerek öğrenmeye önem veren bölümümüz 2. sınıftan itibaren öğretmen adaylarına öğretmenlik deneyimi için çeşitli fırsatlar vermektedir. Bu bağlamda çevre okullarda ve kurumlarda Matematik Atölyeleri, kampüs içinde ise Eğitime Destek Atölyeleri yürütülmektedir. Öğretmen adayları farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerle çeşitli matematik etkinlikleri yapmakta ve öğrencilerin matematiği anlamalarına ve öğrenmelerine destek olmaya çalışmaktadır. Böylelikle öğretmen adayları pedagojik alan bilgisi açısından daha donanımlı bir şekilde mezun olabilmektedir.

Öğretmen adayları, zorunlu dersleri dışında, üniversitemiz bünyesinde yer alan diğer bölümlerden seçmeli dersler alarak kendilerini ilgilendikleri bir alanda geliştirme şansına sahiptir. Ayrıca, farklı bölümlerle çift anadal ve yan dal yapabilmekte ve ERASMUS değişim programıyla yurtdışındaki üniversitelerde bir dönem boyunca eğitim alabilmektedir.

Mezunlarımız, özel veya devlete bağlı eğitim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Gerekli koşulları sağlayan mezunlar ise yurtdışındaki okullarda öğretmen olabilmektedir. Eğitim içeriği hazırlayan kuruluşlarda uzman olarak görev yapabilmekte veya özel öğretim kurslarında çalışabilmektedir.

TYYÇ - TAY

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Nedir?

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü, üniversitelerin eğitim fakülteleri çatısı altında faaliyet gösteren ve ilköğretim seviyesinde matematik öğretmeni yetiştiren 4 yıllık lisans bölümleridir. Bu bölümün amacı ilköğretimin ikinci basamağında eğitim alan öğrencilere matematik öğrenimi verecek nitelikte öğretmenler yetiştirmektir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nü tercih etme niyetinde olan lise öğrencilerinin soyut düşünme kabiliyetine sahip, matematik bilimine ilgi duyan ve bu alanda başarılı olan fertler olması gerekir. Ayrıca düşündüklerini karşı tarafa etkili biçimde aktarabilme, iletişim kabiliyeti yüksek, öğrenme ortamı için gerekli şartları sağlayan, kendi gelişiminin yanında çevresindekilerin de gelişimine önem veren öğretmenlik niteliklerini özümsemesi bu bölümü seçecek olan öğrencilerin sahip olması gereken özellikler arasında sayılabilir. Söz konusu bölüme yerleşebilmek için sayısal puan türünde gerekli yeterliliğe ulaşmak gerekir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan bireyler ilköğretim matematik öğretmeni unvanına kavuşurlar.  

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralama

Üniversite Adı

Bölüm

Puan Türü

Kont.

Taban Puanı

Başarı Sırası

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu)

SAY

4

433,47002

73.664

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli)

SAY

20

321,24569

257.557

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi web sitesinde bulunan 2023-2024 ücretler sayfasından ulaşabilirsiniz. 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerine birçok alanda burs imkânı sunar. Öğrencilerin eğitim aldıkları süre içerisinde yararlanabilecekleri burs olanaklarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde İlköğretim Matematik Öğretmenliği Okumak

Her meslekte olduğu gibi öğretmenlik mesleğinde de bu mesleği yapmaya istekli olmak, kendini geliştirmek için planlı ve disiplinli çalışmak gerekir. Bu amaç doğrultusunda Yeditepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde temel matematik ve pedagoji derslerinin yanı sıra matematik eğitimi ile ilgili çok çeşitli dersler verilir. Deneyimleyerek öğrenmeye önem veren İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde staja ek olarak 2. Sınıftan itibaren öğretmen adaylarına öğretmenlik eğitimi için fırsatlar verilir. Bu bağlamda matematik ve eğitime destek atölyeleri kurulmuştur. Bu atölyelerde öğretmen adayları farklı sınıf seviyesindeki öğrencilerle çeşitli matematik etkinlikleri yapmakta, hem öğrencilerin matematik öğrenmelerine destek olmakta hem de kendi mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Hatta bölümümüz bu atölye çalışmalarını bir okul fakülte işbirliği modeline dönüştürerek TÜBİTAK projesi şeklinde yürütür. Bu projeye katılan öğretmen adaylarında mesleki bilgi ve becerilerinde bilimsel açıdan anlamlı bir gelişme olur. Eğitim dili İngilizce olduğu için öğrenciler uluslararası kaynakları da takip edebilir, uluslararası okullarda öğretmen olarak çalışabilir. Hatta yurtdışındaki üniversitelerde yüksek lisans yapabilirler. Bir öğrencinin matematik öğrenme yolculuğunda ona iyi bir rehber olabilmek ve geleceğin başarılı bilim insanlarını, öğretmenlerini, doktorlarını iyi yetiştirmek istiyorsanız, bunun yanında Türkiye geneli matematik öğretmenliği sıralama listesi incelendiğinde üst sıralarda yer alan Yeditepe Üniversitesi gibi seçkin bir eğitim kurumunda eğitim alma avantajına sahip olmak için bu bölümü seçmeniz faydanıza vardır.

Yeditepe Üniversitesi özel eğitim kurumları arasında seçkin bir konuma sahip öncü bir kurumdur. Marka değeri yüksek, imkanları geniş, donanımlı öğretim elemanı kadrosundan oluşan bir eğitim yuvasında eğitim almak, kariyer hedefleri doğrultusunda ayrı bir motivasyon kaynağıdır. Bu kapsamda Yeditepe Üniversiteleri saygın bir kurum olma yolunda kendini sürekli geliştiren ve yenileyen bir kurumdur.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu bireyler, yurtiçi ve yurtdışındaki ilköğretim seviyesindeki okullarda matematik öğretmenliği yaparlar. Öğrenciler lisans eğitimlerini tamamlamayı müteakip özel kurumlarda öğretmenlik yapacaklarsa bu kurumlara şahsen müracaat edebilirler. Bunun yanında devlet okulları ile kariyerlerine devam edecek bireyler Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)’na girerek gerekli yeterliliğe sahip olmaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan kontenjana göre resmi atamaları yapılır. Bölüm mezunları, öğretmenlik kariyerlerine üniversitelerde öğretim elemanı kadrosunda devam ederek de akademik kariyer hedefleyebilirler.   

Misyon ve Vizyon

Misyon

Yeditepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünün misyonu 4 temel üzerine kuruludur. Bu kapsamda misyonumuz uygulama, araştırma, çok yönlü donanım ve uluslararası faaliyetler konularında etkili ve yetkin bir bölüm olmaktır.

Vizyon

Araştırmanın yanında sorgulayan, öğrendiklerini uygulayarak hayata geçiren, analitik, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş, farklı kültürlere karşı yatkın, alanında ortaya konulan farklı düşünce yapılarını bilen ve gerektiğinde bu düşünceleri süzgeçten geçirebilen, bölümü ile ilgili çalışmaları yakından takip eden ve hayata geçiren bir fakülte olmaktır. Bunların yanında etkin ve güçlü şekilde psikolojik danışan ve öğretmenlerin gelişimine destek sağlayan, akademisyen ve öğretmen yetiştirme konusunda kalitenin artırılmasına destek sağlayan yenilikçi, insanlığın çağdaş ve aydınlık yüzünün temsilcisi öğretmen ve psikolojik danışman yetiştiren bir fakülte olmaktır.

Bologna Süreci

Bologna Süreci, Avrupa’nın seçkin üniversiteleri ile bölümümüz arasında oluşan farklı uygulamaları standart hale getirmek için uygulanan bir süreçtir. Bu süreç boyunca öğrencilerimiz daha donanımlı ve geniş vizyonlu bir bakış açısı ile akademik faaliyetlerine devam eder.  

Bologna Bilgi Paketi 2018

Bologna Bilgi Paketi 2021

2018 Programı EDEM Kodlu Ders İzlenceleri

2021 Programı EDEM Kodlu Ders İzlenceleri (Türkçe)

2021 Programı EDEM Kodlu Ders İzlenceleri (İngilizce 1)

2021 Programı EDEM Kodlu Ders İzlenceleri (İngilizce 2)