• Türkçe
  • English

Matematik ve Fen Eğitimi Bölümü altında yer alan İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği Programları; Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından belirlenmiş olan öğretmen ve matematik öğretmeni özel alan yeterliliklerini en üst düzeyde gerçekleştirme potansiyeline sahip öğretmen adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının; matematik, matematik eğitimi, öğretim ilke ve yöntemleri, ölçme-değerlendirme, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri, eğitim sistemi ve okul yönetimi konularında edindikleri teorik ve kuramsal bilgiyi ve uygulama deneyimlerini mesleklerini icra ederken kullanmaları ve öğrencileri ve meslektaşları için iyi birer örnek olmaları hedeflenmektedir.

Deneyimleyerek öğrenmeye önem veren bölümümüz 2. sınıftan itibaren öğretmen adaylarına öğretmenlik deneyimi için çeşitli fırsatlar vermektedir. Bu bağlamda çevre okullarda ve kurumlarda Matematik Atölyeleri, kampüs içinde ise Eğitime Destek Atölyeleri yürütülmektedir. Öğretmen adayları farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerle çeşitli matematik etkinlikleri yapmakta ve öğrencilerin matematiği anlamalarına ve öğrenmelerine destek olmaya çalışmaktadır. Böylelikle öğretmen adayları pedagojik alan bilgisi açısından daha donanımlı bir şekilde mezun olabilmektedir.

Öğretmen adayları, zorunlu dersleri dışında, üniversitemiz bünyesinde yer alan diğer bölümlerden seçmeli dersler alarak kendilerini ilgilendikleri bir alanda geliştirme şansına sahiptir. Ayrıca, farklı bölümlerle çift anadal ve yan dal yapabilmekte ve ERASMUS değişim programıyla yurtdışındaki üniversitelerde bir dönem boyunca eğitim alabilmektedir.

Mezunlarımız, özel veya devlete bağlı eğitim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Gerekli koşulları sağlayan mezunlar ise yurtdışındaki okullarda öğretmen olabilmektedir. Eğitim içeriği hazırlayan kuruluşlarda uzman olarak görev yapabilmekte veya özel öğretim kurslarında çalışabilmektedir.

Pazartesi, 11 Mayıs, 2020 - 10:36
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölüm ve Meslek Tanıtımı Matematik, matematik öğretimi, eğitim teknolojiler, öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımları, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine yönelik eğitim veren ve bir TÜBİTAK projesi olarak fakülte-okul işbirliği modelinin uygulandığı...
Çarşamba, 4 Mart, 2020 - 14:00
Fakültemiz Eğitim ve Araştırma Kulübü öğrencilerinin düzenlediği 10 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Matematik ve Eğitim adlı konferansa tüm ilgilenenleri bekliyoruz. Prof.Dr. Sinan OLKUN’un katılımıyla “Matematik Öğrenebilmemizi Sağlayan Temel Sistemler” hakkında ve Prof.Dr...
Çarşamba, 8 Ocak, 2020 - 15:40
2019 yılında, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) üniversitemize IB DP Öğretmen Yetiştirme Sertifika Programı’nı yürütme yetkisi vermiştir. Aşağıdaki alanlarda IB DP öğretmenliği sertifika programı açılacak, 2020 Şubat ayından itibaren öğrenci alımına başlanacaktır: Türkçe İngilizce...
Perşembe, 10 Ekim, 2019 - 15:50
İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğretim üyelerimizin bir Tubitak projesi kapsamında hazırlamış oldukları İlköğretim Matematik Derslerinde kullanılabilecek etkinlikler kitapçığına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Çarşamba, 24 Temmuz, 2019 - 16:27
İlköğretim Matematik Öğretmenliği idealist gençleri bekliyor… Günümüzde en fazla ihtiyaç duyulan ve devlet okullarına ataması yapılan öğretmenlik bölümlerinden olan İlköğretim Matematik Öğretmenliği hem kamuda hem de özel sektörde aranılan mesleklerden biri olmaya devam ediyor! İlköğretim...
Perşembe, 19 Aralık, 2019 - 14:41
Bölümümüz öğretim üyeleri Doç. Dr. Hülya Kılıç ve Dr. Öğr. Ü. Oğuzhan Doğan Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hizmetiçi seminerleri kapsamında ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine "Etkinliklerle Matematik Eğitimi" semineri verdiler.  
Perşembe, 10 Ekim, 2019 - 15:44
Bölümümüz öğretim üyeleri Doç. Dr. Hülya Kılıç ve Dr. Öğr. Ü. Oğuzhan Doğan Türk Bil Mat konferansında "Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisini ve Fark Etme Becerisini Tasarladıkları Etkinlikler Yoluyla Anlamak" adlı bildirilerini sunmuşlardır.  
Perşembe, 25 Temmuz, 2019 - 14:32
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin 2019 Bahar DönemindeTasarlamış Olduğu Posterler          
Çarşamba, 10 Temmuz, 2019 - 09:57
2018-2019 akademik yılı sonunda toplam 13 ilköğretim matematik öğretmen adayını mezun ettik. 3 Temmuz 2019 günü gerçekleştirilen mezuniyet töreninde mezunlarımız diplomalarını bölüm öğretim üyelerinden alarak mezuniyet coşkusunu hep birlikte kutladılar. Mezunlarımızı tebrik ediyor, başarılarının...
Perşembe, 11 Nisan, 2019 - 12:07
Gönüllü Bir Çalışmadan “Fakülte-Okul İşbirliği Modeli” Projesine Uzanan Yolculuk Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin 2011-2012 akademik yılında Ataşehir Celal Yardımcı Ortaokulu’nda Matematik Atölyesi başlığı altında...