• Türkçe
  • English

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Hülya Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Doğan tarafından 2016-2018 yılları arasında TÜBİTAK destekli, 215K049 numaralı “Öğretmen Adaylarının Öğrenciye İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi İçin Fakülte-Okul İşbirliği Modeli” başlıklı bir proje yürütülmüştür. Öğretim üyeleri ve matematik öğretmenin gözetiminde ortaokullarda verilen seçmeli Matematik Uygulamaları dersinin öğretmen adayları tarafından yürütülmesini esas alan Fakülte-Okul İşbirliği Modeli, öğretmen adaylarına, teorik bilgiyi uygulamaya geçirme, öğrencilerin matematiksel gelişimini destekleyecek yöntemleri geliştirip uygulama, kendini değerlendirme ve geliştirme fırsatı sunmaktadır. Böyle bir çalışma öğretmen adaylarının son sınıftaki stajlarını daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirmelerini de sağlamaktadır.

Proje kapsamında yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar makale, bildiri ve çalıştay yolu ile akademisyen ve öğretmenlerle paylaşılmıştır. Halen daha inceleme aşamasında olan 2 makale ve 1 kitap bölümü bulunmaktadır.

Bölüm öğretim üyeleri tarafından yürütülen sosyal sorumluluk ve araştırma projelerine ilişkin kısa tanıtım filmine bu linkten ulaşabilirsiniz.