• Türkçe
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Zorunlu
EDGN 103 Bilişim Teknolojileri Zorunlu
ED 113 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu
ED 111 Eğitime Giriş Zorunlu
EDEM 103 Matematiğin Temelleri 1 Zorunlu
EDEM 111 Matematik Tarihi Zorunlu
MATH133 Temel Matematik Zorunlu
EDGN 101 Türk Dili 1 (Eğitim Fakültesi) Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFE 132 Akademik İngilizce II Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
ED 122 Eğitim Felsefesi Zorunlu
ED 126 Eğitim Psikolojisi Zorunlu
MATH 131 Kalkülüs I Zorunlu
MATH 101 Küme Teorisine Giriş ve Mantık Zorunlu
EDEM 104 Matematiğin Temelleri 2 Zorunlu
EDGN 102 Türk Dili 2 (Eğitim Fakültesi) Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEM 2xx Seçmeli 1 Alan Seçmeli
ED Seçmeli 1 Seçmeli
EDGN Seçmeli 1 Seçmeli
MATH 111 Analitik Geometri Zorunlu
MATH 132 Kalkülüs II Zorunlu
EDEM 211 Matematik Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Zorunlu
ED 231 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu
ED 124 Öğretim Teknolojileri Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEM 2xx Seçmeli 2 Alan Seçmeli
ED Seçmeli 2 Seçmeli
EDGN Seçmeli 2 Seçmeli
EDEM 230 Algoritma ve Programlama Zorunlu
ED 244 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Zorunlu
MATH 221 Lineer Cebir Zorunlu
EDEM 208 Olasılık Zorunlu
EDEM 212 Ortaokul Matematik Öğretim Programları Zorunlu
EDGN 201 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu
ED 242 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEM 2xx Seçmeli 3 Alan Seçmeli
ED Seçmeli 3 Seçmeli
EDGN Seçmeli 3 Seçmeli
ED 360 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu
EDEM 313 Geometri ve Ölçme Eğitimi Zorunlu
EDEM 305 İstatistik Zorunlu
EDEM 311 Sayıların Öğretimi Zorunlu
ED 362 Sınıf Yönetimi Zorunlu
MATH 102 Temel Cebirsel Yapılar Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEM 2xx Seçmeli 4 Alan Seçmeli
EDGN Seçmeli 4 Seçmeli
ED Seçmeli 4 Seçmeli
EDEM 312 Cebir Öğretimi Zorunlu
ED 353 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu
EDEM 320 Matematik Öğretiminde İlişkilendirme Zorunlu
EDEM 314 Olasılık ve İstatistik Öğretimi Zorunlu
ED 351 Türk Eğitim Sistemi ve Okul yönetimi Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEM 2xx Seçmeli 5 Alan Seçmeli
ED Seçmeli 5 Seçmeli
EDEM 423 Mantıksal Akıl Yürütme Zorunlu
EDEM 411 Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları Zorunlu
EDEM 421 Matematikte Problem Çözme Zorunlu
EDEM 401 Öğretmenlik Uygulaması 1 Zorunlu
ED 473 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEM 2xx Seçmeli 6 Alan Seçmeli
ED Seçmeli 6 Seçmeli
EDEM 412 Matematik Felsefesi Zorunlu
EDEM 424 Matematik Öğretiminde Modelleme Zorunlu
EDEM 402 Öğretmenlik Uygulaması 2 Zorunlu
ED 422 Okulda Rehberlik Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEM 285 Matematik Eğitiminde Özdüzenleme Alan Seçmeli
EDEM 281 Kültür ve Matematik Alan Seçmeli
EDEM 283 Matematik Ders Kitabı İncelemesi Alan Seçmeli
EDEM 287 Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı Alan Seçmeli
EDEM 289 Matematik Sınıflarında İletişim Alan Seçmeli
EDEM 291 Oyunla Matematik Öğretimi Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEM 280 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Alan Seçmeli
EDEM 282 İlkokul Matematik Öğretimi Alan Seçmeli
EDEM 284 Matematik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları Alan Seçmeli
EDEM 286 Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme Alan Seçmeli
EDEM 288 Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları Alan Seçmeli
EDEM 292 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Alan Seçmeli
EDEM 290 Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi Alan Seçmeli