• Türkçe
  • English
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
EDGN 103 Bilişim Teknolojileri Zorunlu
ED 111 Eğitime Giriş Zorunlu
MATH131 Kalkülüs I Zorunlu
MATH 101 Kümeler Kuramı ve Mantık Zorunlu
EDGN 101 Türk Dili 1 (Eğitim Fakültesi) Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ED xxx Alan Seçmeli I Seçmeli
AFE 132 Akademik İngilizce II Zorunlu
ED 126 Eğitim Psikolojisi Zorunlu
MATH 132 Kalkülüs II Zorunlu
MATH 102 Temel Cebirsel Yapılar Zorunlu
EDGN 102 Türk Dili 2 (Eğitim Fakültesi) Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ED xxx Alan Seçmeli II Seçmeli
EDEM xxx Bölüm Seçmeli I Seçmeli
EDEM 230 Algoritma ve Programlama Zorunlu
MATH 111 Analitik Geometri Zorunlu
ED 360 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu
MATH 255 Kalkülüs III Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ED xxx Alan Seçmeli III Seçmeli
PHYS 101 Fizik I Zorunlu
MATH 221 Lineer Cebir Zorunlu
EDEM 205 Matematik Öğretiminde Güncel Uygulamalar Zorunlu
ED 231 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu
EDEM 240 Öğretmenler için Geometri Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEM xxx Bölüm Seçmeli II Seçmeli
xxx Serbest Seçmeli I Seçmeli
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
MATH 241 Diferansiyel Denklemler Zorunlu
EDEM 325 Düşünme Becerilerinin Gelişimi Zorunlu
ED 124 Öğretim Teknolojileri Zorunlu
ED 362 Sınıf Yönetimi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEM xxx Bölüm Seçmeli III Seçmeli
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
ED 353 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu
EDEM 346 Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi Zorunlu
EDEM 456 İlköğretim Matematikte Materyal Geliştirme Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
EDGN 201 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEM xxx Bölüm Seçmeli IV Seçmeli
xxx Serbest Seçmeli II Seçmeli
RSCH 410 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu
EDEM 427 İlköğretimde Matematik Öğretim Yöntemleri I Zorunlu
EDEM 401 Öğretmenlik Uygulaması 1 Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EDEM xxx Bölüm Seçmeli V Seçmeli
xxx Serbest Seçmeli III Seçmeli
EDEM 428 İlköğretimde Matematik Öğretim Yöntemleri II Zorunlu
EDEM 402 Öğretmenlik Uygulaması 2 Zorunlu
ED 422 Okulda Rehberlik Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri