Misyon

Eğitim fakültesinin misyonu yarının aydın, dinamik öğretmenlerine, rehberlik ve psikolojik danışmanlarına alanlarındaki en iyi eğitim olanaklarını sunmaktır. Fakültemizdeki programlar bu misyonu gerçekleştirecek, uzman akademik kadrolarla yürütülmekte ve fakültemizin öğretim elemanları çeşitli resmi ve sivil toplum kuruluşlarına destek vermektedirler. Öğretmen, rehber ve psikolojik danışman adaylarımız ikinci sınıftan itibaren bu projelerde görev alarak uygulama olanakları bulmaktadır.

Vizyon

Hepimizin bildiği gibi eğitim, bireyin tüm yaşamını kendisi ve toplum için yararlı gördüğü etkinliklerle anlamlandırmasını sağlayan bir süreçtir. Günümüzde artık amaç, yaşam içinde bir süre eğitim değil, sürekli eğitim içinde yaşam olarak algılanmaktadır.

İşte bu anlayışla Yeditepe Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi olarak, yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getirmiş, yeniliklere açık, insanımızın aydınlık ve çağdaş yüzünü temsil eden öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yetiştirmeye özen göstermekteyiz.