• Türkçe
  • English

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı

     14 Gün / 76 Saat

     Hafta içi  10:00 - 13:00

     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi

Eğitim Amacı

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezi’nin ortak projesi olan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı’nın amacı Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimine yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgiler vererek bu konuda yeterlilik kazandırmak.

Kimler Katılabilir

Üniversitelerin dil öğretmenliği bölümlerinden (Türkçe ya da yabancı diller) mezun olmak ya da son sınıf öğrencisi olmak; üniversitelerin dil ve edebiyat bölümlerinden mezun olmak ya da son sınıf öğrencisi olmak; üniversitelerin dilbilim bölümlerinden mezun olmak ya da son sınıf öğrencisi olmak. Sınıf Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisi ya da mezunu olmak, Çağdaş Türk Lehçeleri son sınıf öğrencisi ya da mezunu olmak.

*Türkçe Öğretmenliği,

* Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği,

* Türk Dili ve Edebiyatı,

* Çağdaş Türk Lehçeleri,

* Dil Bilimi,

* Sınıf Öğretmenliği

* Bütün yabancı dil bölümleri ve öğretmenlikleri

Yeditepe Üniversitesi son sınıf öğrencilerine %25, Yeditepe Üniversitesi mezunlarına %20 indirim uygulanacaktır.

Eğitim İçeriği

Teorik Dersler

Adaylar, bir aylık yoğun kurslarda, 1. haftada 5 gün; 2., 3. ve 4. haftalarda haftada 3 gün 3 saatlik teorik derse katılır. Teorik ders 4 hafta süresince toplam 42 saattir.

Ders İzleme ve Gözlem

Adaylar, 4 hafta boyunca Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde öğrenim gören yabancı öğrencilerden oluşan sınıflarda Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun programına uygun olarak ders izlerler. Ders izleme toplam 32 saattir.

 

Örnek Ders Anlatımı

Her bir aday kursun 3. haftadan itibaren kendisine daha önce verilmiş bir konuyu, kendi hazırladığı materyallerle anlatır. Bu anlatım 2 ya da 4 saat olabilir. (rehber öğretmenin gerekli görmesi durumunda 4 saate çıkarılabilir.) bu ders anlatımı rehber öğretmenlerce değerlendirilip raporlanır.

Teorik dersler 10.00 - 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Uygulama derslerinin günleri ve saatleri Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından belirlenecektir.

Kayıt için

https://sem.yeditepe.edu.tr/egitimcilere-yonelik/yabanci-dil-olarak-turkce-ogretimi-sertifika-programi