Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yürütülecek 2017/2018 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ön kayıtları başlamıştır. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’nın almış olduğu 17.11.2017 tarihli karar gereğince Üniversitemize tahsis edilen toplam 110 kişilik kontenjanın % 25’i mezunlar (dış kontenjan) için ayrılmıştır. Yeditepe Üniversitesi lisans öğrencilerinden boş kalan kontenjanlar, mezunlara tahsis edilecektir. Lisans öğrencilerimizden yalnızca son sınıfta olup da mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere kayıt hakkı tanınacaktır. Yeditepe Üniversitesi lisans öğrencilerimizin, mezuniyet aşamasında olduklarını, transkriptleri danışmanları tarafından onaylanarak kanıtlamaları gerekmektedir.   

 

Kontenjanın (110 kişi) alanlara göre dağılımı tabloda verilmiştir.

Alanlar

Yeditepe Üniversitesi Lisans Öğrencisi

Dış Kontenjan

Başvuruda Bulunabilecek Bölüm /Anabilim Dalları

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

35

15

Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Matematik Öğretmenliği

8

2

Matematik

İngilizce Öğretmenliği

8

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Kültürü

Rehberlik Öğretmenliği

30

10

Psikoloji Bölümü

 

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular ŞAHSEN yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru esnasında kimlik belgesi ya da nüfus cüzdanı ibraz etmeyenlerin başvurusu alınmayacaktır.

Ön kayıt başvuruları, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Binası, 5. Kat. 530/A numaralı ofisinde yapılacaktır. İletişim: Cem Şişman 578 00 00 / 3262-3366 (dahili).

 

ÖN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 1. Yeditepe Üniversitesi lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; lisans mezunları için onaylı mezuniyet belgesi ya da diploma (Yurt dışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
 2. Not Dökümü (Transkript) onaylı bir örneği. Yeditepe Üniversitesinde son sınıfta olan öğrencilerin transkriptlerinin danışmanları tarafından onaylanması gerekmektedir.
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 4. Üç adet vesikalık fotoğraf.
 5. Diploma notu 100’lük sisteme göre olan öğrencilerin mezun oldukları üniversitelerinden alacakları, notlarının 4’lük sistemdeki karşılığını gösteren onaylı bir belge.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Başvurular                                                                           : 15.01.2018-26.01.2018

Asil Listelerin Duyurulması                                                : 30.01.2018

Kesin Kayıtlar                                                                      : 31.01.2018-01.02.2018

Derslerin Başlama Tarihi                                                    : 05.02.2018

1.Yarıyılın Tamamlanma Tarihi                                       : 18.05.2018

Final Sınavları                                                                     : 21.05.2018-29.05.2018

Bütünleme Sınavları                                                            : 04.06.2018-06.06.2018

             

 

DERS SAATLERİ

Dersler, hafta içi belirlenecek günlerde 16.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır. Derslere devam zorunlu olup, %20 devamsızlık hakkı tanınmıştır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Tüm başvurular, mevcut lisans bölümleri ile mezun olunan bölümlere göre sınıflandırılacaktır.
 2. Kesin kayıt hakkı kazanacak öğrencilerin lisans mezuniyet not ortalaması (4’lük sisteme göre) dikkate alınarak belirlenecektir. Başvuruda bulunan adayların not ortalamalarının eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir.
 3. Her bölüm, kendi içinde not ortalamasına göre sıralanacaktır.

 

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 1. Formasyon ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

 

KESİN KAYIT YERİ

Kesin kayıt işlemleri, Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası, Giriş Katı, Merkez Öğrenci İşlerinde gerçekleştirilecektir.

 

FORMASYON PROGRAMININ ÜCRETİ

 1. Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ücreti 2.050,00TL (iki bin elli Türk Lirası) olup, iki eşit taksit halinde (1.025,00TL) dönem başlarında ödenebilecektir. Yapı Kredi Bankası İnönü Caddesi Şubesi (TL) IBAN Nu: TR 60 0006 7010 0000 0092 6671 92 (Hesap Nu: 9266 7192) hesabına yatırılacaktır. Ödeme, Yeditepe Üniversitesi kampüsü içindeki aynı bankanın bağlı şubesinde de gerçekleştirilebilecektir.
 2. Bu ücreti yatırarak kesin kayıt işlemlerini tamamlayan aday, derslere katılmadan kaydını sildirse dahi yatırdığı ücret, hiçbir koşulda adaya iade edilmez.

 

PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ VE ESASLAR

Programın yürütülmesinde Yükseköğretim Kurumu’nun 25 Eylül 2014 tarihli Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasları ile Yeditepe Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yönergesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.