• Türkçe
 • English

 

 

T.C.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI EK KAYIT İLANI

 

31.10.2019 tarihli 75850160-104.01.07.01-E-81330 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yazılan yazıda Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yürütülecek 2019/2020 Eğitim-Öğretim

Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı için 100 kişilik kontenjan verilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu kontenjan Yeditepe Üniversitesi lisans son sınıf öğrencileri tarafından doldurulmadığı için ilgili kontenjan, Yeditepe Üniversitesi lisans mezunlarına tahsis edilecektir. 

Ek Kayıt için Mevcut Olan Kontenjanın (45 kişi) Alanlara Göre Dağılımı Tabloda verilmiştir.

 

Alanlar

Yeditepe Üniversitesi  Lisans Mezunu

Başvuruda Bulunabilecek Bölüm/Anabilim Dalları

 

 

İngilizce Öğretmenliği

 

 

5

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim

Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dil

Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Kültürü

Matematik Öğretmenliği

 

4

 

Matematik

Fizik  Öğretmenliği

 

4

 

Fizik

Tarih  Öğretmenliği

 

1

 

Tarih

Rehberlik Öğretmenliği

 

8

 

Psikoloji

Felsefe Grubu

Öğretmenliği

 

6

 

Felsefe, Sosyoloji

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

 

17

Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

*Yukarıdaki tabloda belirtilen alanlar ve beklenen öğrenci sayısı karşılanamadığı takdirde eldeki kontenjan talebin yoğun olduğu alanlara aktarılacaktır. 

 

BAŞVURU ŞEKLİ

 

Başvurular ŞAHSEN yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru esnasında kimlik belgesi ya da nüfus cüzdanı ibraz etmeyenlerin başvurusu alınmayacaktır. 

 

Ek kayıt başvuruları, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Binası, 5. Kat, 530/A numaralı ofiste yapılacaktır. İletişim: Cem Şişman/Mehmet Özel: 578 00 00/3366-3262

(Dahili). 

 

EK KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 

 1. Ek Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi
 2. Yeditepe Üniversitesinde lisans mezunları için onaylı mezuniyet belgesi ya da diplomanın onaylı sureti (aslı beyan edilerek mezun olunan yükseköğretim programından veya Pedagojik Formasyon Biriminden onaylı) (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir)
 3. Yeditepe Üniversitesi lisans mezunları için onaylı lisans Not Durum/Not Dökümü (Transkript) Belgesi 
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
 5. Üç Adet Vesikalık Fotoğraf

 

ÖNEMLİ TARİHLER I. DÖNEM

Ek Kayıtlar                                                  : 20.01.2020 – 21.01.2020 (saat 17:00’e kadar)

Sonuçların Açıklandığı Tarih                           : 22.01.2020

Mali  Kayıtlar                                                   : 23.01.2020– 24.01.2020 

Kesin Kayıtlar                                                 : 27.01.2020 – 31.01.2020

Derslerin Başlama Tarihi                                  : 03.02.2020 

1. Yarıyılın Tamamlanma Tarihi                      : 08.05.2020

Final Sınavları                                                 : 11.05.2020 - 15.05.2020

Bütünleme Sınavları                                        : 18.05.2020 – 22.05.2020

 

DERS SAATLERİ

 

Dersler, hafta içi belirlenecek günlerde 18.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır. Derslere devam zorunluluğu, sınavlar ve başarı notunun belirlenmesinde, Yeditepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümler uyarınca; öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır, ancak derslerin %20’sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir. Devamsızlıktan dolayı derslerinde başarısız sayılan öğrencilere final ve bütünleme sınavı hakkı verilmez. Dersi geçme notu ‘’4.00’’ üzerinden ‘’2.00’’dır.

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 1. Tüm     başvurular,        mevcut lisans    bölümleri          ile        mezun olunan bölümlere         göre sınıflandırılmaktadır. 
 2. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, lisans mezuniyet not ortalaması (4’lük sisteme göre) dikkate alınarak belirlenmektedir. İlgili öğrencilerden genel not ortalaması (CGPA) 2.00’ın altında olanlar ilgili programa kabul edilmemektedir. Başvuruda bulunan adayların not ortalamasının eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilmektedir.
 3. Her bölüm, kendi içinde not ortalamasına göre sıralanacak olup belirlenen kontenjan sayısına

göre öğrenci alımı gerçekleşecektir.

 

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1. Formasyon ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

 

KESİN KAYIT YERİ

Kesin kayıt işlemleri, Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası, Giriş Katı, Merkez Öğrenci İşlerinde gerçekleştirilecektir.

 

FORMASYON PROGRAMININ ÜCRETİ

 

 1. Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ücreti 2.054,00TL (iki bin elli dört Türk Lirası) olup, iki eşit taksit halinde (1.027,00TL) dönem başlarında ödenebilecektir. Yapı Kredi Bankası İnönü Caddesi Şubesi (TL) IBAN Nu.: TR 60 0006 7010 0000 0092 6671 92 (Hesap

Nu.: 9266 7192) hesabına yatırılacaktır. Ödeme, Yeditepe Üniversitesi kampüsü içindeki aynı bankanın bağlı şubesinde de gerçekleştirilebilecektir.

 1. Bu ücreti yatırarak kesin kayıt işlemlerini tamamlayan aday, derslere katılmadan kaydını sildirse dahi yatırdığı ücret, hiçbir koşulda adaya iade edilmez. 

 

PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ VE ESASLAR

 

Programın yürütülmesinde Yükseköğretim Kurumu’nun 18 Kasım 2015 tarihli Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasları ile Yeditepe Üniversitesi Pedagojik

Formasyon Sertifika Programı Yönergesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır. 

 

 

 

 

DERS MUAFİYETİ

18 Kasım 2015 tarihli Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasları ile Yeditepe Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yönergesi doğrultusunda:

 

Programa başlayanlar, üniversiteye kayıt oldukları tarihten itibaren ilk 10 (on) gün içinde ibraz ederek, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.

 

Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an

Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ YÜRÜTÜLMESİNDEKİ ESASLAR

Öğretmenlik Uygulaması dersi, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün, ‘Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin 25.06.2018 tarihli Yönergesinde belirtilen esas ve yöntemlere göre yapılır.

 

Fakülte Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Berke Kırıkkanat

Fakülte Staj Koordinatörü                                                                 : Doç. Dr. Hülya Kılıç

Bölüm Staj Koordinatörleri:

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı: Doç. Dr. Hülya Kılıç

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Programı: Dr. Öğr. Üyesi Osman Bülent Yorulmaz

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı: Dr. Öğr. Üyesi Evrim Eveyik Aydın

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı: Öğr. Gör. Zeynep Pekin