PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMINA AİT DUYURU

  1. 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Akademik Takvimi şu şekildedir:

Kesin Kayıtlar: 17-21.09.2018

Derslerin Başlama Tarihi: 24.09.2018

1. Yarıyılın Tamamlanma Tarihi: 28.12.2018

Final Sınavları: 29.12.2018 – 12.01.2019

Bütünleme Sınavları: 15-21.01.2019

 

  1. Her iki akademik yıl için de muafiyet dilekçelerinin son teslim tarihi 17.09.2018’dir. PTUR/PREH/PING/PMAT 402 Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olmak isteyen öğrencilerden; özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, Pedagojik Formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Her iki durum için de öğrencilerin dilekçe vermeleri gerekmektedir. Daha önce öğretmenlik yapmış olanların ilgili döneme ait Hizmet Dökümü’nü ibraz etmeleri; hâlihazırda öğretmenlik yapanların ise okul müdürlüklerinden ilgili yazıyı getirmeleri gerekmektedir.

 

  1. Derslerin sınıf bilgisini 24.09.2018 tarihinden itibaren OBS üzerinden görebileceksiniz.

 

  1. Ders kayıtlarınız/seçimleriniz (kesin kayıt ile karıştırılmamalı) Eğitim Fakültesi’nin ilgili birimi tarafından yapılacaktır. Kesin kayıt işleminizi tamamlamanızın ardından ücreti yatırdığınıza dair dekontları GSF 5i25 ile 5i27 numaralı ofislerden birine (Mehmet Özel/Cem Şişman)  teslim etmeniz gerekmektedir.

 

  1. Her iki akademik yıl için de derslere % 80 oranında devam etme zorunluluğu vardır. Bu hususta gerekli hassasiyeti göstermeniz beklenmektedir.

 

 

Paylaş