• Türkçe
  • English

T.C.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

 

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 29.06.2020 tarihinde yayınlanan Tebliğler Dergisinde belirtildiği üzere 01 Ocak 2021 tarihinden önce Pedagojik Formasyon Sertifika Programını tamamlamış kişilerin kazanılmış haklarının korunacağı ifade edilmektedir. Bu sebeple Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ikinci dönem takvimi aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir:

 

Derslerin Başlama Tarihi                                  : 01.09.2020

1. Yarıyılın Tamamlanma Tarihi                      : 04.12.2020

Final Sınavları                                                          : 07.12.2020 – 11.12.2020

Final Notlarının Verilmesi için Son Gün          : 12.12.2020 (saat 17.00’a kadar)

Bütünleme Sınavları                                      : 14.12.2020 – 16.12.2020

Bütünleme Notlarının Verilmesi için Son Gün : 17.12.2020 (saat 17.00’a kadar)

Tek Ders Sınavı için Dilekçe ile Başvurma        : 18.12.2020 (saat 17.00’a kadar)

Tek Ders Sınavları                                                : 21.12.2020

Tek Ders Sınav Sonuçlarının Verilmesi için Son Gün : 22.12.2020 (saat 17.00’a kadar)

Mezuniyetlerin Belirlenmesi ve Sertifika

Basım İşlemlerinin Yapılması                               : 23.12.2020 – 28.12.2020

 

DERS SAATLERİ

 

Dersler, hafta içi belirlenecek günlerde 18.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır. Derslere devam zorunluluğu, sınavlar ve başarı notunun belirlenmesinde, Yeditepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümler uyarınca; öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır, ancak derslerin %20’sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir. Devamsızlıktan dolayı derslerinde başarısız sayılan öğrencilere final ve bütünleme sınavı hakkı verilmez. Ders geçme notu ‘’4.00’’ üzerinden ‘’2.00’’dır.

 

DERS PROGRAMI

Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ikinci dönemine ilişkin ders programı ve ders işleniş biçimi ileriki bir tarihte açıklanacaktır.