• Türkçe
 • English

Fakültemizin misyonu 4 temel üzerine kurulmuştur:

Uygulama

 • Fakülte-okul işbirliği
 • Akran eğitimi
 • YÜGEM

Araştırma

 • Öğretmen araştırması
 • TÜBİTAK projeleri
 • YAP projeleri
 • Bireysel araştırmalar

Çok yönlü donanım

 • Çift Anadal ve Yandal
 • IB öğretmen sertifikası
 • Modüler eğitim sistemi
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi

Uluslararasılaşma

 • IB öğretmen sertifikası
 • ERASMUS+
 • Exchange Anlaşmaları

 

Vizyonumuz:

 • Araştıran, sorgulayan, öğrendiklerini deneyerek hayata geçiren, eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş, farklı kültürlere açık, alanındaki farklı görüş ve uygulamaları bilen ve gerektiğinde sentezleyebilen,
 • Güncel ve etkili eğitim-öğretim yaklaşımlarını takip eden ve uygulayan,
 • Güçlü ve etkin fakülte-okul işbirlikleriyle hizmetiçi ve hizmet öncesi öğretmenlerin ve psikolojik danışmanların gelişimini destekleyen, 
 • Öğretmen ve akademisyen yetiştirmede kalitenin artırılmasına önemli katkılar sağlayan ve böylece yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getirmiş, yeniliklere açık, insanımızın aydınlık ve çağdaş yüzünü temsil eden öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yetiştiren bir fakülte olmaktır.