• Türkçe
  • English

"Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar" Etkinliğinin Ardından

Eğitim Fakültesi öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında 23 Kasım 2017 tarihinde Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar adlı bir etkinlik düzenlediler.  Bu etkinlikte Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İngilizce Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programı öğrencileri kendi alanlarıyla ilgili yeni öğretim yöntemlerinin örneklerini sundular.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrencileri son yıllarda öne çıkan 4 terapi çeşidinin (legoterapi, şema terapi, kısa süreli çözüm odaklı terapi ve farkındalık temelli terapi) özelliklerinden bahsederek bu terapilerin örneklerini sundular.

İngilizce Öğretmenliği programı öğrencileri, küçük yaşlardaki çocuklara İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yöntemlerin örneklerini sundular. Bu bağlamda, somut materyallerle, çizgi filmlerle, oyunlarla, hikâyelerle, rol oynama ve problem çözme yoluyla çocuklara nasıl İngilizce öğretilebileceğinin örneklerini canlandırdılar.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği programı öğrencileri etkinliklerle matematik öğretimine yönelik yapmış oldukları çalışmalardan örnekler sundular. Ayrıca teknolojinin, yaratıcı drama ve kavram öğretimi yöntemlerinin matematik öğretiminde nasıl kullanılabileceğine yönelik örnekler verdiler.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programı öğrencileri hazırlamış oldukları etkileşimli ders içeriklerini ve sosyal e-öğrenme örneklerini sundular. Etkileşimli ders içeriklerini, ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde hazırlamaya özen gösterdiklerini belirttiler. Sosyal e-öğrenme örneğinin ise bir cep telefonu uygulaması olduğunu, lise öğrencileri ve yetişkinler tarafından kullanılabileceğini belirtiler.

Ödül töreni; 

https://www.facebook.com/YeditepeUniversitesiEgitimFakultesi/posts/1441737049256926

İpek Miray Bektüre NASA deneyimleri;

https://www.facebook.com/YeditepeUniversitesiEgitimFakultesi/posts/1441718252592139

Panel oturumu;

https://www.facebook.com/YeditepeUniversitesiEgitimFakultesi/posts/1441715499259081

23 kasım görüntüleri;

https://www.facebook.com/YeditepeUniversitesiEgitimFakultesi/posts/1441025655994732