27 Nisan 2018 tarihinde Yeditepe Üniversitesi ile Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan İşbirliği Protokolü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile üniversitenin ortak gerçekleştireceği veya üniversitenin veya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destek vereceği akademik, sosyal ve kültürel çalışmaları ve etkinlikleri kapsayacaktır. Bu kapsamda, 2018-2019 akademik yılında başlamak üzere, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin verilmesi, ilk-orta-lise seviyesindeki öğrencilere proje hazırlama, kişisel gelişim ve kariyer planlama ile ilgili konularda destek verilmesi, okulların katıldığı veya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği proje ve yarışmaların bilim, danışma veya jüri kurullarında görev alınması gibi çeşitli konularda işbirliği yapılacaktır.


Yeditepe Üniversitesi ile Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.