Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Doğan tarafından TÜBİTAK destekli, 215K049 numaralı “Öğretmen Adaylarının Öğrenciye İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi İçin Fakülte-Okul İşbirliği Modeli” başlıklı proje son aşamasına geldi. Özverili çalışmalarıyla projenin temel hedeflerine ulaşmasını sağlayan Matematik Eğitimi Bölümü öğrencilerine katılım belgeleri verildi.

2011 yılında bölümümüz öğretim görevlilerinden Aydan Özkan'ın çalışmalarıyla başlayan, daha sonraları Hülya Kılıç ve Oğuzhan Doğan'ın çalışmalarıyla 2016-2017 öğretim yılında bir Fakülte-Okul İşbirliği Modeli'ne dönüşen eğitim projemiz değerli sonuçlar vermeye başladı. Öğretmen adaylarının mesleki gelişimine önemli katkılar sunan bu Fakülte-Okul İşbirliği Modeli Eğitim Fakültemizin farklı bölümleri tarafından da uygulanmaya başlanmış ve bu bağlamda Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile kapsamlı bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bölüm öğretim üyeleri tarafından yürütülen bu sosyal sorumluluk ve araştırma projelesine ilişkin kısa tanıtım filmine bu linkten ulaşabilirsiniz.