Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi İlknur Kuşbeyzi Aybar'ın Türkiye(Tübitak)-Slovenya(ARRS) ikili işbirliği anlaşması çerçevesinde başvurduğu "Hesaplamalı Cebir Yöntemleri Kullanılarak Biyokimyasal Sistemlerin Dinamik Analizi" başlıklı projesi kabul edilmiştir. Slovenya'daki CAMTP (Center for Applied Mathematics and Theoretical Physics) araştırma merkezinde yürütülecek olan çalışmalarda Türkiye'deki hesaplamalı cebir alanındaki eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacaktır.