• Türkçe
  • English
Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanmış olan Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporunda belirtildiği üzere 2018 KPSS ÖABT bölümlere göre aday sayıları ve puan ortalamaları tablolarında Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü, 6 vakıf üniversitesi arasında birinci iken; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, 16 vakıf üniversitesi arasında dördüncü olmuştur. 
 
2019 KPSS ÖABT sonuçları bu yıl açıklanmış olup vakıf üniversiteleri arasında
• İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı 1. sırada
• İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı 2. sırada
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 6. sırada
yer aldığı görülmüştür.
 
Ayrıca T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yayınlanan, ülkemizdeki üniversitelerin bölüm bazında iş bulma sürelerini, ilk bir yıl içindeki istihdam ve kamuda işe girme oranlarını, ortalama ücretlerini, istihdamın sektörel dağılımını ve nitelik uyuşmazlığını ortaya koyan “Üni-Veri” adlı ulusal araştırmada (https://www.cbiko.gov.tr/projeler/uni-veri);
 
---> Öğretmenlik Alanlarının (İngilizce Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği gibi) istihdam oranının %44, ilk bir yıl içindeki istihdam süresinin 11 ay 22 gün, kamuda işe girme oranının %19, ilgili alanlardan mezun olanların ortalama aldığı ücretin 3.074 TL olduğu, istihdamın sektörel dağılımı incelendiğinde en yüksek oranın eğitim alanında (%56.2) olduğu, nitelik uyuşmazlık oranının ise 0.41 olduğu görülmektedir.
 
---> Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanının verilerine bakıldığında istihdam oranının %44, ilk bir yıl içindeki istihdam süresinin 12 ay 11 gün, kamuda işe girme oranının %29, ilgili alanlardan mezun olanların ortalama aldığı ücretin 3.074 TL olduğu, istihdamın sektörel dağılımı incelendiğinde en yüksek oranın eğitim alanında (%45.7) olduğu, nitelik uyuşmazlık oranının ise 0.32 olduğu görülmektedir.
 
Sonuç olarak programlarımızın gerek istihdam oranı tatmin edici olan mesleklerde öğrenci yetiştirmesi gerek KPSS ÖABT sonuçlarındaki başarıları açısından öne çıktığı görülmektedir.