• Türkçe
  • English

Dekanımız   Prof. Ayşe S Akyel’in İngiliz Dili Eğitimi alanında yıllar içinde  gerek Boğaziçi Üniversitesinde gerek Yeditepe Üniversitesinde yetiştirmiş olduğu ve halen ülkemiz ve yurt dışındaki üniversitelerde doktor öğretim üyesi/doçent/profesör olarak çalışmakta olan akademisyenlerin alandaki güncel konuları irdeledikleri yeni çalışmalarının ürünü olan  araştırma yazıları ve /veya kendisi ile ilgili anıları “Prof. Dr. Ayşe S. AKYEL’e Öğrencilerinden Armağan Kitap: Türkiye’de Yabancı Dil Öğretmeni Eğitimi Üzerine Araştırmalar” başlıklı  kitapta yayımlanmış ve 18 Şubat 2022’de kendisine verilmiştir. Hocamızın alana daha nice değerli katkılarda bulunması dileğiyle…