• Türkçe
  • English

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Gonca Kızılkaya Cumaoğlu’nun ‘‘Yapay Zeka Okuryazarlığına İhtiyaç Var’’ başlıklı yazısı Milliyet Gazetesi tarafından yayımlanmıştır.

 

‘‘Yapay Zeka Okuryazarlığına İhtiyaç Var’’

Türkiye yapay zeka konusunda 2020 yılından bu yana ciddi girişimlerde bulunuyor. İlk olarak TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü (BİLGEM-YZE) kuruldu. Ardından 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı yapay zeka alanında ilk ulusal strateji belgesi olan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisini yürürlüğe soktu. Temel amaç, sürdürülebilir yapay zeka ekosistemini oluşturmaktı. Diğer önemli konular ise bu alanın uzmanlarını yetiştirmek, toplumsal uyum ve düzenlemeleri yapmak ve işgücü dönüşümünü hızlandırmaktı. 

Eğitim sistemleri genel olarak hantal yapılardır, değişiklikleri çok hızlı yapıp uygulayamazsınız. Ancak burada top-down bir kırılma yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü eyleme geçmek üzerine düşünürken toplumsal yaşamı kökten etkileyecek istihdamla ilgili dönüşümler; önce üniversite sistemini, daha sonra da zorunlu olarak yukarıdan aşağıya tüm ihtiyaçların yeniden tanımlandığı bir eğitim sistemini mecbur kılacak gibi görünüyor. 

Biz yapay zekayı eğitim sistemine entegre etmeden kendisi bize entegre oldu bile diyebiliriz. Örneğin YÖK “Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekâ Kullanımına Dair Etik Rehber” yayınladı. Konu öğretim programına girmeden kullanımına dönük bir rehberimiz oldu yani. Çünkü araştırmacılar olarak biz de öğrencilerimiz de aktif olarak kullanıyoruz. 

Öngörülebilir bir dünya beklemiyor bizi. Yapay zeka ile ilgili en önemli endişelerden biri sosyo-ekonomik etkiler. Nitekim ekonomistler, yapay zeka AGI (Artificial General Intelligence-Yapay Genel Zeka) düzeyine çıktığında -ki çok uzak bir gelecek değil- dünyada ciddi bir istihdam sorunu yaşanacağını düşünüyorlar. AGI’yi kısaca “görevleri insanlarla aynı seviyede veya bir adım üstünde tamamlayabilen bir yapay zeka biçimini” ifade etmek için kullanıyoruz. Bunlara duyuşsal tepkiler de dahil. Çocuklarımızın ilk ihtiyaç duyacağı şey tüm yeni okuryazarlıklara sahip olmaktır. Yapay zeka okuryazarlığından yeni medya ve dijital okuryazarlıklara kadar. Geri kalan konularda kendimizi eğitmek için hiçbir engelimiz olmayacak çünkü. devamı için tıklayınız..