İlköğretim Matematik Öğretmenliği ülkemizde en fazla ihtiyaç duyulan öğretmenlik alanlarının başında gelen matematik alanında ortaokul (5.Sınıf - 8.Sınıf) seviyesinde yetkin öğretmenler yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Öğrencilerimiz alacakları 4 yıllık ingilizce eğitimin sonunda çağın gerektirdiği becerilere sahip ve 21.yüzyıl becerilerini kendi öğrencilerine kazandıma konusunda eğitimli bir şekilde Türkiye'de veya yurt dışında en iyi eğitim kurumlarında çalışabilecek potansiyelle mezun olacaklardır. 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencileri eğitimlerinin ilk 2 yılında matematik ağırlıklı bir programa tabi olacaklardır. Ayrıca, Temel Matematik, Analiz ve Geometri gibi matematik dersleriyle birlikte Eğitime Giriş vb. pedagoji derslerini de almaya başlayacak, öğretmenliğe ilk adımlarını atacaklardır. Takip eden son 2 yılda ise matematiğin nasıl öğretilebileceğine odaklanan matematik eğitimi alan dersleri ağırlıklı bir programı takip edeceklerdir. Matematik eğitiminde kullanılabilecek dijital teknolojiler ve öğretim materyalleri, matematiğe özgü öğretim ilke ve yöntemleri, bu materyal ve yöntemlerin gerçek bir sınıf ortamında nasıl kullanılabileceği programımızın odağında yer almaktadır. Öğretmen adaylarımız çevre okullarda ve kurumlarda yürütülen Matematik Atölyeleri, kampüs içinde yürütülen Eğitime Destek Atölyeleri ve öğretmenlik uygulamaları dersi kapsamında tüm lisans eğitimi süresince derslerde görmüş oldukları teorik bilgiyi pratiğe dökme şansı bulacaklardır. 

4 yıllık yoğun bir teorik ve pratik eğitimden geçen ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerimiz, inanıyoruz ki, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, öğrencilerinin matematiksel düşünme becerilerini ve toplumumuzun eğitim seviyesini bir adım daha ileriye taşıyabilecek, Mustafa Kemal Atatürk'ün hepimiz için belirlemiş olduğu "Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız" hedefine bizi bir adım daha yaklaştırabilecek niteliklerle öğretmenlik mesleğine başlayacaklardır. 

 

Çarşamba, 8 Ocak, 2020 - 15:40
2019 yılında, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) üniversitemize IB DP Öğretmen Yetiştirme Sertifika Programı’nı yürütme yetkisi vermiştir. Aşağıdaki alanlarda IB DP öğretmenliği sertifika programı açılacak, 2020 Şubat ayından itibaren öğrenci alımına başlanacaktır: Türkçe İngilizce...
Perşembe, 10 Ekim, 2019 - 15:50
İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğretim üyelerimizin bir Tubitak projesi kapsamında hazırlamış oldukları İlköğretim Matematik Derslerinde kullanılabilecek etkinlikler kitapçığına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Çarşamba, 24 Temmuz, 2019 - 16:27
İlköğretim Matematik Öğretmenliği idealist gençleri bekliyor… Günümüzde en fazla ihtiyaç duyulan ve devlet okullarına ataması yapılan öğretmenlik bölümlerinden olan İlköğretim Matematik Öğretmenliği hem kamuda hem de özel sektörde aranılan mesleklerden biri olmaya devam ediyor! İlköğretim...
Çarşamba, 12 Haziran, 2019 - 16:03
  İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının tanıtım videosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=2Hf82qAv_TQ&list=PLQ7LadbVO8TWnQXuMFU_0oosPmIC7h3oP&index=16
Çarşamba, 28 Kasım, 2018 - 16:57
“Eğitim Araştırmaları Kulübü (YUEREC) olarak düzenlediğimiz, sürdürülebilir eğitim modelinin 4.0 ekseninde şekil bulacağı çalıştayımızda nitelikli eğitime, eğitimde cinsiyet eşitliğine ve eğitimde sağlıklı bireylere ulaşmanın yollarını çiziyor olacağız. Daha iyi bir eğitim için sizleri de...
Perşembe, 19 Aralık, 2019 - 14:41
Bölümümüz öğretim üyeleri Doç. Dr. Hülya Kılıç ve Dr. Öğr. Ü. Oğuzhan Doğan Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hizmetiçi seminerleri kapsamında ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine "Etkinliklerle Matematik Eğitimi" semineri verdiler.  
Perşembe, 10 Ekim, 2019 - 15:44
Bölümümüz öğretim üyeleri Doç. Dr. Hülya Kılıç ve Dr. Öğr. Ü. Oğuzhan Doğan Türk Bil Mat konferansında "Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisini ve Fark Etme Becerisini Tasarladıkları Etkinlikler Yoluyla Anlamak" adlı bildirilerini sunmuşlardır.  
Perşembe, 25 Temmuz, 2019 - 14:32
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin 2019 Bahar DönemindeTasarlamış Olduğu Posterler          
Çarşamba, 10 Temmuz, 2019 - 09:57
2018-2019 akademik yılı sonunda toplam 13 ilköğretim matematik öğretmen adayını mezun ettik. 3 Temmuz 2019 günü gerçekleştirilen mezuniyet töreninde mezunlarımız diplomalarını bölüm öğretim üyelerinden alarak mezuniyet coşkusunu hep birlikte kutladılar. Mezunlarımızı tebrik ediyor, başarılarının...
Perşembe, 11 Nisan, 2019 - 12:07
Gönüllü Bir Çalışmadan “Fakülte-Okul İşbirliği Modeli” Projesine Uzanan Yolculuk Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin 2011-2012 akademik yılında Ataşehir Celal Yardımcı Ortaokulu’nda Matematik Atölyesi başlığı altında...