İlköğretim Matematik Öğretmenliği ülkemizde en fazla ihtiyaç duyulan öğretmenlik alanlarının başında gelen matematik alanında ortaokul (5.Sınıf - 8.Sınıf) seviyesinde yetkin öğretmenler yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Öğrencilerimiz alacakları 4 yıllık ingilizce eğitimin sonunda çağın gerektirdiği becerilere sahip ve 21.yüzyıl becerilerini kendi öğrencilerine kazandıma konusunda eğitimli bir şekilde Türkiye'de veya yurt dışında en iyi eğitim kurumlarında çalışabilecek potansiyelle mezun olacaklardır. 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencileri eğitimlerinin ilk 2 yılında matematik ağırlıklı bir programa tabi olacaklardır. Ayrıca, Temel Matematik, Analiz ve Geometri gibi matematik dersleriyle birlikte Eğitime Giriş vb. pedagoji derslerini de almaya başlayacak, öğretmenliğe ilk adımlarını atacaklardır. Takip eden son 2 yılda ise matematiğin nasıl öğretilebileceğine odaklanan matematik eğitimi alan dersleri ağırlıklı bir programı takip edeceklerdir. Matematik eğitiminde kullanılabilecek dijital teknolojiler ve öğretim materyalleri, matematiğe özgü öğretim ilke ve yöntemleri, bu materyal ve yöntemlerin gerçek bir sınıf ortamında nasıl kullanılabileceği programımızın odağında yer almaktadır. Öğretmen adaylarımız çevre okullarda ve kurumlarda yürütülen Matematik Atölyeleri, kampüs içinde yürütülen Eğitime Destek Atölyeleri ve öğretmenlik uygulamaları dersi kapsamında tüm lisans eğitimi süresince derslerde görmüş oldukları teorik bilgiyi pratiğe dökme şansı bulacaklardır. 

4 yıllık yoğun bir teorik ve pratik eğitimden geçen ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerimiz, inanıyoruz ki, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, öğrencilerinin matematiksel düşünme becerilerini ve toplumumuzun eğitim seviyesini bir adım daha ileriye taşıyabilecek, Mustafa Kemal Atatürk'ün hepimiz için belirlemiş olduğu "Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız" hedefine bizi bir adım daha yaklaştırabilecek niteliklerle öğretmenlik mesleğine başlayacaklardır.