• Türkçe
 • English

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Hakkında

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerini içeren dört yıllık bir lisans programıdır.  Program dili İngilizcedir.

Program amacı, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin diğer bireyler gibi bağımsız, sosyal yaşamda aktif ve üretken olmalarını sağlayan, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle ve becerilerle donanmış öğretmenler yetiştirmektir.

 

TYYÇ-TAY İLİŞKİSİ

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Ülkemiz nüfusunun yaklaşık %13’ü özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerden oluşmaktadır. Zihinsel, görme ve işitsel engeli bulunan bireylerin yanı sıra otizmli, öğrenme güçlüğü çeken ve disleksi gibi yetersizlikleri bulunan bireylerin de özel eğitim kapsamında eğitim alması gerekmektedir.

Ülkemizdeki MEB’e bağlı ve özel okullarda Özel Eğitim Öğretmenliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin diğer bireyler gibi sosyal yaşamda aktif ve üretken olmasını sağlayacak kişiler ise Özel Eğitim Öğretmenleridir.

Bireye özgü metotlar ile öğrenme yeteneklerinin geliştirilmesini sağlayacak olan öğretmenlerin sabırlı, özverili ve şefkatli olması gerekmektedir. Normal öğretmenlere göre biraz daha zorlu bir iş olan Özel Eğitim Öğretmenliği toplumsal gelişime katkı sağlayan önemli mesleklerden de biridir.

Yeditepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliğinde eğitim görmek isteyen aday öğrencilerin liselerin “sözel” bölümlerinden mezun olması gerekmektedir. 4 yıllık kapsamlı eğitim programından sonra başarı ile mezun olan öğrenciler kamu ve özel okullarda iş bulma imkânına sahiptir. Rehabilitasyon ya da danışmanlık merkezlerinde görev alınabileceği gibi mezunlar isterlerse kariyerlerini akademik boyutta da ilerletebilirler.

 

Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü

Genel

Kontenjan

Yerleşen

En Düşük

Puan

En Yüksek

Puan

SÖZ-Burslu

 

 

SÖZ-%50 Burslu

5

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Özel Eğitim Öğretmenliğinin 2023-2024 eğitim/öğretim yılında geçerli olan ücretleri bu sayfadan görebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Özel Eğitim Öğretmenliği Okumak

Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünde amacımız; bütünsel yaklaşım yolu ile bireyi tanıyabilen, uygun bireysel eğitim programlarını hazırlayabilen, bilime dayalı yöntem ve yardımcı teknolojileri kullanarak özel eğitim hizmetlerini sağlayabilen donanımlı, yaratıcı ve dinamik Özel Eğitim Öğretmenleri yetiştirmektir.

Uzman akademik kadro ile verilen eğitimde dersler ve diğer programlar öğrencilerin bireysel gelişimlerini amaçlamaktadır. Yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme ve iş birliği içerisinde çalışmayı öğrenen öğrencilerimiz aynı zamanda teknolojiyi de etkin bir şekilde kullanabilen birer öğretmenler olarak mezun olmaktadır.

Özel Eğitim Öğretmenleri sadece özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler ile iletişim halinde değildir. Aileler, uzmanlar, okul ya da kurum personelleri ile de sürekli iletişim halinde olan öğretmenler, toplumda farkındalık yaratacak bilgi birikimine sahiptir.

Bu bölümde okuyan öğrenciler; Türk eğitim sisteminin temel ilke ve değerlerini benimserken mesleği ile ilgili mevzuatın yanı sıra özel eğitimin tarihsel gelişimini de öğrenerek mezun olmaktadırlar. Bu alanda ulusal ve uluslararası tüm gelişmeleri takip etme ve bilgilerini geliştirmeyi öğrenen öğrenciler, özel eğitim alanına katkı sağlayan birer birey haline gelmektedir.

Programın bağlı olduğu Eğitim Fakültesi’nde bulunan üç adet bilgisayar laboratuvarı, üç adet uygulama laboratuvarı ve bir adet akıllı sınıf öğrencilere sunulan imkânlar arasında bulunmaktadır.

Okulun çoklu ortam araçları ve derslik teknolojilerini de kullanabilen öğrenciler bu bölümlerde seminer, panel gibi etkinliklere katılarak hem konuk konuşmacılardan bilgi edinmekte hem de merak ettiği soruları sorabilmektedir. Beyin fırtınası, benzetim, grup çalışması, problem çözme, alıştırma, deney ve gözlem gibi tekniklerle de öğrencilerin becerilerini arttırmak amaçlanmaktadır.

Bölümümüzdeki derslerde öğrenciler bireylere özel öğretim stratejilerini öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda öğrendiklerini uygulayabilme fırsatı da bulmaktadır. Devlet okullarında, özel eğitim merkezlerinde ya da Yeditepe Üniversitesi Gelişim ve Engelliler Merkezi’nde staj yapma imkânı bulunan öğrenciler, birebir olarak gördükleri sorunlu ele almayı ve çözüm üretmeyi bilen kişiler olmaktadırlar.

Öğrenciler seçmeli dersler ile uzmanlaşmak istediği alanları da belirleyebilmektedir. Zorunlu derslerde özel eğitimde olması gereken tüm bilgiler öğrencilere aktarılırken diğer dersler ile öğrenciler bilgi dağarcıklarını geniş tutmaktadırlar.

Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Özel Eğitim Öğretmenliğinde okuyanların çift ana dal ve yan dal programlarına katılması ise onların daha donanımlı birer birey olmasını sağlamaktadır. Okudukları dersler dışında bölümü ile ilgili başka bir alanda da uzmanlaşmak isteyen öğrenciler Yeditepe Üniversitesi’nde iki diploma sahibi olabilmektedir.

Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünde dersler İngilizce olarak görülmektedir. Hazırlık bölümü ile bu sürece hazırlanan öğrencilerin uluslararası alanda araştırmalar yapabilecek yetide olması ve meslekî terimleri öğrenmesi amaçlanmaktadır. İngilizce, mezun olan öğrencilerin iş başvurularında da etkin bir rol oynamaktadır. Ayrıca yurt dışında alınan eğitimlerde öğrenciler eğitim diline adapte olma sürecini hızlıca geçmekte ve ortak dil üzerinden eğitim alma fırsatını yakalamaktadır.

Özel Eğitim Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Toplumun tüm bireylerine eşit ve adaletli olanaklar sağlamayı ilke edinen Özel Eğitim Öğretmenleri, donanımlı öğrenciler olarak mezun olmaktadırlar. Bu programdan mezun olanlar "Özel Eğitim Öğretmeni" unvanı ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarına Özel Eğitim Öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kreşler ve Sosyal Hizmetler Kurumu resmî dairelerde görev alınabilecek kurumlar arasındadır.

İlkokul, ortaokul ve yüksek eğitim kurumlarında görev alabilecek mezunlar aynı zamanda rehabilitasyon merkezlerinde de çalışmayı tercih edebilmektedir. Ders müfredatını uygulayan öğretmenler genellikle bu okullarda tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

Danışmanlık merkezleri gibi sektörlerde ya da üniversitelerin akademik kadrolarında da görev alabilecek mezunlar yüksek lisans veya doktora yaparak akademik kariyerlerini sürdürebilmektedir.

Her ilde bulunan Rehberlik Araştırma Merkezi ise görev alınabilecek bir başka kurumdur. Bulundukları ilin özel eğitim rehberlik planını hazırlayan öğretmenler kurumlar tarafından da bu planların uygulanmasını sağlamaktadır.

Misyon ve Vizyon

Misyon

Uygulama

 • Fakülte-okul iş birliği
 • Akran eğitimi
 • YÜGEM

Araştırma

 • Öğretmen araştırması
 • TÜBİTAK projeleri
 • YAP projeleri
 • Bireysel araştırmalar

Çok Yönlü Donanım

 • Çift Ana Dal ve Yan Dal
 • IB öğretmen sertifikası
 • Modüler eğitim sistemi
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi

Uluslararasılaşma

 • IB öğretmen sertifikası
 • ERASMUS+
 • Exchange Anlaşmaları

Vizyon

 • Araştıran, sorgulayan, öğrendiklerini deneyerek hayata geçiren, eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş, farklı kültürlere açık, alanındaki farklı görüş ve uygulamaları bilen ve gerektiğinde sentezleyebilen,
 • Güncel ve etkili eğitim-öğretim yaklaşımlarını takip eden ve uygulayan,
 • Güçlü ve etkin fakülte-okul iş birlikleriyle hizmet içi ve hizmet öncesi öğretmenlerin ve psikolojik danışmanların gelişimini destekleyen,
 • Öğretmen ve akademisyen yetiştirmede kalitenin artırılmasına önemli katkılar sağlayan ve böylece yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getirmiş, yeniliklere açık, insanımızın aydınlık ve çağdaş yüzünü temsil eden öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yetiştiren bir fakülte olmaktır.

Bologna Paketi