Bölüm tanıtımı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü; Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından belirlenmiş olan öğretmen ve matematik öğretmeni özel alan yeterliliklerini en üst düzeyde gerçekleştirme potansiyeline sahip öğretmen adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının; matematik, matematik eğitimi, öğretim ilke ve yöntemleri, ölçme-değerlendirme, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri, eğitim sistemi ve okul yönetimi konularında edindikleri teorik ve kuramsal bilgiyi ve uygulama deneyimlerini mesleklerini icra ederken kullanmaları ve öğrencileri ve meslekdaşları için iyi birer örnek olmaları hedeflenmektedir.

Öğretmen adayları, zorunlu dersleri dışında, üniversitemiz bünyesinde yer alan diğer bölümlerden seçmeli dersler alarak kendilerini ilgilendikleri bir alanda geliştirme şansına sahiptir. Ayrıca, farklı bölümlerle çift anadal ve yan dal yapabilmekte ve ERASMUS değişim programıyla yurtdışındaki üniversitelerde bir dönem boyunca eğitim alabilmektedirler.

Mezunlarımız, özel veya devlete bağlı eğitim kurumlarında ilköğretim matematik öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.