• Türkçe
  • English

Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü mezunu Dr. Emine Temel Alemdar'ın Geç Dönem Doğu Türkçesinde Geleneksel Tıp Kitabı adlı kitabı Doğu Kütüphanesi Yayınlarından çıktı. “Halk hekimliği, halk tıbbı, folklorik tıp, tıbbi folklor” olarak da tabir edilen geleneksel uygulamalardan oluşan, bilimsel tıp anlayışını temsil eden bilgilerin dışında faaliyetleri içeren bu çalışma ile Türk dilinin kültür tarihinde yer edinen ve Geç Dönem Doğu Türkçesinde vücut bulan “tıp” anlayışını ortaya koymak, dönemin tıbbi söz varlığını incelemek ve edebî yazı dilinin özelliklerini tespit etmek amaçlanmıştır.