• Türkçe
  • English

Matematik ve Fen Eğitimi Bölümü altında yer alan İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği Programları; Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından belirlenmiş olan öğretmen ve matematik öğretmeni özel alan yeterliliklerini en üst düzeyde gerçekleştirme potansiyeline sahip öğretmen adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının; matematik, matematik eğitimi, öğretim ilke ve yöntemleri, ölçme-değerlendirme, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri, eğitim sistemi ve okul yönetimi konularında edindikleri teorik ve kuramsal bilgiyi ve uygulama deneyimlerini mesleklerini icra ederken kullanmaları ve öğrencileri ve meslektaşları için iyi birer örnek olmaları hedeflenmektedir.

Deneyimleyerek öğrenmeye önem veren bölümümüz 2. sınıftan itibaren öğretmen adaylarına öğretmenlik deneyimi için çeşitli fırsatlar vermektedir. Bu bağlamda çevre okullarda ve kurumlarda Matematik Atölyeleri, kampüs içinde ise Eğitime Destek Atölyeleri yürütülmektedir. Öğretmen adayları farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerle çeşitli matematik etkinlikleri yapmakta ve öğrencilerin matematiği anlamalarına ve öğrenmelerine destek olmaya çalışmaktadır. Böylelikle öğretmen adayları pedagojik alan bilgisi açısından daha donanımlı bir şekilde mezun olabilmektedir.

Öğretmen adayları, zorunlu dersleri dışında, üniversitemiz bünyesinde yer alan diğer bölümlerden seçmeli dersler alarak kendilerini ilgilendikleri bir alanda geliştirme şansına sahiptir. Ayrıca, farklı bölümlerle çift anadal ve yan dal yapabilmekte ve ERASMUS değişim programıyla yurtdışındaki üniversitelerde bir dönem boyunca eğitim alabilmektedir.

Mezunlarımız, özel veya devlete bağlı eğitim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Gerekli koşulları sağlayan mezunlar ise yurtdışındaki okullarda öğretmen olabilmektedir. Eğitim içeriği hazırlayan kuruluşlarda uzman olarak görev yapabilmekte veya özel öğretim kurslarında çalışabilmektedir.