• Türkçe
 • English

T.C.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.11.2021 tarih ve E-75850160-104.01.07.01-80436 sayılı yazısında 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yürütülecek Pedagojik Formasyon Sertifika Programı için 80 kişilik kontenjan verildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında kabul edilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar doğrultusunda ve aşağıdaki hususlar çerçevesinde adayların başvuru ve kabul süreçleri yürütülecektir.

Alanlara göre aşağıdaki gibi dağıtılmış olan kontenjanların %70’i Yeditepe Üniversitesi mezunları, %30’u ise diğer üniversitelerden mezun olmuş adaylar için ayrılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru Şekli:

 • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru esnasında kimlik belgesi ya da nüfus cüzdanı ibraz etmeyenlerin başvurusu alınmayacaktır.
 • Başvurular ön kayıt ve kesin kayıt olmak üzere iki aşamalı olup adayların ön kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Ön kayıt başvuruları, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Binası, 5. kat, 5i27 numaralı ofiste yapılacaktır. İletişim: Mehmet Özel: 578 00 00-3262 (Dahili).

 

Ön Kayıt için Gerekli Belgeler:
1) Kayıt için Başvuru Dilekçesi
2) Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
3) Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi
4) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
5) Üç adet Vesikalık Fotoğraf
6) Diploma notu 100’lük sisteme göre olan öğrencilerin mezun oldukları üniversitelerinden alacakları, notlarının 4’lük sistemdeki karşılığını gösteren onaylı bir belge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi:

 • Adayların başvuruları ilgili alanlara göre sınıflandırılır.
 • Her bir alan altında adaylar (4lük sisteme göre) not ortalamalarına göre sıralanır ve belirlenen kontenjana göre listedeki son aday belirlenir.
 • Not ortalaması eşit olan ve başvuru listesinde son iki sırada olan adaylardan yaşı küçük olana öncelik verilir.

 

Program Ücreti ve Mali Kayıt:

 • Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ücreti 3.678,00 TL (üç bin altıyüz yetmiş sekiz Türk Lirası) olup, iki eşit taksit halinde (1.839,00TL) dönem başlarında ödenebilecektir.
 • Program ücreti, Yapı Kredi Bankasının Yeditepe Üniversitesi Şubesi IBAN: TR32 0006 7010 0000 0092 7118 31 numaralı hesabına yatırılacaktır. Açıklama kısmında “Ad Soyad_Pedagojik Formasyon Sertifika Programı” ifadesi yazılmalıdır.
 • Bu ücreti yatırarak kesin kayıt işlemlerini tamamlayan aday, derslere katılmadan kaydını sildirse dahi yatırdığı ücret, hiçbir koşulda adaya iade edilmez.

 

Kesin Kayıt:

 • Kesin kayıt işlemleri, Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası, Giriş Katı, Merkez Öğrenci İşlerinde gerçekleştirilecektir.
 • Kesin kayıt için pedagojik formasyon ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu gerekmektedir.

 

Programın Yürütülmesine İlişkin Esaslar:

 • Pedagojik Formasyon Sertifika programı Yükseköğretim Kurumunun Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esasları ile Yeditepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
 • Pedagojik Formasyon programında her dönem 5’er ders olmak üzere toplam 10 dersten oluşmaktadır. Yükseköğretim Kurumunun 13.10.2021 tarihli kararına göre pandemi dönemiyle sınırlı kalmak koşuluyla, uygulamalı dersler dışındaki derslerin en fazla %30’u çevrimiçi olarak verilebilecektir.
 • Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır, ancak derslerin %20’sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir.
 • Devamsızlıktan dolayı derslerinde başarısız sayılan öğrencilere final ve bütünleme sınavı hakkı verilmez.
 • Öğrenimine haklı ve geçerli sebepler dışında ara verenlerle bir ya da birden çok dönemde bütün derslerden devamsız olan ve başarısız sayılanlar, izleyen dönemlerde ders başına öğrenim ücretini tekrar yatırırlar ve programa devam ederler.
 • Programda verilen dersler, hafta içi saat 16:00’dan sonra (pandemi koşullarıyla sınırlı kalmak üzere gerekirse haftasonu) uygun bir saat aralığında planlanır.
 • Programda yer alan Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması 2 dersleri MEB’in 09.09.2021 tarihli Öğretmenlik Uygulması Yönergesi kapsamında yürütülecek olup öğrencilerin her dönem haftada 6 saat olmak üzere toplam 12 hafta okullarda staj uygulaması yapması gerekmektedir. Bu nedenle programa başlayacak öğrenciler haftada 1 tam gün ya da iki yarım gün staj yapacak şekilde programlarını planlamaları gerekmektedir.
 • Yönetmeliğe göre öğrenciler Öğretmenlik Uygulaması derslerini almak zorundadır. Bu derslerden muaf olma durumu söz konusu değildir.
 • 2021-2022 eğitim yılında yürürlüğe giren yeni pedagojik formasyon sertifika programına bazı yeni dersler eklenmiş olup (örneğin, Öğretim Teknolojileri dersi) derslerin kredilerinde de değişiklikler yapılmıştır (örneğin, Öğretim İlke ve Yöntemleri dersi 2 krediden 3 krediye çıkarılmıştır). Bu nedenle eski pedagojik formasyon programından alınan dersler için yeni programda ders muafiyeti söz konusu olamayacaktır.