• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 262
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türkiye Türkçesi’nin biçim bilgisi, sözcük grupları, cümle yapısı özelliklerini dikkate alarak, cümle düzeyinde anlatım bozukluklarını incelemek ve yazılı ifade niteliğini üst seviyeye çıkarmaktır.
Dersin İçeriği: 

Cümle düzeyinde anlatım bozukluklarını metinler üzerinde uygulamalı olarak değerlendirmek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yön. 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkiye Türkçesi’nin cümle yapısının tarihselden moderne değişmeden korunduğunu tanıklatma yöntemi ile tespit ettirmek.   1 1, 2
2) Türkiye Türkçesi’nin cümle yapısını dikkate alarak cümle düzeyinde anlatım bozukluklarının sınıflandırma ölçütlerini tespit ettirmek.   1 1, 2
3) Cümle düzeyinde anlatım bozukluklarının kategorik olarak sınıflandırılmasını tespit etmek.   1 1, 2
4) Cümle düzeyinde anlatım bozukluğuna yol açan temel yanlışlıkların sebeplerini analiz ederek nitelikli bir yazılı ifade gücü tesis ettirmek.   1 1, 2

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türkiye Türkçesi-Biçim Bilgisi (genel tanımlama ve terminolojinin sunumu).

Cümle bilgisi (cümle unsurları).

İlgili okumalar
2 Cümle çeşitleri (yapısına göre cümleler).

Yüklemin türüne göre cümleler (ffil ve isim cümleleri)

İlgili okumalar
3 Yüklemin yerine göre cümleler (kurallı cümle, devrik cümle).

Anlamına göre cümleler (olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi

İlgili okumalar
4 Cümle unsurları arasında uygunluk ölçüleri.

Yazılı anlatımda bütünlüğün korunması.

İlgili okumalar
5 Yazım kurallarına uygunluk.

Noktalama işaretlerinin kullanımında doğruluk.

İlgili okumalar
6 Paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemleri.

Paragrafta ana cümle ve ana fikir.

İlgili okumalar
7 Ara Sınav. İlgili okumalar
8 Yazılı anlatım biçimleri.

Araştırmaya yönelik okuma ve yazma teknikleri

İlgili okumalar
9 Cümle düzeyinde anlatım bozuklukları.

Anlatım bozukluklarının kategorileri.

İlgili okumalar
10 Cümle tahlili uygulamaları. İlgili okumalar
11 Cümle tahlili uygulamaları.

Cümle düzeyinde anlatım bozuklukları (uygulama)

İlgili okumalar
12 Cümle düzeyinde anlatım bozuklukları (uygulama). İlgili okumalar
13 Yazılı anlatım uygulamaları. İlgili okumalar
14 Genel Değerlendirme - Yazılı anlatım uygulamaları  

 

Kaynaklar

Kaynak Kitaplar Listesi AKSAN, Doğan,                   (1982) Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim) c. I-II-III, TDK Yayınları, Ankara.

AKSAN, Doğan,                  (1987) Türkçenin Gücü, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara.

AKSAN, Doğan,                  (2003) Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Bilgi Yayınevi, Ankara.

BANGUOĞLU, Hasan,      (1986) Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, Ankara.      

ERGİN, Muharrem,             (2005) Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları. İstanbul.

KARAHAN, Leyla ,               (1995) Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara.

KORKMAZ, Zeynep,           (1994) Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, TDK Yayınları, Ankara.

ZÜLFİKAR, Hamza,            (1995) Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler, TDK Yayınları, Ankara.

 

   

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders öncesi dağıtılan fotokopiler

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Vize 1 40
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

        X
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.         X
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.         X
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.       X  
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.       X  
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.     X    
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.       X  
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.     X    
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.     X    
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.     X    
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

  X      
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

    X    
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.     X    

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 7 105
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     155
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.2
Dersin AKTS Kredisi     7