• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 232
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, Türk edebiyatı tarihi dönemleri içinde Servet-i Fünun Edebiyatı olarak da adlandırılan Edebiyat-ı Cedide topluluğunun edebiyatımıza getirdiği edebi yenilikleri anlatmaktır. Servet-I Fünun mensubu şair ve yazarlarını edebi şahsiyetleri ve eserleri ile tanıtarak, onların dönemlerinde kullandıkları dil ve üslup özellikleri ve ele aldıkları konular ve temler hakkında bilgilendirmek amaçlanır. Ayrıca çeşitli türlerde verilen eserlerden örnekler seçilerek uygulamalı tahlil ve inlemele çalışmaları yapılır.
Dersin İçeriği: 

Servet-i Fünun şiirinin biçimsel özellikleri ile içeriğinde meydana gelen değişimler seçilen şairlerin şiirleri üzerinde örneklendirilerek verilir.

Servet-i Fünun nesrinin özellikleri de seçilen romanların dil-üslüp, teknik, olay-şahıs kadrolarının tahlili ile tahlili ile anlatılır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Tartışma Yöntemi 3. Karşılaştırma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Dönemin Türk edebiyatı tarihi içindeki yeri ve önemi kavranır.   1,2 1
2) Döneme mensup   şair ve yazarların şahsiyetleri ve eserleri üzerinde genel ve geniş bilgi verilir.   1,2 1
 3) Döenme mensup şair ve yazarların önemli eserlerini okur: Tevfik Fikret: Rübab-ı Şikeste, Cenap Şehabettin: Şiirler, Halit Ziya: Mai ve Siyah-Aşk-ı Memnu, Mehmet Rauf: Eylül   1,2 1
4) Servet-i Fünun şiririnin ve   nesrinin dil-üslup, biçim, tür ve teknik özellikleri  olarak bütün özellikleri verilir.   1,2 1

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanzimatın II. Döneminden Servet-i Fünun Şiirine Geçiş. (Servet-i Fünun/Edebiyat-ı Cedide Kavramları) Tarihi Zemin

 

 
2 Servet-i Fünun Mensupları- Eserleri: Servet-i Fünuncuların Ortak Temaları-Eserlerine Yansıma- T.Fikret’in Rübab-ı Şikestesi  
3 Rübab-ı Şikeste’nin tematik Tahlili: Süha ve Pervin(Hayal-Hakikat Çatışması), Karamsarlık: Gayya-yı Vücud, Hayali Ülke-Kaçış: Ömr-i Muhayyel İlgili okumalar
4 Ruh-ı Kainat Fikri: Mai Deniz

Sosyal Temalar : Gençlik: Promete-Ferda- Haluk’un Amentüsü

Merhamet: Balıkçılar, Ramazan Sadakası

İlgili okumalar
5 Siyasi Temalar: Han-ı Yağma-Doksan Beşe Doğru

Cenap Şehabettin Şiirleri ve Nesri 

İlgili okumalar
6 Elhan-ı Şita Şiirinin Tahlili

Cenab’ın Diğer Şiirleri-Nesirleri:Afak-ı Irak

İlgili okumalar
7 Servet-i Fünun’un Diğer Şairlerinden İlgili okumalar
8 Ara Sınav

Servet-i Fünun Nesri

İlgili okumalar
9 Halit Ziya Uşaklıgil

Mai ve Siyah Romanının Tahlili

İlgili okumalar
10  Mai ve Siyah Romanında Servet-i Fünun Şiiri özellikleri İlgili okumalar
11  Aşk-ı Memnu Romanı tanıtım ve 7 bölüm İncelenmesi İlgili okumalar
12  Aşk-ı memnu Romanı Tahlili

Mehmet Rauf- Eylül

İlgili okumalar
13  Eylül Romanı Tahlili İlgili okumalar
14  Hüseyin Cahit Yalçın’ın Hikaye ve Romanları İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Zorunlu Kaynaklar  Tevfik Fikret : Rübab-ı Şikeste

 Cenap Şehabettin, Bütün Şiirleri

 Cenap Şehabettin : Haz. İnci Enginün

 Halit Ziya Uşaklıgil : Mai ve Siyah

 Halit Ziya Uşaklıgil : Aşk-ı Memnu

 Mehmet Rauf : Eylül

 Hüseyin Cahit Yalçın : H,kayeler

 İnci Enginün . Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Edebiyatı
 

 Tavsiye Edilen

Kaynaklar

 Mehmet Kaplan: Tevfik Fikret

Mehmet Kaplan : Şiir Tahlilleri I

Mehmet Kaplan : Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I

Şemsettin Kutlu : Servet-i Fünun Şiiri Antolojisi

Berna Moran : Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış

Fethi Naci : 100 Yılda 100 Roman

Nihat Sami Banarlı Resimli Türk Edebiyatı Tarihi

 

 

Materyal Paylaşımı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
VİZE 1 40
Kısa Sınav - -
Sınıf içi katılım - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X        
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X        
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.

 

  X        
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.

 

  X        
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

  X        
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

    X      
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

    X      
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.

 

    X      
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cunhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

    X      
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.       X    
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.         X  
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X  
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

  X        
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

  X        
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 105
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     155
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.2
Dersin AKTS Kredisi     7