• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 322
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Dersin başlıca amacı öğrencilerin 17. Yüzyıl ile 19.yüzyıl arasında Anadolu’da gelişen Türk edebiyatını öğrenmelerini sağlamaktır. Bu dönem aralığında yetişmiş olan şair ve yazarlar ile onların eserleri dersin eksenini oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği: 

17. yüzyıl: Osmanlı sahasında gelişen Türk edebiyatı, genel özellikleri ve şahıslar

18. yüzyıl: Osmanlı sahasında gelişen Türk edebiyatı, genel özellikleri ve şahıslar

19. yüzyıl: Osmanlı sahasında gelişen Türk edebiyatı, genel özellikleri ve şahıslar (Encümen-i şuarâ,  vs.)

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türk edebiyatının 17. yüzyıldan 19.yüzyıla kadar Anadolu sahasında yazılmış olan edebî eserlerine vakıf olur.   1 1
2) 17. yüzyıldan 19.yüzyıla kadar  Türk edebiyatında yetişen  şair ve yazarları tanır, dönem özelliklerini kavrar.   1 1
3) Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olur.   1 1

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 17. yüzyıl: Dönemin sosyal-siyasi durumu.

Osmanlı sahasında gelişen Türk edebiyatı, genel özellikleri

İlgili okumalar
2 Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri.(Nef’î) İlgili okumalar
3 Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri. ( Nâbî) İlgili okumalar
4 Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri.( Nâilî) İlgili okumalar
5 Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri.

(Şeyhülislam Yahyâ,)

 Dönemin sosyal-siyasi durumu.

debi

İlgili okumalar
6 18. yüzyıl: Dönemin sosyal-siyasi durumu.

Osmanlı sahasında gelişen Türk edebiyatı, genel özellikleri

İlgili okumalar
7 Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri.( Nedim) İlgili okumalar
8 Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri.( Şeyh Gâlib) İlgili okumalar
9 Şahıslar: Hayatları, eserleri, edebi kişilikleri. (Koca Ragıb Paşa) İlgili okumalar
10 18. yüzyıl: Dönemin sosyal-siyasi durumu.

Osmanlı sahasında gelişen Türk edebiyatı, genel özellikleri

İlgili okumalar
11 Encümen-i Şuarâ İlgili okumalar
12 Encümen-i Şuarâ İlgili okumalar
13 17-19.yüzyıllarda Nesir İlgili okumalar
14 Genel Değerlendirme İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Zorunlu Kaynaklar -
Tavsiye Edilen

Kaynaklar

Şentürk, A.Atilla-Kartal, Ahmet, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Dergah Yay., 2005.

Mengi, Mine, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yay., 1997.

Köprülü, M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Ötüken Yay., 1980.

Levend, Agâh Sıırı, Türk Edebiyatı Tarihi, ı, Ankara: TTK Yay., 1984.

Büyük Türk Klasikleri, İstanbul: Ötüken-Söğüt Yay.,

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
VİZE 1 40
Kısa Sınav - -
Sınıf içi katılım - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.   X        
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X        
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.     X      
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.     X      
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.   X        
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X  
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.         X  
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.         X  
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cunhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.   X        
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.     X      
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.         X  
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.     X      
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

    X      
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

    X      
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.       X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     141
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.64
Dersin AKTS Kredisi     6