• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 332
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, Türk edebiyatı tarihi dönemleri içinde Meşrutiyet Dönemi Türk edebiyatı olarak da adlandırılan 1908 sonrasından Cumhuriyet dönemi edebiyatımıza kadar şair ve yazarlarımızın getirdiği edebi yenilikleri anlatmaktır. Bu önemde Meşrutiyet dönemi mensubu şair ve yazarlarını edebi şahsiyetleri ve eserleri ile tanıtarak, onların dönemlerinde kullandıkları dil ve üslup özellikleri ve ele aldıkları konular ve temler hakkında bilgilendirmek amaçlanır. Ayrıca çeşitli türlerde verilen eserlerden örnekler seçilerek uygulamalı tahlil ve inlemele çalışmaları yapılır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste Meşrutiyet önemi Türk edebiyatının bütün yazarları belli başlı eserleri üzerinde değerlendirme yapılarak incelenir. Bu inceleme sırasında Türk şiirinin içerik ve biçim özellikleri üzerinde durulur. Fikir hayatının irdelemesi eserler incelenerek verilir. Eserlerin dil ve üslup özellikleri üzerinde durulr.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Problem Çözme Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4.Karşılaştırma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öncelikle tarihi zemin anlatılarak eserlerin içeri ile bağlantısı verilir   1,2 1
2)  Temel eserler ve edebi  şahsiyetlerin fikir hayatı üzerinde vurgulama yapılarak eserlerin içerikleri bağlantısı kurulur.    1,2 1
3)  Döneme mensup yazarların, şair ve fikir adamlarının önemli eserleri okutulur ve yorumlanır     1,2 1
4)  Okutulan temel eserler üzerinden hareketle dönemin edebi ve fikir hayatı üzerine genel hükümlerin temini sağlanır.    1,2 1

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başlangıç. Dersin tartışılması.

Meşrutiyet Dönemi Türk edebiyatı hakkında genel bilgi

 

 
2  Meşrutiyet Dönemi Türk Şiiri: Mehmet Emin Yurdakul

 

 
3 Rıza Tevfik Bölükbaşı

 

İlgili okumalar
4 Mehmet Akif Ersoy ve Safahat

 

İlgili okumalar
5 Ziya Gökalp ve Şiirleri

 

İlgili okumalar
6  Yahya Kemal Beyatlı : Şiirler: Eski Şiirin Rüzgarıyla,Kendi Gök Kubbemiz

 

İlgili okumalar
7  Genç Kalemler- Ömer Seyfettin

 

İlgili okumalar
8 Meşrutiyet Dönemi Nesri: Roman, Hikaye, Anı

 

İlgili okumalar
9  Halide Edip Adıvar: Sinekli Bakkal

 

İlgili okumalar
10 Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Kiralık Konak- Hüküm Gecesi

 

İlgili okumalar
11 Refik Halit Karay ve hikayeleri

 

İlgili okumalar
12 Abdülhak Şinasi Hisar:Çamlıcadaki Eniştemiz

 

İlgili okumalar
13  Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği, Boğaziçi Yalıları İlgili okumalar
14 Genel Değerlendirme İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Zorunlu Kaynaklar Mehmet Kaplan: Şiir Tahlilleri I

Mehmet Emin Yurdakul Şiirler.

Rıza Tevfik Bölükbaşı Şiirler

Mehmet Akif Ersoy : Safahat

Ziya Gökalp : Şiirler

Ömer Seyfettin : Yeni Lisan

Yahya Kemal Beyatlı : Eski Şiirin Rüzgarıyla- Kendi Gök Kubbemiz

Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Kiralık Konak -Hüküm Gecesi

Halide Edib Adıvar: Sinekli Bakkal- Yeni Turan

Refik Halid Karay: Memleket Hikayeleri

Abdülhak Şinasi Hisar: Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği

 

Tavsiye Edilen

Kaynaklar

İnci Ebginün. Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Edebiyatı

Mehmet Kaplan: Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I-II

Berna Moran : Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış

Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı : İ.Çetişli-N.Çetin

Fethi Naci: 100 Yılda 100 Roman

Nihat Sami Banarlı : Resimli Türk Edebiyatı Tarihi

Kenan Akyüz. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri

 

 

Materyal Paylaşımı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
VİZE 1 40
Kısa Sınav - -
Sınıf içi katılım - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.

 

  X      
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.

 

  X      
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

  X      
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

    X    
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

    X    
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.

 

    X    
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cunhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

    X    
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.       X  
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.         X
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

  X      
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

  X      
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 7 105
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     156
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.24
Dersin AKTS Kredisi     7