• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 408
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
5
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Dersin iki saatlik teorik uygulamasında staj yapılan okuldaki öğretmenlik uygulamaları sonucunda yaşanılan sorunların çözümü üzerinde durulur.
Dersin İçeriği: 

Uygulamalı olarak öğretmenliğin sorunlarını çözümleme amaçlanır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sözlü Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Öğretmen ders anlatırken hangi yöntemleri kullanır.   1,2 1
2)  Sınıf içi kontrol ve öğrencinin aktif hale getirilmesi nasıl mümkün olabilir.    1,2 1
3)  Ders işlenirken zamanı kontrol etme ve dersten azami yararlanma   1,2 1
4)  Sınıf içi etkin çalışma ve dönüt alınması    1,2 1

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uygulama okulu zaman çizelgesinin hazırlanması  
2  Her sınıf için hazırlanacak dosyada bulunması gereken belgeler. Ders planı ve dersle ilgili notlar  
3  İzlenecek derslerle ilgili raporların incelenmesi: Öğrencinin, öğretmenin ve idarenin günlükleri İlgili okumalar
4  Okul eğitim plânının hazırlanması, uygulama okulları ve uygulama öğretmenleri ile koordinasyon çalışması İlgili okumalar
5  Öğretmen adayının uygulama okullarında uyması gereken kurallar, zaman çizelgesi düzenlenmesi

 Sınıf yönetimi ve ders işleme yöntemi tartışılması

İlgili okumalar
6  Öğretmen adayının uygulama okullarında uyması gereken kurallar, zaman çizelgesi düzenlenmesi

 Sınıf yönetimi ve ders işleme yöntemi tartışılması

İlgili okumalar
7  Öğretmen adaylarının öğretmen ve öğrenci günlükleri üzerinde tartışma ve değerlendirmelerinin görüşülmesi. İlgili okumalar
8  Uygulama okulu içinde iletişim, devam durumu ile ilgili uyulması gereken kurallar

Sınıf yönetimi konusunda uygulama

İlgili okumalar
9  Uygulama deneyimlerinin kaydedilmesi dosyalanması;  adayın dosyasında bulunacak belgeler İlgili okumalar
10  Öğretmen adayının uygulama yapacağı okulda uygulama öğretmeni ve izleyeceği dersle ilgili dikkat etmesi gerekenler İlgili okumalar
11 Öğretmen adayının gözlem raporları ve bunların tartışılması İlgili okumalar
12  Uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi konusunda tartışmalar. İlgili okumalar
13  Ders anlatımında görsel ve işitsel malzeme kullanımı İlgili okumalar
14 Genel Değerlendirme İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Zorunlu Kaynaklar  

 Öğretmenlik Uygulaması dersi daha çok uygulamaya yönelik olduğu için zorunlu veya tavsiye edilen yazılı metin buluınmamaktadır.
 

Tavsiye Edilen

Kaynaklar

 

 

 

Materyal Paylaşımı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
VİZE   - -
Kısa Sınav -  
Sınıf içi katılım    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.   X      
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.   X      
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.     X    
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.     X    
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.     X    
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cunhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.     X    
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.       X  
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.         X
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

  X      
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

  X      
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 11 165
Ödev 1 5 5
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8