• Türkçe
  • English

Radyo TKL Yayında!

Üniversitemiz Türk Dili derslerinin (TKL) içeriklerini desteklemek maksadıyla başladığımız bu podcast macerasında "dil kültür ve edebiyat üzerine kafa açıcı sohbetler" yapmayı ve izlencemiz ekseninde seçilen konularla ilgilenen herkese hitap eden içerikler üretmeyi planlıyoruz. Radyo TKL'yi Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü ve Türk Dili Birimi adına Dr. Öğretim Üyesi Emrah Pelvanoğlu hazırlayıp sunuyor. 

Radyo TKL'ye Spotify'dan erişip, takibe almak için:
https://open.spotify.com/show/7pZIx2QaWVruf0O2Deprne?si=aGxV7ivOQSmKJSseuqC7cw

Radyo TKL'ye Apple Podcasts'den ulaşıp, takibe almak için:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/radyo-tkl-dil-k%C3%BClt%C3%BCr-ve-edebiyat/id1526168385

İlk Yedi Bölüm Yayında!

Başlangıç Bölümü: "Başlangıç: Amaç ve Esaslar Üzerine"

Bu başlangıç bölümünde Dr. Pelvanoğlu, Yeditepe Üniversitesi Türk Dili (TKL) derslerinin izlencesine koşut bir şekilde ilerleyecek Radyo TKL'nin amaç ve kapsamı üzerine konuşuyor. Programın alanında uzman konuklarla "Dil, Kültür ve Edebiyat Üzerine Kafa Açıcı Sohbetler"e dayanan genel formatından farklı olarak, Dr. Pelvanoğlu bu bölümde programın uzun dönemli akışına yönelik bir girizgâh yapıyor.

Bu bölümü dinlemek için: 

https://open.spotify.com/episode/5dhCjxf7VMZyJhWDCJfFY2

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/ba%C5%9Flang%C4%B1%C3%A7-ama%C3%A7-ve-esaslar-%C3%BCzerine/id1526168385?i=1000486979676

1. Bölüm: "Dil, Doğa ve Kültür Üzerine"

Radyo TKL'nin bu ilk bölümünde Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ve Dr. Serkan Şener'i ağırlıyoruz. Kendisi ile Dil, Dil Doğa ve Kültür ilişkisi, Noam Chomsky'nin Dil Teorisinin alandaki yeri kendisine getirilen başlıca eleştiriler üzerine kafa açıcı bir sohbet gerçekleştirdik!

Bu bölümü dinlemek için: 

https://open.spotify.com/episode/1Xr1BmrCYUbNbPWoBc6iXb

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/dil-do%C4%9Fa-ve-k%C3%BClt%C3%BCr-%C3%BCzerine/id1526168385?i=1000486979675

2. Bölüm: "Dilbilim / Linguistik Üzerine"

Radyo TKL'nin ikinci bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Serkan Şener ile konuşmaya devam ettik. Bu bölümde odağımız dilbilim / linguistik oldu. Filoloji ve linguistik arasındaki belirleyici ilişkiler, linguistiğin 19. yüzyılın ikinci yarısında fiolojiden ayrı bir araştırma alanı olarak belirmeye başlaması, Ferdinand de Saussure'ün önemi ve kurucu rolü ile yine Saussure'ün geliştirdiği bazı temel koyucu dilbilimsel kavramlar üzerine biz sorduk, o cevapladı!

Bu bölümü dinlemek için: 

https://open.spotify.com/episode/1vSfArocfArHl0UC4CPs42

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/dilbilim-linguistik-%C3%BCzerine/id1526168385?i=1000486979674

3. Bölüm: "Filoloji ve Türkoloji Üzerine"

Radyo TKL'nin 3. yayınında da "dil"i odağa alıyoruz. Bu bölümde konumuz Filoloji ve özel olarak da Türkoloji. Konuklarımız Bölümümüzün aynı zaman da mezunları olan iki değerli mensubu: Araştırma Görevlisi Samet Onur ve Öğretim Görevlisi Soner Atalan. Doktora tezlerini Eski Türk Dili alanında yazan bu iki genç filolog adayıyla, filolojinin başlangıçlarını, modern filolojinin doğuşunu, Türkolojinin tarihini ve çalışma metodolojisini konuştuk.

Bu bölümü dinlemek için: 

https://open.spotify.com/episode/4QqU7HbM3JTKnwaZabDCno

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/filoloji-ve-t%C3%BCrkoloji-%C3%BCzerine/id1526168385?i=1000486979673

4. Bölüm: "Köktürk Yazısı ve Orhon Yazıtlarının Bulunuşu Üzerine"

Radyo TKL'nin bu bölümünde Türk Dili Birimi'nin değerli iki hocası ile daha beraberiz: Dr. Öğretim Üyesi Duygu Yavuz Öz ve Öğretim Görevlisi Burcu Kaya. Hocalarımızla Türkçenin en eski yazılı kaynakları olan Orhon Yazıtları'nın ve dolayısıyla Köktürk yazısının 19. yüzyıl sonunda bulunuşu ve okunuşunu ayrıntıları ile konuştuğumuz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yazıtların arkeolojik ve filolojik keşiflerinin tarihinin yanında, Bilge Kağan'ın "Bengü Taş" olarak isimlendirdiği yazıtların ve bir parçası oldukları anıt mezarların mimari özellikleri de konularımız arasında yer aldı.

Bu bölümü dinlemek için: 

https://open.spotify.com/episode/3fnv57GcTlmzlxaZMV4wxu

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/k%C3%B6kt%C3%BCrk-yaz%C4%B1s%C4%B1-ve-orhon-yaz%C4%B1tlar%C4%B1n%C4%B1n-bulunu%C5%9Fu-%C3%BCzerine/id1526168385?i=1000487167126

5. Bölüm: "Türk Kağanlığı ve Orhon Yazıtları Üzerine"

Bu bölümde Dr. Öğretim Üyesi Duygu Yavuz Öz ve Öğretim Görevlisi Burcu Kaya ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocalarımızla Köktürk yazısının ve Orhon Yazıtlarının arkeolojik ve filolojik keşfi üzerine konuşmuştuk. Bu programda hem kaldığımız yerden devam ettik hem de yazıtların içeriğini, Türk kağanlığını ve de yazıtların sonrasında gelişen yazı tecrübesinin Türk tarihi içindeki yerini konuştuk.

https://open.spotify.com/episode/3RcHyMH92rxocQBzG6ca4Z

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/t%C3%BCrk-ka%C4%9Fanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-ve-orhon-yaz%C4%B1tlar%C4%B1-%C3%BCzerine/id1526168385?i=1000488123516

6. Bölüm: "Tevfik Uyar'la İnsan ve Onun Safsataya Meyyal Yapısı Üzerine"

Radyo TKL'nin bu bölümünde popüler bilim mecralarından ve bilim kurgu dünyasından tanıdığımız Tevfik Uyar'la insanı ve onun safsatalara meyyal yapısını konuştuk. Kendisinin Mart 2019'da çıkan Aklın Kırk Haramisi:Safsatalar kitabını TKL 201 dersinin kaynakları arasında kullanıyoruz. Bu keyifli ve öğretici sohbeti kaçırmayın deriz!

https://open.spotify.com/episode/0RJZGXTsc80HfLI6Uu3380

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tevfik-uyarla-i-nsan-ve-onun-safsataya-meyyal-yap%C4%B1s%C4%B1/id1526168385?i=1000488123515