• Türkçe
  • English

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmayı hedefleyen seçkin ve donanımlı öğretmenler mezun etmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzde, öğretmen adaylarının bilgili ve yetkin eğitimciler olmaları  ve meslek yaşamları boyunca değişecek koşullara, yeni gelişmelere açık olmaları için gerekli bilgi kuramı ve teknolojileriyle yenilenmiş akademik bir ortam hedeflenmektedir.